Meditatie: Joël 2: 12a en 13a

Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart. En scheur uw hart en niet uw kleren.    Joël 2 : 12a en 13a

Lezen: Jesaja 1 : 1-20

Hebben wij wel eens ingedacht, de ingrijpende betekenis van het Psalmwoord: “Gij, Heere, doorgrondt en kent mij,” dat ons zo duidelijk zegt, hoe Gods ogen tot op de bodem van ons hart zien. Ja, tot op de grond ook van elk verborgen hoekje, dat wij zelfs voor ons eigen geweten nog wel eens willen bedekken?

Zou er niet meer waarheid komen in onze persoonlijkheid, meer overeenstemming tussen onze daden en woorden, in ons hart, als wij werkelijk met onze ziel verstaan, dat wij te doen hebben met een God, die lust heeft, alleen lust heeft in waarheid in het binnenste en die de harten en de nieren proeft?

Is ze niet beschamend, de betreffende vermaning, die de Heere ons bij monde van de profeet Joël laat horen: “Bekeer u tot mij met heel uw hart”.

Van halfheid is Hij niet gediend; Hij wil alles of niets van ons hebben! Al onze kracht, al onze liefde, al onze toewijding, al onze dankbaarheid, al ons vertrouwen en een volkomen omkeer van levensbeginsel!

Niet de kleren scheuren en voor de mensen zich een ootmoedig zondaar tonen, terwijl het hart nog eigen eer zoekt en begeert, zelfs in dat vroomheid betoon!

Maar het hart verootmoedigen voor Hem, die de diepten doorzoekt, die ons alleen door Zijn genade in het leven kan behouden.

Hoe vaak verlokt door valse goden,
bleef ik voor Vaders roepstem doof.
Maar Heiland, U aanschouwt mijn noden
en wekt en trekt mijn traag geloof.

VDM

Print Friendly, PDF & Email