Vrijwilligers bedankt!

Vrijwilligers bedankt.

Een veel besproken onderdeel van onze samenleving; vrijwilligers en mantelzorgers. Steeds meer moeten we, o.a. vanuit bezuinigingen, vergrijzing e.d., een beroep doen op mensen die zich vrijwillig inzetten voor een goede zaak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorginstellingen. Er zijn verzorgingshuizen die met meer dan 150 vrijwilligers werken en dan nog kunnen ze niet die zorg verlenen die nodig is. Er wordt veel verwacht van familie, buren e.d. Met elkaar moeten we zorgen om het voor ouderen en behoeftigen nog enigszins leefbaar te maken en te houden. Dat vergt veel kracht, maar vraagt ook veel liefde voor elkaar.

Binnen de kerken en ook in onze gemeente zijn veel vrijwilligers bezig op allerlei gebied. Want ook  onze Hervormde Gemeente is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het wordt steeds moeilijker om de financiën van de kerk op orde te houden en zonder vrijwilligers is dat niet mogelijk. We zijn allen broeders en zusters, wat tevens inhoudt dat we een zorgplicht hebben naar elkaar en we ook onze talenten moeten inzetten bij het in stand houden van onze Hervormde Gemeente en kerk. Daarvoor hoeven we niet speciaal het ambt van ouderling, diaken of kerkrentmeester te hebben. Vrijwilliger zijn is ook een soort ambt. Je bent werkzaam in Gods wijngaard, samen met en voor elkaar. Kun je je iets beters bedenken?

Een aantal keren hebben we een vrijwilligersavond georganiseerd. We zien dan dat er maar een klein deel van de vrijwilligers aanwezig is en dat is jammer. De meeste vrijwilligers willen niet zo op de voorgrond staan, ook dat begrijpen we. Daarom doen wij het nu op deze manier.

Het college van kerkrentmeesters, en uiteraard de beide kerkenraden, zijn jullie vrijwilligers dan ook zeer dankbaar voor al het werk dat jullie het afgelopen jaar weer voor onze Hervormde Gemeente hebben gedaan.

Wij wensen jullie allen Gezegende kerstdagen, nieuwjaar en bovenal Gods nabijheid toe.

Het college van Kerkrentmeesters.

Print Friendly, PDF & Email