Meditatie: Wat kost het?

“En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis”.
(Genesis 1 : 26)

Wat is een mensenleven nog waard? Deze vraag is nu actueel geworden nu er bezuinigd moet worden op de gezondheidszorg. De zorg is bijna onbetaalbaar geworden. Belangrijke vragen zijn: Hoeveel mag een behandeling kosten? Bij welke leeftijd wordt er niet meer geopereerd? Wie krijgt nog thuiszorg? Wanneer mag iemand worden opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis?
Over deze vragen wordt binnenkort in de tweede- en de eerste kamer gediscussieerd. Hoeveel mag het kosten? Geen wonder dat er vele mensen zijn die zich zorgen maken. Aan een mensenleven hangt nu een prijskaartje.

Ook de Bijbel vraagt zich af wat een mensenleven waard is. Maar de Bijbel begint niet met de vraag waarop bezuinigd kan worden, maar met de vraag waar we onze waarde aan ontlenen. Is dat aan ons bezit? Aan wie we zijn? Aan onze status?
De Bijbel wijst ons op iets anders. De Bijbel laat ons zien dat de waarde van een mens niet wordt bepaald door zijn daden, aanzien of bezittingen, maar dat de mens een schepsel is van God. De mens is door God geschapen. God schiep de mens naar Gods beeld, Zijn gelijkenis.
Daarom is elk mens voor God van grote waarde. Wie je ook bent, oud, arm of rijk, je bent onbetaalbaar.
De dichter van Psalm 8 zegt het zo: De mens is de kroon op Gods scheppingswerk. “Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt”.

We zijn begonnen met de vraag: “Wat is een mensenleven nog waard?” Onbetaalbaar.

Ds. T. Meijer

Print Friendly, PDF & Email