Uitnodiging Catechisatie | Wijk 2

Catechese

De vakantie is weer voorbij. Hopelijk kijk je terug op een fijne tijd. Het catecheseteam is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe catecheseseizoen. Wij zien er weer naar uit. Het christelijk geloof is immers goud waard! Weten wat je gelooft en waarom, dat is in deze tijd hard nodig. Naast het onderwijs is de catechisatie ook een voorbereiding op het afleggen van de belijdenis van het geloof. Uiteindelijk gaat het erom dat jij de keuze maakt je leven, dat je van de Heere hebt gekregen, aan Hem terug te geven in Zijn dienst.

Voor de oudere jongeren: mocht je erover nadenken om belijdenis te doen, neem dan contact op met Ds. den Boer via tel. 0183 – 50 15 27 of e-mail l.w.denboer@filternet.nl. Je hoeft dan niet naar onderstaande inschrijvings-avond te komen.

Om de overige catechisatiegroepen goed in te kunnen delen, verzoeken we je om je op D.V. woensdagavond 10 september tussen 19.00 uur en 19.30 uur te komen aanmelden in “de Bron”. Voor ons is het belangrijk om te weten hoeveel catechisanten er zullen komen, aan de hand van die gegevens kunnen we de groepsindeling maken.

Voor hen die echt niet op de woensdagavond naar catechisatie kunnen komen, willen we proberen een groep te maken die op dinsdagavond samenkomt. Als dat voor jou geldt dan verwachten wij jou zeker bij de inschrijving om ons uit te leggen waarom jouw voorkeur naar de dinsdagavond gaat!

Als je niet in de gelegenheid bent om langs te komen kun je je opgeven via catechisatie@solcon.nl (vóór 10 sept.!), graag hierbij dan jouw geboortedatum vermelden!.

De eerste catechisatiebijeenkomst is op dinsdag/woensdag 23/24 september.

Nadat wij de indeling rond hebben, krijg jij nog bericht hoe laat, bij wie en waar jij op die avond verwacht wordt.

Als jij of je ouders vragen hebben, neem dan contact op met jeugdouderling Alexander Jonkers: Tel. 0183 – 75 05 87  / E-mail: catechisatie@solcon.nl

Graag tot ziens,
het catecheseteam

Print Friendly, PDF & Email