Resultaat Actie Kerkbalans

Voorlopige telling van de actie Vrijwillige Bijdrage 2014

Vrijdagavond 24 januari jl. zijn de enveloppen met de toezeggingen voor de Vrijwillige Bijdrage van 2014 ingeleverd. Omdat er in de week daarna meestal nog wat toezeggingen binnendruppelen is de eerste telling een week later gedaan. Deze eerste telling heeft als resultaat opgeleverd een bedrag van €200.000,-. Dat is een prachtig resultaat en ruim meer dan de eerste telling van 2013 (ca. 8% meer), daarin wel meegenomen dat nu de eerste telling een week later is gedaan.

Het college van kerkrentmeesters is zeer verheugd en dankbaar met deze voorlopige opbrengst. Wij danken u dan ook hartelijk voor uw medewerking en toezeggingen.Op deze manier maakt u het mogelijk om onze gemeente financieel gezond te houden zodat al het Kerkenwerk door kan blijven gaan. Een speciaal dankwoord aan de vrijwilligers c.q. lopers die hieraan hebben meegewerkt. Bedankt voor de tijd die jullie daarvoor vrij hebben willen maken.

Bovenal aan God alle dank dat wij Zijn aanwezigheid hierin mogen zien en ervaren.

Ook nog een oproep aan hen bij wie de envelop, om wat voor reden dan ook, niet is opgehaald. Zou u zo vriendelijk willen zijn de envelop in de collectezak te willen doen of afgeven aan één van de  kerkrentmeesters?  

Bij voorbaat dank.
Het college van kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email