Actie: KERKBALANS 2014

Actie Kerkbalans 2014

“Wat is de kerk u waard?”

Het is januari en dus zijn de Kerkbalansvrijwilligers in de periode van 13 t/m 24 januari a.s. weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2014 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalansenvelop bij u te bezorgen en ca. twee weken daarna weer bij op te halen. Wij vertrouwen op een positief antwoord. In de envelop vindt u een informatiefolder met een aanvullende brief over het werk en de begroting van onze gemeente, de bestedingen van de beoogde inkomsten en uitgaven aan de diverse onderdelen van het plaatselijke kerkenwerk, zoals pastorale kosten, onderhoud gebouwen, energie, kosten van de eredienst, jeugdwerk etc. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. U kunt  deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen, liefst al voordat de vrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse kou en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert.

Legt u de envelop met de antwoordstrook op tijd klaar?

Het College van Kerkrentmeesters vertrouwt op uw medewerking en dankt u bij voorbaat voor uw gaven.

Print Friendly, PDF & Email