“Kerkbalans 2015”

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dus gaan de Kerkbalansvrijwilligers in de periode van 18 t/m 31 januari a.s. weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2015 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalansenvelop bij u te bezorgen en deze ca. twee weken later weer bij op te halen. Ook nu vertrouwen wij weer op een positief antwoord. In de envelop vindt u een folder met o.a. informatie over het werk en de begroting van onze gemeente, de bestedingen van de beoogde inkomsten en uitgaven aan de diverse onderdelen van het plaatselijke kerkenwerk, zoals pastorale kosten, onderhoud gebouwen, energie, kosten van de eredienst, jeugdwerk etc. Tevens een aanvullende brief met enkele aandachtspunten. Het verzoek de folder en de brief aandachtig te lezen. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar wilt bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen, graag al voordat de vrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee helpt u bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse kou en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert.

Legt u dus de envelop met de antwoordstrook op tijd klaar? Het College van Kerkrentmeesters vertrouwt op uw medewerking en dankt u bij voorbaat voor uw gaven.

Print Friendly, PDF & Email