Voorbereidingen actie Kerkbalans 2015

Voorbereidingen Kerkbalans 2015 in volle gang, helpt u mee?

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2015 zijn weer in volle gang. Tussen 18 en 31 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang, het is maar liefst 50 % van de hele begroting!

Zoals bijvoorbeeld ook voor een gezin, is het voor de kerk belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben. Daarom vragen we elk jaar aan al onze  gemeenteleden  een bijdrage. Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! We vertrouwen erop dat we weer op u  mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen, zoals de instandhouding van de eredienst, de pastorale zorg in de beide wijken, de energie- en onderhoudskosten van de vijf gebouwen (beide kerken, de Bron en de twee pastorieën), de pastorale- en personeelskosten, alle overige kerkelijke activiteiten en niet te vergeten het jeugdwerk.

Vrijwilligers zijn druk in de weer om de actie Kerkbalans goed voor te bereiden. We zoeken vooral nog mensen die ons kunnen helpen met het rondbrengen  en weer ophalen van de Kerkbalans formulieren. Wilt u ook helpen bij de actie? Het kost u maar een paar uur tijd. Neem dan contact op met één van de ouderling-kerkrentmeesters.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Print Friendly, PDF & Email