Wijk 1 – liturgie 13 sep Biesboschkerk 10.00u

Opening winterwerk met jaarthema “In de voetsporen van Jezus.”

Liturgie voor de morgendienst, een gezinsdienst, van zondag 13 september in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door de gemeenteband o.l.v. Marcel van der Poel.

 

Elb lied 261

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 89: 1 en 7

Tien geboden

Opwekking 687

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment

Kinderlied: Opwekking kids 16

(kinderen t/m groep 3 naar kindernevendienst)

Eerste Schriftlezing: Matteüs 28: 16-20 (NBV), Uitzending van de leerlingen.

Tweede Schriftlezing: Handelingen 6:1-2 (NBV)

Derde Schriftlezing: Handelingen 11: 25-26 (NBV)

Gezang 234

Verkondiging

Gezang 47

Dankgebed en voorbeden.

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collecte, tijdens collecteren zingen we Opwekking 807

Elb lied 218

Zegen met beantwoording gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email