Meditatie: De kleintjes

De kleintjes 

Vorige week zondag was de eerste zondag in de lijdenstijd. De weken op weg naar Pasen. We denken na over het lijden en sterven van Jezus. Voor wie heeft Jezus geleden aan het kruis? Voor ons, mensen! Maar zeker ook heeft Jezus gedacht aan de kleinen, de zwakken, de gebukten, de zwakken in de samenleving. De zieken en zondaren die we zijn. Het lijkt wel alsof de God van Israël een zwak heeft voor de zwakken in  de samenleving. Ik denk trouwens dat dat niet lijkt, maar dat dat zo is! Deze God neemt het niet als de minsten van de mensen worden gemarteld en geslagen! En zeker niet als dat de zwakken en de kleinen zijn!

En zo staan we dan, op weg naar Pasen, weer voor de weken van bezinning. Hoe klein kunnen we worden voor de Allerhoogste God? Hoe klein moeten we worden? Ik denk dat we ons moeten realiseren dat God een lankmoedig God is, voor wie oprecht proberen op Zijn paden te wandelen. Dat God inderdaad niet meer denkt aan de zonden in het verleden begaan, als we daadwerkelijk berouw hebben. En dat God echt de God wil zijn die de zondaren onderwijst in Zijn rechte leer.

Mijn gedachten bleven haken bij de zinnen van het tweede couplet: “Here, maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend”. We hebben de Geest, de Heilige Geest, … Gods Geest echt nodig om Zijn Woord te kennen. We hebben echt Gods Geest nodig om in de  rechte leer van God te wandelen! Om het grote geheimenis van de Lijdenstijd te kunnen doorgronden!

Zo zijn we dan weer begonnen aan de Lijdenstijd. … Een tijd om te leven naar Pasen. Een tijd om (weer opnieuw) te ontdekken dat God een plan heeft met de wereld. En dat plan mogen wij gaan ontdekken! Door Gods verborgen omgang te vinden. Om als kleine kinderen Gods genade aan te nemen! Om als ‘kleintjes van de grote God’ door de 40 dagen naar Pasen te gaan. Dan kunnen we zingen:

Here, maak mij Uwe wegen
door Uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ Uw treden wendt;
leid mij in Uw rechte leer,
laat mij trouw Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

Henri Dekker

Print Friendly, PDF & Email