Solidariteitskas 2014

Onze belijdende- en meerderjarige doopleden ontvangen zo rond 23 mei a.s. weer de jaarlijkse acceptgiro voor de bijdrage aan de solidariteitskas. Deze bijdrage is bestemd voor de verplichte afdracht die de Hervormde Gemeente per lid aan de landelijke kas moet doen.

Als gemeente zijn we binnen de Protestantse Kerk verbonden met de gemeenten in andere plaatsen. Soms lukt het even niet om als gemeente vitaal te blijven. Er kan bijvoorbeeld dringend behoefte zijn aan een tijdelijke pastor of kerkelijk werker. Of men wil als missionaire gemeente actief zijn in een oude stadswijk of nieuwbouwwijk.Ook kan er behoefte zijn aan een bijdrage om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken.

Vanuit de Solidariteitkas helpen we andere gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben.

Als gemeente vragen we aan ieder belijdend- en dooplid een bijdrage van 10 euro. Daarvan wordt 5 euro besteed aan de solidariteitskas en 5 euro is bestemd voor onze eigen gemeente.  

Zo helpt u mee aan de opbouw en het voortbestaan van gemeenten binnen de Protestantse Kerk.

Mogen we rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Bij gemeenteleden die een machtigingsformulier hebben ingeleverd zal het bedrag binnenkort van hun rekening worden afgeschreven.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email