Wijk 1 – liturgie 13 sep Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 13 september in de Biesboschkerk met ds. S. Jumelet uit Zaltbommel.

 

Psalm  84: 1 en 2

Stil tot God

Votum en Groet

Aanvangstekst: 1 Johannes 3: 8b

Psalm  84:  5 en 6

Gebed om de Heilige Geest, om de opening van de Schrift

Schriftlezing 1: Jesaja 53: 1-5

Elb lied  189b: 1 en 2

Schriftlezing 2: Evangelie-Markus 1: 39-45

Elb lied  189b: 3 t/m 5

Uitleg en Verkondiging: Evangelie-Markus 1: 39-45. ‘Een melaatse (mens) komt tot Jezus.’

Psalm  73: 10

Gebed: Lofprijzing, dank, voorbeden, stil moment en Onze Vader

Collectemoment

Belijdenis van het geloof in God: Concilie Nicaeaconstantinopel

Gezang   446: 1 t/m 7

De zegen van God, met als antwoord gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email