VBC2013 terugblik en foto’s

Zie op pagina fotoalbum: Een fotocollage van de drie dagen

Terugblik VakantieBijbelClub 2013
Op de dinsdag- en woensdagmorgen en de donderdagmiddag en -avond  in de herfstvakantie is de VakantieBijbelClub gehouden voor de kinderen van de basisschool. Het centrale thema dit jaar was: God redt. God gaat Zijn weg met een ieder van ons. Hoe? Door een nieuwe start te maken, door met je mee te gaan, door je zonden te vergeven, door je te helpen, door je te genezen. In de Bijbel zien we vaak dat mensen hiervoor een opdracht krijgen die voor ons mensen soms moeilijk te begrijpen is. De mensen in de Bijbelverhalen van deze week voerden in vertrouwen de opdracht uit die ze van God kregen. Noach kreeg de opdracht om een ark te bouwen op het droge, de verlamde man kreeg de opdracht om op te staan en te gaan lopen en Nicodemus kreeg van Jezus te horen dat hij opnieuw moest beginnen, opnieuw geboren moest worden.  Zij ondervonden hierbij de leiding van God in hun leven, de HEERE was hun redding.

Verder hebben de kinderen met elkaar gezongen, gebeden, geluisterd naar de sketch over Bram en Britt, hebben ze met veel plezier en inspanning een lampion gemaakt, is er een vossenjacht gehouden en konden ze deelnemen aan een quiz. Donderdagavond hebben we samen met de kinderen pannenkoeken en ijs gegeten en zijn daarna lopend met de verlichte lampionnen naar de Biesboschkerk gegaan. Daar hebben we samen met ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s en andere belangstellenden de VakantieBijbelClub afgesloten. Tijdens deze avond is er een collecte gehouden voor een opvangproject van de Gereformeerde Zendingsbond in Bangladesh: straatmoeders leren in hun levensonderhoud te voorzien en hun kinderen naar school laten gaan. Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 180,00 opgebracht.

De Stuurgroep van de VakantieBijbelClub wil graag alle medewerkers  en de dames die de pannenkoeken voor ons hebben gebakken, hartelijk bedanken voor hun enthousiaste inzet.
Wij hopen dat de Heere het onderwijs aan de kinderen in rijke mate wil zegenen.

Hartelijke groeten van ons allemaal,
Stuurgroep VakantieBijbelClub.

Print Friendly, PDF & Email