Meditatie: Er wordt geregeerd!

Er wordt geregeerd! 

En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand…’
(Openb. 4: 2b)

Johannes ontdekt de hemel. Hij kijkt door een open deur naar binnen. Wat hij ziet?
Een troon. En op die troon zit Iemand. Te midden van deze wereld vol tronen, machten en machthebbers, laat God zien dat er nog een troon is. Dé troon: ‘En zie, er stond een troon in de hemel’. Johannes krijgt een blik in de controlekamer van het universum. 

Die troon spreekt een taal. Die troon heeft een boodschap. De eerste christenen hadden het moeilijk. Er was vervolging, verdeeldheid, verwarring. Hier is Gods antwoord: Ik regeer. Hoe vreemd het ook gaat, hoe wonderlijk de geschiedenis ook loopt, hoe moeilijk de kerk het ook heeft – er is een troon. Een troon is het symbool van heerschappij. Die troon zegt: De HEERE regeert.  

Wij mogen meekijken. Want dit visioen staat er niet alleen maar voor de gemeente toen – het staat er net zo goed voor de gemeente nu. Aan het begin van het nieuwe jaar geeft God ons dit visioen: Ik zit op de troon. Ik regeer. Ik heb de touwtjes in handen. Dat is een visioen dat we hard nodig hebben voor 2014.

a) Wij kennen de toekomst niet. We zijn mensen van de dag, we weten niet wat morgen komt. Wat een troost is het dan als je mag weten: er is er Eén die het heden kent en de toekomst overziet.

b) Wij leven vandaag in een wereld waarin God afwezig lijkt te zijn. Dat is niet zo, maar dat wordt wel gesuggereerd. Er was voor Hem geen plaats in de herberg, en er is voor Hem ook geen plaats in onze moderne westerse samenleving. Je komt Hem niet tegen in de lesboeken, je komt Hem niet tegen op de straat, je komt Hem niet tegen in het nieuws… je zou Hem zomaar kunnen vergeten.  Dat is de wereld waarin wij leven: God staat niet op ons netvlies. Ja natuurlijk weten we wel dat God er is en dat Hij regeert – maar het is zo vaak geen werkelijkheid waar we rekening mee houden.

c) En daar komt nog bij dat we zo in elkaar zitten dat we ons eerder laten leiden door de dingen die je ziet en ervaart, dan de dingen die je niet ziet. Het gevaar is telkens weer zo groot dat je je leeg laat zuigen door alles wat ons bezig en bezet houdt. We laten ons zo makkelijk beïnvloeden door wat er om ons heen gebeurt. En als je dan het overzicht kwijt raakt, hoe makkelijk raak je niet in verwarring, bezorgd of gefrustreerd… 
Het is net als met een bergwandelaar die verdwaalt… je weet niet meer waar je bent en ook niet meer waar je heen moet…  

Maar hoe anders ziet het eruit vanaf de troon! Al raken wij het overzicht kwijt, God niet. De man die als een van de eersten de Mount Everest beklom, was Reinhold Messner. Eén keer was niet genoeg, hij wilde nog een keer. Ze vroegen aan hem: waarom doet u dit? Toen gaf hij als antwoord: omdat op de top alle lijnen samenkomen. Dat geldt voor God ook. Bij Hem komen alle lijnen samen.  Wat geeft dat een
rust als je dat mag geloven. 

En daarom is dit visioen zo nodig voor dit nieuwe jaar. Er een troon – en op de troon zit Iemand. Bij Hem komen alle lijnen samen. Nee, als alles goed gaat, als  de dingen je voor de wind gaan, sta je daar vaak niet zo bij stil. Maar juist als je ervaart dat je de dingen zelf niet in de hand hebt  – dan wordt het anders.
Als je dan mag weten: er is een troon… dat maakt het anders. Nee, niet dat je alles begrijpt of dat je alles kunt verklaren – maar die etenschap: dat God regeert, dat helpt je om dingen in een ander licht te bekijken, om het ook over te geven aan Hem, die leeft en regeert. 

En als deze God om Christus wil Uw God is, dan mag je met zondag 9 zeggen: ‘op Wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel of Hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben, en ook dat Hij al het kwaad dat Hij mij in dit tranendal doet overkomen, voor mij ten beste zal keren.
Want dat kan Hij als een 
almachtig God en dat wil Hij als een getrouw Vader’. 

VDM


Print Friendly, PDF & Email