Begeleiding en/of (financiële) hulp.

Begeleiding en/of (financiële) hulp.
Wij, als diaconie, krijgen nogal eens de vraag of we (financiële) hulp of begeleiding kunnen geven.
Uiteraard helpen we, als diaconie, gemeenteleden, daar waar mogelijk is.
Maar er komen ook vragen/problemen enz. waar wij de kennis/de deskundigheid niet voor hebben.
Op heel korte termijn/ eerste noodhulp kunnen wij wel (financiële) hulp verlenen. Maar als het langdurig/structureel wordt/lijkt te worden, dan is Trema de instelling, die de professionaliteit in huis heeft. Daar kan men terecht voor b.v. een gratis budgetcursus “Rondkomen/omgaan met Inkomen” en budgetbegeleiding. Men kan via de cursus/begeleiding preventief proberen te voorkomen, dat men schulden krijgt. Mocht men toch schulden krijgen, dat kan Trema u daar ook mee helpen/begeleiden eventueel doorverwijzen. Het is te begrijpen, dat de drempel erg hoog is/kan zijn om de stap naar Trema te nemen. Schroom niet, u kunt altijd bij een diaken terecht, die u, als u niemand hebt, begeleidt naar Trema en verder. Wij, als diaken, maar uiteraard ook de Trema medewerk(st)er(s) hebben geheimhoudingsplicht.

Trema is te bereiken, via telefoonnummer 0183-408444, spreekuur aan Singel 16 te Nieuwendijk (elke werkdag van 9.00 tot 10.00 uur) of via email: maatschappelijkwerk@trema.nl.

Meer informatie over Trema, Loket Altena, de belastingdienst, C.A.K., instellingen, waarmee u te maken zou kunnen komen, vindt u in onderstaande link.
Ook een link bijgevoegd over “De valkuilen op weg naar het verzorgingshuis”.

Link naar voor meer informatie:
Informatie over Trema, Loket Altena, fiscus en CAK 1
De valkuilen op weg naar het verzorgingshuis

Print Friendly, PDF & Email