Testbericht

1.1 Evangelisatiecommissie
De evangelisatiecommissie van wijk 1 is ingesteld door de kerkenraad, om hen die van de kerk en het geloof vervreemd zijn (opnieuw) in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus. Op dit moment bestaat de commissie uit 2 personen: Hannie Visser en Jan van den Steenhoven.

Omdat we “kleine kracht” hebben, zoeken we onze weg vooral in samenwerking met andere groepen, door:
– Participatie in de werkgroep die de Alpha-Cursus voorbereidt;
– Deelname in de interkerkelijke werkgroep die de tentdienst organiseert op de zondag na Koninginnedag;
– Vertegenwoordiging in de commissie Kerk en School;
– Deelname aan de actie op de braderie, eveneens georganiseerd door een kerkelijke werkgroep;
– Vertegenwoordigd in de Kerstnachtdienstcommissie;
– Het enkele weken voor de Kerst houden van een actie op de markt, waarbij mensen iets wordt aangeboden om zo hun aandacht te richten op het komende Kerstfeest en de kerstnachtdienst..
– Nauwe samenwerking met de evangelisatiecommissie van de Gereformeerde kerk.

Kortom: we zijn met weinig, maar we doen wat onze hand vindt om te doen!
Natuurlijk hopen en bidden we dat er uit de gemeente nieuwe commissieleden ons team willen versterken, zodat de activiteiten door meer mensen gedragen kunnen worden. We willen allen die dit lezen en zich aangetrokken voelen tot dit werk, oproepen om mee te doen!

“En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken” (Hebr. 10:24).
Voor meer informatie: Hannie Visser, tel. 0183-501693 of 06-25360523.

Print Friendly, PDF & Email