W2 – Viering Heilig Avondmaal en voortgang diensten

Viering Heilig Avondmaal
Volgende week zondag is er de viering van het Heilig Avondmaal. Door de coronamaatregelen en de vakantieperiode kon dat niet eerder plaatsvinden. ‘Doet dat tot Mijn gedachtenis!’ Een opdracht van de Heere zelf. De kerkenraad meent dat binnen de RIVM maatregelen het Heilig Avondmaal op een veilige manier kan worden bediend. Hoe dit allemaal precies zal gaan is nu nog niet bekend. Daarvoor is in de eerste plaats nodig dat we weten hoeveel gemeenteleden deelnemen aan de viering. U wordt daarom verzocht u uiterlijk woensdag 2 september aan te melden (via de website) als u aan de viering denkt deel te nemen. Het aanmeldingsformulier op de website is daarvoor vanaf heden aangepast. Pas als we het aantal personen weten, kan er verder worden besloten wie nog meer de dienst kan bezoeken. Ook of er kan worden volstaan met alleen de viering in de ochtenddienst of dat er ook in de avonddienst een voorzetting en de dankzegging is. U wordt via de website verder op de hoogte gehouden.

Kinderoppas
Vanaf zondag 13 september is er ’s morgens weer oppas in de Bron voor de kleine kinderen van de gemeente.

Indeling kerkdiensten in drie groepen
U hebt het zelf ook gemerkt:, nu de vakanties voorbij zijn, neemt het kerkbezoek toe. De kerkenraad is hier erg blij mee. Om toch de ‘1,5 meter regel’ in acht te nemen een geen gemeenteleden te hoeven terug te sturen zijn er vanaf zondag 13 september drie groepen gemaakt en wel als volgt: Groep A : letters A t/m J, groep B: letters K t/m R en groep C: letters S t/m Z. Op zondag 13 september wordt groep A voor de ochtenddienst uitgenodigd en voor de avonddienst groep B. Groep C kan dus op deze zondag niet naar de kerk. De zondag daarna, 20 september, wordt groep C voor de ochtenddienst uitgenodigd en groep A voor de avonddienst. Via de afkondigingen, de website en Kerkklanken wordt dit ook steeds gecommuniceerd. Alle andere maatregelen, zoals het registreren enz. blijven bestaan. De kerkenraad vraagt uw begrip voor de nieuwe indeling. We zijn dankbaar dat de diensten op deze wijze door kunnen gaan.

Print Friendly, PDF & Email