Loket Altena. Taken van de gemeente en veranderingen in 2015.

Loket Altena. Taken van de gemeente en veranderingen in 2015.
Loket Altena is onderdeel van de gemeenten Werkendam en Woudrichem en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Bij de krant Het Kontakt van woensdag 4 februari j.l. zat een bijlage, Transitiekrant genoemd, waarin globaal informatie stond over de taken van de gemeente en de veranderingen in 2015 rond zorg, jeugdhulp en werk.
Onderaan dit artikel vindt u ook de Transitiekrant.

Op de website http://www.loketaltena.nl/ vindt u veel meer hierover informatie.
De onderwerpen, die daar o.a. genoemd worden zijn: Zorg en Wmo, Geld en uitkering en Werk.
Extra informatie is te vinden op https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/
En over het persoonsgebonden budget vindt u informatie op
http://www.svb.nl/int/nl/index.jsp en http://www.pgb.nl/

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Loket Altena.
Spreekuur: maandag t/m vrijdag: 0900-12.30 uur, telefonisch (0183-507307): maandag t/m donderdag 09.00-17.00 uur en vrijdag: 09.00-15.00 uur.
E-mail: info@loketaltena.nl en website: http://www.loketaltena.nl/

Transitiekrant Werkendam en Woudrichem

Print Friendly, PDF & Email