Muntverkoop in de dorpskerk afgelast tot nader order

Vanwege het Coronavirus vervalt de ‘fysieke’ muntenverkoop op de eerste vrijdag van maand onder in de dorpskerk. (zo ook de aankomende keer van 4 april)  Wanneer er geen verbetering in de situatie komt, zal voorlopig geen fysieke muntverkoop plaats vinden.

U kunt de munten wel bestellen. Bij voorkeur doet u dit via deze website op de volgende pagina: www.hervormdegemeentewerkendam.nl/collectemunten. De munten worden dan thuis bezorgd. 

Mensen die geen beschikking hebben over internet mogen als uitzondering koster Teus Kooij bellen 06 19 92 60 33. Hij geeft het aantal dat u wenst, de kleur van de munten en uw adres door aan de muntenverdelers. De munten worden dan bij u thuis bezorgd.

Renovatie orgel Dorpskerk

Ons orgel in de Dorpskerk is gebouwd in 1953 als een vrij klein instrument, met de destijds voorhanden zijnde materialen van matige kwaliteit. In de jaren daarop is het geleidelijk uitgebreid met meerdere registers, totdat in 1972 uiteindelijk de triplex orgelkas werd vervangen door een eikenhouten exemplaar.

Om de klank goed te houden, is het orgel sindsdien jaarlijks gestemd. Toch zijn de vele onderdelen in een orgel aan slijtage onderhevig, zodat het na zo’n veertig jaar eens goed onderhanden moet worden genomen, zo ook in onze Dorpskerk. Tevens is het van groot belang dat, ook gezien de geringe kerkgalm, het orgel in ieder geval in een goede conditie is! De kerkrentmeesters hebben daartoe in samenwerking met de organist en orgelbouwer Van den Heuvel uit Dordrecht een renovatieplan opgesteld, dat dit jaar zal worden gerealiseerd en enkele maanden in beslag neemt. Het herstellen of vervangen van slecht pijpwerk, verbetering van de windvoorziening en het regeerwerk, en een algehele schoonmaak van het binnenwerk staan op het programma. Tijdens de werkzaamheden blijft het orgel, hoewel beperkt, gewoon bespeelbaar.

U begrijpt dat zo’n uitgebreide renovatie van het orgel – het vertegenwoordigt de materiële waarde van een luxe villa! – een kostbare zaak is. Specifiek voor de orgels is er een voorziening opgenomen in de balans waar het groot onderhoud uit kan worden bekostigd. Deze voorziening is voornamelijk opgebouwd door de opbrengsten uit het verjaardagsfonds.

We hopen dat het orgel na deze opknapbeurt in het najaar weer optimaal zal klinken en zo in de diensten mee kan werken tot het verkondigen van Gods lof.

Actie kerkbalans 2020

De actie kerkbalans 2020 is weer begonnen. Vanaf vrijdag 17 januari kunt de enveloppe gekregen hebben met de  vraag voor de vrijwillige bijdrage ‘Actie kerkbalans 2020’. Het was de bedoeling dat een groot deel per e-mail verstuurd zou worden, maar helaas blijkt daar ons administratiesysteem nog niet voor te zijn uitgerust. Daar werken we hard aan, we hopen dan ook volgend jaar wél veel mensen per e-mail aan te kunnen schrijven, zodat dat veel werk bespaart bij de actiekerkbalansbezorgers. We vragen u daarom of u (weer) uw e-mail adres op de kaart van de toezegging wilt invullen. Bij mensen die geen gebruik maken van e-mail, blijven we in de toekomst de enveloppen natuurlijk ook nog gewoon bezorgen. 
Uiterlijk donderdag 30 januari wordt uw toezegging weer opgehaald door de kerkbalansbezorgers. In de kerkklankeneditie van 20 december 2019 en op de website https://www.hervormdegemeentewerkendam.nl/archieven/category/krm-nieuws kunt u lezen wat we in de gemeente mede dankzij uw bijdrage hebben kunnen doen, en welke plannen er zijn voor in de toekomst. Voor onze Hervormde gemeente van Werkendam is deze actie de belangrijkste bron van inkomsten, daarom rekenen we net als afgelopen jaar op uw betrokkenheid en uw financiële steun. 
Wij wensen vanaf deze plaats de bezorgers veel succes!! De opgehaalde toezeggingen kunnen vrijdag 31 januari om 18:30u – 20.00u worden gebracht in de Bron. 
We hopen dat u de actie een warm hart toedraagt. Het college van kerkrentmeesters dankt u vast hartelijk voor uw steun. 

Actie kerkbalans ‘Geef voor je kerk’ 2020 in voorbereiding

Het College van Kerkrentmeesters is volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe actie kerkbalans die gehouden wordt van 18 januari tot 1 februari 2020 onder het Thema ‘Geef voor je Kerk’. Velen van u hebben hun betrokkenheid getoond in 2019. Dit bleek uit uw vrijwillige bijdrage, giften en de wekelijkse collecteopbrengst van het afgelopen jaar.  We zijn dankbaar dat veel gemeenteleden hun verantwoordelijkheid nemen en daarmee ook de noodzaak kennen van deze financiële bijdrage, zodat de continuïteit van onze Hervormde Gemeente in Werkendam gewaarborgd blijft. We zijn erg verheugd u te kunnen melden dat we met elkaar als gemeente onderstaande hebben kunnen bereiken in het afgelopen jaar, we zijn erg trots op zo’n levende gemeente. 
 
Mede dankzij uw bijdrage van 2019
  • hebben we de fietsparkeerplaatsen bij de Biesboschkerk kunnen realiseren met de aankoop van stenen en grondwerken en de inzet van vrijwilligers, 
  • hebben we het aantal uren voor medewerkers in loondienst kunnen handhaven,
  • is er een grote schilderbeurt geweest aan de Biesboschkerk,
  • kon er ‘groot-groen-onderhoud’ gepleegd worden bij de kerkgebouwen en pastorieën,
  • is er zojuist nieuwe duurzame (warme) led verlichting aangebracht in de dorpskerk,
  • hebben we, samen met de diaconie, nieuwe materialen voor de bovenzaal van de Bron kunnen kopen en die met behulp van vele vrijwilligers geplaatst. 

Investeringen die we met uw bijdragen hopen te kunnen doen in of vanaf 2020.                            

In 2020 zal vanuit het reservefonds groot onderhoud worden gepleegd aan het orgel in de dorpskerk. Daarnaast staat o.a. het herstructureren van de grond aan de wielzijde van de Dorpskerk, met het aanleggen van een nieuwe fietsparkeerplaats op het investeringsplan van 2020-2025. Tevens willen we in het jaar 2020 bekijken of we meer investeringen kunnen doen in het kader van duurzame energie.

Vrijwilligers gezocht.

Naast uw financiële bijdrage, stellen wij het op prijs, als u een gedeelte van uw tijd als vrijwilliger aan de kerk kunt geven. Zo is in 2018 bijvoorbeeld een groot gedeelte van de renovatie van beide pastorieën met veel vrijwilligers gebeurd en is er in 2019 dankzij vrijwilligers een nieuwe fietsparkeerplaats gekomen bij de Biesboschkerk. Daarnaast hebben jonge vrijwilligers de bovenzaal van de Bron verbouwd. Ook helpen vrijwilligers wekelijks mee met tellen van de collectes, schoonmaak van gebouwen en tuinonderhoud. Voortdurend zijn we op zoek naar vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden. Uw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken. Meldt u aan bij een van de kerkrentmeesters. Wij zijn heel blij met uw aanmelding!

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar van de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alvast alles over op de site van Belastingdienst en zoekt op: periodieke gift. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester: Hans Nieuwenhuyzen, kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl. Maak voor uw berekening gebruik van de schenkcalculator: https://kerkbalans.nl/schenkcalculator/

Kerkhulpverleners gevraagd 

Kerkhulpverleners gevraagd 

Zoals in het bedrijfsleven BHV-ers (Bedrijfshulpverleners) aanwezig zijn, zijn er ook in de kerk hulpverleners aanwezig. We noemen ze dan wel niet BHV-ers, maar KHV-ers (Kerkhulpverleners). We willen ons vast team van KHV-ers uitbreiden. Bij het verlenen van hulp is er namelijk geen verschil of je in een bedrijf bent of in de kerk, daarom zoeken we bij voorkeur mensen die al een BHV diploma hebben en ook bij ons in de kerkzaal hun ervaring als bedrijfshulpverlener willen inzetten. Mocht je geen BHV-Diploma hebben, maar toch graag eerste hulp verleent in de kerk, dan bestaat er een mogelijkheid om via de kerk dit diploma te halen.
U kunt zich opgeven bij onze koster Teus Kooij. kosterhervormdwerkendam@gmail.com

Vrijwilligers gezocht voor tuinonderhoud pastorieën

Omdat beide pastorieën voor langere tijd leeg hebben gestaan is het onderhoud van de tuinen ook wat op een lager pitje komen te staan. Nu beide pastorieën gelukkig weer bewoond worden en de predikanten zelf niet de gelegenheid hebben de grote tuinen bij te houden, zoeken we weer een vaste ploeg vrijwilligers die bereid zijn met regelmaat de tuin te willen bijhouden. U kunt zich aanmelden bij Klaas Heijstek 06 53258686. Een mail sturen kan ook:  k.f.heijstek@ziggo.nl

Actiekerkbalans 2019 ‘Geef voor je Kerk’

Van maandag 21 januari tot vrijdag 1 februari wordt de Actie Kerkbalans gehouden. Dus vanaf week 4 kunt u weer de enveloppe ontvangen en zal iemand van ons loopteam de retourenveloppe in week 5 weer bij u ophalen. Vorig jaar hebben veel mensen gehoor gegeven aan onze dringende oproep uw vrijwillige bijdrage te verhogen. Daar zijn we erg blij om. Het is nog niet zo dat het begrotingstekort volledig is weggewerkt, daarom mag u dit jaar niet verslappen. Wij vragen u daarom uw bijdrage zo mogelijk procentueel te verhogen. In de begeleidende brief bij de actie vindt u informatie over de geefrichtlijnen, bovendien staat er weer informatie in over het geven met fiscale aftrekbaarheid. Deze informatie vindt u ook terug op onze website: www.hervormdegemeentewerkendam.nl/actie-kerkbalans. Wij moedigen u aan hiervan gebruik te maken en op die manier de kerk mee te laten profiteren in het belastingvoordeel zonder dat het u meer kost. U kunt ook bij onze penningmeester, de heer H. Nieuwenhuyzen, vragen om meer informatie of uitleg.

 

Op de invulstrook wordt dit jaar ook gevraagd of u uw e-mail adres weer (duidelijk) wilt invullen, zodat volgend jaar de actie zoveel mogelijk digitaal gehouden kan worden. Op deze manier kan voor de lopers veel werk bespaard worden. We hopen dat u allen hieraan gehoor geeft.

 

Wij hebben als Kerkrentmeesters zorgvuldig onze voorbereidingen getroffen, toch kan het zijn dat er in de voorbereidingen foutjes geslopen zijn. Er kunnen veranderingen hebben plaatsgevonden die administratief (nog) niet goed verwerkt zijn. We vragen daarvoor uw begrip. Wilt u alstublieft wel de afwijkingen aan ons doorgeven, we zullen ze zo mogelijk direct aanpassen. U kunt dit bij voorkeur per mail doorgeven aan de heer D. Hoogendoorn: dhoogendoorn@hoogendoorn-mbi.nl

 

De lopers kunnen de retourenveloppen vrijdag 1 februari om 19:00uur in de Bron inleveren. Wij wensen ons loopteam: Veel Succes !

Het College van Kerkrentmeesters hoopt dat u de actie een warm hart toedraagt en vertrouwt op uw ruimhartige bijdrage.

 

namens het college van Kerkrentmeesters

Napraten en roken op het kerkplein

Gezellig om na de eredienst nog even na te praten op het kerkplein met (on-) bekenden. Blijft u dit vooral doen, maar wilt u ervoor waken dat er een goede doorgang mogelijk blijft. Wilt u bij het uitgaan van de kerk de uitgang en het pad naar de openbare weg zoveel mogelijk vrijhouden voor een goede doorloop. Mensen die graag willen roken na de eredienst vragen we vriendelijk dit niet vlak voor de ingang doen, maar wat verder van de ingang vandaan. De rook blijft dan niet in de luwte van de ingang hangen, maar kan dan direct verwaaien. Zo houden we het prettig voor iedereen. We rekenen op uw medewerking.

Namens het college van kerkrentmeesters.

‘Lopers’ gezocht voor actie kerkbalans 2019.

Nu het einde van het jaar nadert, is het college weer volop bezig met de voorbereidingen voor de actie kerkbalans. De actie van 2019 wordt gehouden van 19 januari tot 2 februari. We zijn blij met best een grote groep vaste lopers op wie we elk jaar kunnen rekenen. Toch zijn we op zoek naar meer mensen die met ons bereid zijn de enveloppen rond te brengen en vervolgens weer op te halen. Want ook hier geldt, vele handen maken licht werk. U kunt zich aanmelden bij Arjan van Gammeren, op het e-mail adres a.vangammeren@ziggo.nl

namens het college van Kerkrentmeesters.

Privacy verklaring

In het kader van de nieuwe verplichte wetgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per mei 2018 landelijk is ingesteld, hebben wij als college van kerkrentmeesters ook voor onze Hervormde Gemeente Werkendam een privacyverklaring opgesteld op basis van het model van de PKN. Hieronder in deze link vindt u de verklaring.

AVG Beleid