W2: Gemeenteavond, 21 jan

Gemeenteavond over ‘Christus en de machten’

Op D.V. dinsdagavond 21 januari staat er weer een gemeenteavond gepland. Het thema van deze avond is ‘Christus en de machten’. Spreker op deze  avond is ds. P.H. van Trigt uit Hoevelaken. De avond begint om 20.00 uur en de avond wordt gehouden in De Bron. Ds. Van Trigt heeft zich grondig in dit onderwerp verdiept. In de achterliggende tijd heeft hij één en ander uitgewerkt in lezingen en artikelen, onder andere in het blad ‘De Waarheidsvriend’.

Christus heeft van de Vader alle macht ontvangen. Hij heeft op Golgotha de machten onttroond. Zijn komst naar de aarde had immers ook als doel dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. Wat betekent Zijn overwinning echter voor de praktijk van het leven van de gemeente? Dan wordt het concreet en ontdekken we dat de geestelijke boosheden in de lucht op zichzelf goede dingen (geld, de techniek, de media, de cultuur in de bedrijven enz.) gebruiken om de gemeente (opnieuw) te overheersen. Hebben we daarom de concrete bijbelse adviezen en vermaningen niet hard nodig? Om die reden nodigt de kerkenraad u en jou van harte uit voor deze gemeenteavond. Het is immers onze roeping ‘samen eensgezind door het geloof in het Evangelie te strijden’ (Fil. 1:27).

Om de gedachten te vormen, plaatsen we hier enkele treffende citaten:

– Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
.                    1 Johannes 3:8b

– En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
.                    Mattheüs 28:18

– De boze wil met zijn demonen het aan Christus verloren terrein terugveroveren.
.                     Ds. P.H. van Trigt

– De machten zijn origineel door en tot Christus geschapen en stonden ten dienste van de heerschappij van Christus. Met de zondeval zijn deze machten zelf goden geworden (Gal. 4:8). Dat is een demonische omkering, waardoor de machten God en mensen niet langer verbinden, maar van elkaar gescheiden houden.
   .                 Dr. H. Berkhof

– Peter Olsthoorn brengt in De macht van Facebook met het van hem bekende scherpe analytische vermogen de macht van Facebook voor ons in kaart. Onweerstaanbaar…
.                   Ben Verwaayen (topman telecombedrijf)

Print Friendly, PDF & Email