Obligatielening 2005 (uitloting/tweede herinnering)

Obligatielening 2005 (uitloting / tweede herinnering)

In november 2013 heeft de vierde uitloting van de obligatielening 2005 plaatsgevonden. Van de obligaties die verband houden met de door de gemeenteleden verstrekte lening zijn de navolgende nummers nog niet ingeleverd:

€   50,00   nr.: 14.
€ 100,00   nr.: 241, 243, 250, 263, 281, 292 en 344.

Het college van kerkrentmeesters verzoekt een ieder vriendelijk de uitgelote obligaties zo spoedig mogelijk te willen retourneren, met vermelding van uw naam en bankrekeningnummer, opdat tot terugbetaling van het geleende bedrag kan worden overgegaan.

De obligaties kunt u inleveren bij penningmeester: P.C. Heijstek, Sasdijk 26 of opsturen naar: CvK Hervormde Gemeente, Postbus 75, 4250DB Werkendam.

Mocht u tot schenking van de uitgelote obligatie willen overgaan, dan kunt u dit kenbaar  maken door op de obligatie het woord ‘schenking’ te vermelden.  Het  college zal in dat geval een schenkingsbewijs afgeven.

Voor de door u verleende financiële steun zeggen wij u hartelijk dank.

Het college van kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email