Dankwoord

Het afgelopen jaar heeft u, als gemeentelid van onze Hervormde Gemeente, financieel bijgedragen door middel van de vrijwillige bijdrage, de collectes en/of giften. Daarnaast hebben velen zich belangeloos ingezet om alle werkzaamheden en activiteiten te laten plaatsvinden.

Het college van Kerkrentmeesters wil u daarvoor heel hartelijk bedanken, want zonder uw bijdragen, hulp en steun zou het gemeentewerk niet goed of geheel niet mogelijk zijn geweest. Ook voor het jaar 2015 zijn uw inzet en bijdragen heel belangrijk en nodig. Mogen wij erop vertrouwen ook dit jaar weer op u te kunnen rekenen?

Print Friendly, PDF & Email