CvK: Dankwoord / Groet

Dankwoord

Ook het afgelopen jaar heeft u, als gemeentelid van onze Hervormde Gemeente, financieel bijgedragen door middel van de vrijwillige bijdrage, de collectes en giften. Daarnaast hebben vrijwilligers zich belangeloos ingezet om vele werkzaamheden en activiteiten te laten plaatsvinden.

Het college van Kerkrentmeesters wil u daarvoor heel hartelijk bedanken, vooral omdat zonder uw bijdragen, hulp en steun het gemeentewerk niet goed of geheel niet mogelijk zou zijn geweest. Ook voor het jaar 2014 zijn uw bijdragen en inzet heel belangrijk en nodig. Mogen wij ook dit jaar weer  op u rekenen?

U allen een gezegend en voorspoedig 2014 toegewenst.

Print Friendly, PDF & Email