St. Hulp Mede Christenen

Stichting Hulpverlening Mede Christenen (Stg. HMC).
In de morgendienst van zondag 15 februari a.s.(wijk 2) en 22 februari a.s.(wijk 1) in de Dorpskerk, delen wij ons formulier voor ons hulpprogramma voor Oost Europa weer uit. Uw giften worden zo als vorige jaren weer gevraagd voor voedsel en groentezaden pakketten, Bijbels en kinderbijbels. De groentezaden zijn een ware verademing voor veel gezinnen, die hierdoor het gehele jaar groenten hebben uit eigen tuin.
In deze tijd van het jaar ontvangen we veel vragen om voedsel en hout voor de kachel. 31 december j.l. was ik in Roemenië, veel sneeuw en 20 graden onder nul, maar heb nog veel goederen kunnen/mogen uitdelen. De spreuk kwam weer bij ons boven: Oud brood is niet hard . Geen brood dat is hard. De vraag naar Bijbels blijft, dus blijven we uitdelen. In Spreuken 22: 9 staat: Wie vriendelijk van oog is, die wordt gezegend, omdat hij de behoeftige van zijn brood geeft. Daarom willen wij u vragen de armen in Oost Europa te helpen.

Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de site: http://www.stichtinghmc.nl/
Een deelnameformulier en het resultaat van de hulpdoor Stg. HMC, treft u hieronder aan.

Gods zegen toegewenst,
C. Huisman secretaris.

Deelnameformulier HMC
Het resultaat van de hulp door HMC

Print Friendly, PDF & Email