Collecte: onderhoud van de vijf gebouwen

Onderhoud gebouwen

Zoals bekend  zijn de uitgangscollectes meestal bestemd voor het onderhoud van de gebouwen.   Ook voor dit jaar 2015 is er in de begroting een onderhoudspost opgenomen  .

Buiten het reguliere, klein en lopend  onderhoud  staan er  dit jaar een aantal grotere werkzaamheden in de planning. Onderstaand leest u  wat er zoal te gebeuren staat.

  • Maken van een afzuiging in de keuken van de Bron.
  • Schilderwerk van de pastorie aan de Kerkstraat.
  • Kozijnreparaties en onderhoud dakbedekking bij de pastorie aan de Kerkstraat.
  • Opknappen grote zaal onder de Dorpskerk.
  • Onderhoud plafond in de kerkzaal van de Biesboschkerk.
  • Schoonmaken en eventueel schilderen hooggelegen kozijnen aan de binnenzijde van de Biesboschkerk.
  • Schoonmaken voorzetramen en schilderen  binnenzijde van de kozijnen  achter de voorzetramen in de Dorpskerk.
  • Herstel cq. vervangen buitenriolering van de pastorie aan de Kerkstraat.

Gedurende het jaar komen er altijd nog onvoorziene werkzaamheden bij.

Al met al staat er weer veel te gebeuren. Om dit alles doorgang te kunnen laten vinden is het college van kerkrentmeesters afhankelijk van uw gaven.
Mogen wij er ook nu weer op vertrouwen dat u ons d.m.v.  de uitgangcollectes wilt blijven steunen?

Bij voorbaat hartelijk dank.

Het college van kerkrenmeesters

Print Friendly, PDF & Email