VB-incasso’s

Vrijwillige Bijdrage: incasso januari en februari

De incasso’s welke voor ons door de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) worden aangeboden zijn helaas afgewezen door de uitvoerende instantie ‘Equens’. De oorzaak daarvan is inmiddels bekend en het probleem daarmee opgelost.

Echter de nieuwe Europese incasso regels (SEPA) verbieden om de incasso’s van januari en februari alsnog te incasseren. Om die (datum) reden worden de incasso’s van januari en februari samen met die van maand maart geïncasseerd.

Wij bieden onze welgemeende excuses aan voor het te laat incasseren van de incasso’s en hopen dat u allen akkoord wilt en kunt gaan met de voorgestelde afhandeling. Zo niet, dan graag dit doorgeven aan onze penningmeester P.C. Heijstek, telefoon 0183-502260 of per email: kerkrentmeester@hervormdegemeentewerkendam.nl

Bij voorbaat dank,
College van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email