Meditatie: zou God het weten

Zou God het weten en de Allerhoogste er weet van hebben?  (Psalm 73-11)

Zou God het weten? Zo vraagt het onrustig mensenhart, als de wolken zich zo dreigend boven ons samenpakken. Als de ene beproeving na de andere op ons neerkomt. Als de mensen ons grieven. Ja, als de vriendschap van deze aarde ons in haar ongevoeligheid bitterheid aandoet.

Zou God het weten? Spot ook wel het ongeloof, als de daden van de Heere raadselachtig zijn en ondoorgrondelijk en met die spot tracht het Gods kinderen te kleineren!

O, hoe verstaan wij dan de verzuchting van de profeet: ,,Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen!’’

Hoe kunnen wij begeren in eigen leven de raadselen te zien opgelost; hoe zouden wij wensen de stem van God over de wereld te horen klinken. Die de verdrukten recht doet en het waarom van zoveel donkers verklaart.

Maar de hemelen blijven gesloten en de wereld spot voort!

O, God bewaar er Zijn kinderen voor, dat zij Zijn eer zouden krenken door de wereld hun twijfel te openbaren. De psalmist heeft ook geweten dat het vele donkere in het leven, zowel als het schijnbaar onvergolden onrecht, moeite is in onze ogen. Maar hij wijst ons de weg tot het licht. ,,Totdat hij Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette’’.

Zoeken ook wij het aangezicht van de Heere? Verwachten wij van Hem ons licht en ons heil.
Gods beloften zijn onwankelbaar in Jezus Christus, door welke alle dingen ons medewerken ten goede!

Met die liefde te geloven
Kom ik alles eens te boven!

VDM

Print Friendly, PDF & Email