“Ik kan niet begrijpen, dat er niet meer gebruik van wordt gemaakt! Het is fantastisch!!”

Deze spontane uitroep komt uit de mond van mevr. Jenny Damen-Schoon, oud 85 jaar. Directe familie is er niet, de kleinkinderen hebben het druk met hun werk. Met deze krasse oudere dame had ik een gesprekje over de Vriendendienst. Ik hoefde niet veel te vragen, haar verhaal kwam als een waterval. Ze woont nog zelfstandig, en buiten een nicht, die voor haar wat huishoudelijke klusjes doet, doet ze verder nog alles zelf. Ze schoffelt zelfs nog regelmatig haar tuintje schoon.

Mevrouw Damen maakt al een tijdje regelmatig gebruik van de Vriendendienst. “Toen mijn vorige chauffeur zijn auto weg deed, zat ik zonder vervoer. Ik moet regelmatig naar het ziekenhuis voor bloedprikken en onderzoeken, en vervoer wordt niet door de verzekering vergoed. Daar zat ik; een taxi gaat boven mijn begroting”. Juist toen zij met dit probleem zat, kreeg zij bezoek van Judith van Ekris, lid van het Pastorale Team. Judith wees haar op de Vriendendienst van onze gemeente en regelde voor haar ook het vervoer. En sindsdien wordt zij koninklijk gereden door Simon Verlee, helper van de Vriendendienst. Mevrouw Damen is zeer in haar nopjes met deze oplossing. Simon zorgt er met de rolstoel voor dat zij op de juiste plaats komt en rijdt haar weer terug naar de auto en naar huis. Zij betaalt de onkosten en allebei zijn ze tevreden.

Tijd om ook de andere kant te horen. Simon is 67 jaar en alweer 7 jaar thuis. Toen de Vriendendienst werd opgericht besloten hij en zijn vrouw Wil meteen om zich op te geven. Vooral de zin om iets voor een ander te doen is hun dagelijks devies. Hij wordt regelmatig ingezet om ritjes naar het ziekenhuis of Altenahove te maken en met zijn achtergrond in de bouw soms ook voor kleine huishoudelijke klusjes. Het geeft hem ook veel voldoening. Hij is meer dan de chauffeur, hij rijdt de mensen naar naar ze moeten zijn, wacht eventueel wanneer er gewacht moet worden en na afloop rijdt hij de rolstoel naar de auto. Wel vindt hij het belangrijk, dat de hulpvraag via Marianne Groeneveld komt. “Het is niet de bedoeling dat mensen mij rechtstreeks bellen. Als ik benaderd word door Marianne bel ik zelf om een afspraak te maken”. Ook hij begrijpt niet, dat er niet meer vraag is. Hij vindt het ook jammer, dat helpers afhaken wanneer ze niet of weinig ingeschakeld worden. “Als er een hulpvraag komt moet Marianne de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen uit het aanbod”, vindt hij.

Tekort aan helpers!

Dat brengt ons tegelijk op een ander facet van de Vriendendienst. In het bovenstaande hebt u een kijkje in de keuken van de Vriendendienst gezien. Maar sinds de oprichting in 2009 is er een aantal enthousiaste helpers mee gestopt; deels omdat zij niet ingezet werden, maar ook deels omdat hun omstandigheden veranderden (werk-gezin-mantelzorg). Allemaal begrijpelijk, maar als er nu een hulpaanvraag komt, heeft Marianne weinig mensen om uit te kiezen. Dus hoewel er nog weinig gebruik wordt gemaakt van de Vriendendienst zien we de toekomst wat dat betreft met zorg tegemoet: als volgend jaar de WMO voor rekening van de gemeente komt, zou er wel eens veel meer behoefte aan een hulpdienst zoals de Vriendendienst kunnen zijn. We zoeken dus voor de toekomst weer een aantal vrijwilligers, die het wel ziet zitten om iets voor een ander te kunnen betekenen. Om handen en voeten te geven aan je geloof heeft iets zeer waardevols. Om zo met elkaar de gemeente van Christus te zijn is ook wat Jezus van ons verwacht. En zoekt u het maar niet in grote dingen: je kunt al veel voor die ander betekenen als je een bezoekje brengt, een boodschapje doet voor een oudere, een strijk weg werkt in een gezin, waar de moeder ziek is, een keertje de tuin doen voor iemand die dat tijdelijk niet kan, en zo kan ik nog wel even doorgaan. We hebben in het verleden al op bijzondere wijze kunnen voorzien, vrijwel altijd konden we aan de hulpvraag voldoen. Maar kunnen we dat blijven doen?

U heeft daarop misschien wel HET antwoord.

Op de website van onze gemeente (www.hervormdegemeentewerkendam.nl) staat een aanmeldingsformulier, dat u in kunt vullen en sturen aan margotbraal@kunstinkleur.nl of bezorgen bij Havenstraat 52b of Raadhuislaan 1 te Werkendam. Ook in de beide kerken zullen deze formulieren liggen om mee te nemen en in te vullen.

De Vriendendienst gaat uit van de diaconale pastorale werkgroep NaastElkaar. Voor hulp kunt u bellen met Marianne Groeneveld, tel 501127. Dit nummer en reservenummers staan in Kerkklanken onder Diaconie. Het moet geen structurele hulp zijn, maar incidentele problemen die zich voordoen. En dan maakt het niet uit of u lid van de kerkelijke gemeente bent. Ook niet van welke wijk u lid bent. We proberen iedereen te helpen zonder aanzien des persoons. De drempel is blijkbaar hoog….. maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Schroom dus niet om te bellen. Denk aan de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan: wie is de naaste van wie?…..

Print Friendly, PDF & Email