Actie Kerkbalans 2015 ‘LOPERS’

Actie Kerkbalans 2015: ‘LOPERS’ gevraagd!

In de maand januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden voor de vrijwillige bijdrage 2015. De enveloppen hiervoor worden door vrijwilligers, de zogenaamde ‘lopers’, rondgebracht en later ook weer opgehaald. Het afgelopen jaar hebben sommige vrijwilligers door leeftijd, ziekte of andere redenen aangegeven dit niet meer te kunnen doen. We danken deze gemeenteleden voor het lopers-werk wat zij soms jarenlang hebben gedaan. Van harte hopen en rekenen wij erop dat alle overige ‘lopers’ zich opnieuw voor deze actie willen inzetten. Daarnaast zijn we op zoek naar gemeenteleden die ook willen gaan meehelpen met deze voor onze kerk zo belangrijke actie.

Hoe meer aanmeldingen, hoe kleiner een wijk wordt voor de overige ‘lopers’. Zich hiervoor opgeven kan bij: Ies Heijstek, telefoon 0183-502260, via email of bij één van de kerkrentmeesters. Wilt u/jij meehelpen?

Bij voorbaat hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters
kerkrentmeester@hervormdegemeentewerkendam.nl

Print Friendly, PDF & Email