Adoptiekinderen, ontvangen brieven

Adoptiekinderen.
Zoals u (waarschijnlijk) weet, sponsort de diaconie twee adoptiekinderen uit Guatemala.
We hebben van deze kinderen post gekregen.
Hun schrijven hangt op het publicatiebord in de hal van beide kerken en in de Bron.
Ook op de website staan de brieven. Het schrijven van een kaartje enz. wordt erg op prijs gesteld. Zie hiervoor het schrijven van  Antonio Eduardo.
De brieven en adresgegevens enz.  kunt u vinden op de website www.hervormdegemeentewerkendam.nl, onder algemeen>diaconie>adoptiekinderen.

Print Friendly, PDF & Email