VakantieBijbelClub: okt. 2013

Medewerkers gevraagd voor de VakantieBijbelClub

In de herfstvakantie zal  er op D.V. dinsdagmorgen 22 oktober,  woensdagmorgen 23 oktober en donderdag middag/avond 24 oktober weer een VakantieBijbelClub worden georganiseerd voor alle kinderen van de basisschool vanaf 5 jaar. Dit jaar hopen we de opzet net als vorig jaar te doen. Namelijk op donderdag een extra middag. We hopen donderdag in de loop van de middag te beginnen en aansluitend met elkaar eten, daarna zal de kerkdienst zijn voor alle kinderen, ouders en belangstellenden.

Wij zijn als Stuurgroep al weer begonnen met de voorbereidingen voor deze activiteiten. U zult begrijpen dat wij het niet alleen af kunnen op deze dagen. Er zijn weer vele helpende handen nodig. U kunt hierbij denken aan het opvangen van de kinderen bij binnenkomst, begeleiden bij het zingen, hen helpen bij de spelactiviteit en het knutselen, het inschenken van het drinken en dergelijke. Daarom vragen wij u nu alvast deze dagen  vrij  te houden in uw agenda, inclusief de medewerkersavond die gepland staat op D.V. dinsdag 8 oktober. Wij weten dat iedereen het vandaag de dag erg druk heeft met van alles en nog wat. Nu weet u de data ruim van tevoren.
Wij zouden het als Stuurgroep heel fijn vinden als ook de jongelui van Credo, Inloop, Ichthus en 20+ dit jaar weer mee willen helpen. Wellicht ben je vrij van school en kun je samen met je vriend of vriendin naar ‘De Bron’ komen om mee te helpen bij het begeleiden van de kinderen.
Het meewerken aan de VBC is niet alleen leuk om te doen, maar het is ook een mooie gelegenheid om een praktische invulling te geven aan ons ‘christen zijn’. De kinderen vertellen over de liefde van de Heere die in ons (christelijke) leven zo’n belangrijke plaats inneemt. Wij hopen zo als gemeente iets te kunnen laten zien van de opdracht die we van de Heere Jezus zelf hebben ontvangen: zijn als een zoutend zout en een lichtend licht. 
Wie zich op wil geven als medewerker kan contact opnemen met Ellen Hoeflak, 0183-500374, ellenhoeflak@kpnmail.nl. Ook voor vragen kunt u bellen of mailen.

Hartelijke groeten,
Stuurgroep VakantieBijbelClub

Print Friendly, PDF & Email