Wijk 1 – liturgie Eerste Pinksterdag Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei, in de Biesboschkerk met ds. J. Smit uit Katwijk aan Zee.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist in de kerk. U kunt de ochtend- en avonddienst LIVE meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Intochtslied: Gezang 477: 1

Persoonlijk gebed – Votum en Groet

Zingen: Psalm 119: 42

Geloofsbelijdenis van Nicea

Zingen: Elb lied 147: 1, 3 en 5

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 2: 32 – 41 HSV

Zingen: Psalm 87

Preek. Tekst: Handelingen 2: 39 – Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

Zingen: Gezang 39: 4, 5, 8 en 9

Dankgebed en voorbede

Collecten

Slotlied: Psalm 93: 4

Zegen – wordt beantwoord met gezang 456: 3

Wijk 1 – liturgie Eerste Pinksterdag Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Aldert van Hoornaar, op piano Marcel van der Poel en Cees Trappenburg bespeelt de trompet en bugel. Het thema is: Kracht om te getuigen.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist in de kerk. U kunt de ochtend- en avonddienst LIVE meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Zingen: Psalm 72: 1, 6

Votum en groet

Zingen: Gezang 249: 1, 2, 3 Wij leven van de wind

Gods wijsheid voor ons leven: 1 Tess. 5: 12-24 (NBV)

Filmpje voor de kinderen

Kinderlied: ‘Door de kracht’ van Elly & Rikkert

Gebed om Gods Geest

Jongerenlied: ‘Heilige Geest’ van Reyer

Bijbelgedeelten: Handelingen 1: 4 – 8 en Handelingen 2: 1-13 (HSV)

Zingen: Gezang 237: 1, 2, 4 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer

Verkondiging

Trompet- en orgelspel: ‘Air’ uit: ‘Watermusic’ van Georg Friedrich Händel

Zingen: JdH 960: 1, 2, 4, 5, 6  Roep uit aan alle stranden

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, het ‘onze Vader’

Collectemoment

Zingen: Elb lied 150: 1, 2, 3 Ruis, o Godsstroom der genade

Zegen

Trompet- en orgelspel: ‘Trumpet voluntary’ van John Stanley

Wijk 1 – liturgie 24 mei Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 24 mei in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een ouderendienst met als thema ‘ ‘t Scheepke onder Jezus’ hoede’.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist in de kerk. U kunt de ochtend- en avonddienst LIVE meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Psalm 42: 1, 3, 5

Votum en groet

Psalm 91: 1, 5

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 8: 22 – 25; Hand. 27: 14 – 28: 1 (HSV)

Gezang 390: 1, 2, 3 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen (1938: 280)

Preek

Elb lied 187 ’t Scheepke onder Jezus’ hoede (JdH 213)

Geloofsbelijdenis

Elb lied 7b Mijn herder is de HERE God

Dankgebed & voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 409 Ik zie een poort wijd open staan (JdH 140)

Zegen; gezang 456: 3

Wijk 1 – liturgie 24 mei Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 24 mei in de Biesboschkerk met ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist in de kerk. U kunt de ochtend- en avonddienst LIVE meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Psalm 27: 1, 4

Stil Gebed

Votum en Groet

Psalm 27: 7

Wetslezing

Gezang 280: 1, 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Psalm 22: 1-6

Psalm 97: 5, 6

Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7-11

Elb lied 144: 2, 3

Schriftlezing: Johannes 15: 26 – 16: 4

Preek Thema: Verlatenheid

Gezang 234

Dienst der gebeden

Elb lied 382: 1, 3

Zegen

 

Zondag 24 mei is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Voor de leerlingen van Jezus een vreemde tijd. Hun meester is weggegaan en ze weten  niet hoe het verder moet. Ze voelen zich verlaten en alleen. Vanouds staat deze zondag in het teken van VERLATENHEID. Ze heet dan ook ‘zondag weeskind’.

Juist in deze tijd van afstand houden, angst voor een onzichtbaar virus begrijpen we deze thematiek beter. Wie kent er niet een oudere in een verpleeghuis, een familielid in het ziekenhuis en je mag er niet meer heen? Wat een verdriet! Vandaag mogen we ontdekken dat Jezus, hoewel Hij naar de hemel is gegaan, ons toch niet in de steek laat. Zo mogen ook wij elkaar bemoedigen  en troosten.

Daarover denken we in deze dienst na.

Wijk 1 – liturgie Hemelvaartsdag Biesboschkerk 9.30u

Liturgie voor de morgendienst van Hemelvaartsdag, 21 mei, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist in de kerk. U kunt de ochtend- en avonddienst LIVE meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

 

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Psalm 47: 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 234: 1, 2 Al heeft Hij ons verlaten (Baken-lied)

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezingen: Deut.29: 29 – 30: 6; Hand.1: 1 – 14 (HSV)

Elb lied 142 Majesteit, groot is Zijn majesteit

Preek

Meditatief orgelspel: Preludium in C groot van Bach (BWV 846)

Gezang 235: 1, 2 Wijd open staan de deuren

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

Elb lied 140: 1, 2, 3 Kroon Hem met gouden kroon!

Zegen; gesproken amen

Wijk 1 – liturgie 17 mei Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 17 mei in de Biesboschkerk met ds. J. van Walsum uit Alblasserdam.

 

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist in de kerk. U kunt de ochtend- en avonddienst LIVE meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Samenkomen

Elb lied 241: 1 en 2

Stil gebed – Bemoediging en groet

Psalm van de zondag: Psalm 66: 1 en 7

 

Dienst van het Woord                                    

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 14:1-15

Gezang 327

Preek. Thema: ‘Gebedsverhoring.’

Gezang 465: 1, 2, 3 en 5

 

Uiteengaan

Geloofsbelijdenis

Elb lied 377

Gebeden

Inzameling van de gaven

Gezang 408: 1, 4, 5 en 6

Zegen

Wijk 1 – liturgie 17 mei Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 17 mei in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist in de kerk. U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid) of
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid).

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Psalm 19: 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 19: 3

Gods geboden: Rom. 13: 1 – 14

Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Gebed

Schriftlezing: 1 Sam. 5 & 6: 1 – 4; 11 – 16

Psalm 73: 1, 10

Preek. Thema: God strijdt voor Israël en voor ons!

Gezang 304: 1, 2, 3 God is getrouw, zijn plannen falen niet

Collecte-moment

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Elb lied 351 Machtig God, sterke Rots

Zegen; beantwoord met gezang 456: 3

Wijk 1 – liturgie 10 mei Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 10 mei in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Naar aanleiding van de maatregelen omtrent het coronavirus heeft de kerkenraad van Wijk 1 het volgende besloten: De diensten af te gelasten voor kerkgangers en de diensten als volgt aan te passen; alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist gaan wel naar de kerk. De ouderling van dienst zal aangepaste afkondigingen doen. De dominee zal vervolgens voor dit klein comité de dienst houden. De organist speelt de liederen van de liturgie, zodat de gemeente de dienst thuis kan volgen en de liederen eventueel kan meezingen.

U kunt de ochtend- en avonddienst LIVE meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Psalm 68: 7

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 25: 2, 6 en 7

Gebed

Schriftlezing: Spreuken 8

Gezang 1: 1 – 4 God heeft het eerste woord

Preek: de wijsheid van God

Gezang 177: 6, 7 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven

Geloofsbelijdenis

Gezang 257 Halleluja, eeuwig dank en ere

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Gezang 381: 1, 2, 3 Daar ruist langs de wolken

Zegen; Gezang 456: 3

Wijk 1 – liturgie 10 mei Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 10 mei in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het heilig Avondmaal gevierd.

 

Naar aanleiding van de maatregelen omtrent het coronavirus heeft de kerkenraad van Wijk 1 het volgende besloten: De diensten af te gelasten voor kerkgangers en de diensten als volgt aan te passen; alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist gaan wel naar de kerk. De ouderling van dienst zal aangepaste afkondigingen doen. De dominee zal vervolgens voor dit klein comité de dienst houden. De organist speelt de liederen van de liturgie, zodat de gemeente de dienst thuis kan volgen en de liederen eventueel kan meezingen.

U kunt de ochtend- en avonddienst LIVE meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Psalm 66: 1, 3

Votum en groet

Psalm 66: 6, 7

Wet: Exodus 20: 1 – 17; Mat. 22: 35 – 40

Elb lied 434a: 1,2 God zal met ons zijn

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Joh. 1: 9 – 18; 1 Joh. 5: 9 – 13 (HSV)

Gezang 320: 1, 2, 3 Zingt een nieuw lied voor God de Here

Preek: Kan en mag je zeker zijn, dat je kind van God bent?

Gezang 242: 3, 4 In ’t lichaam van de Heer

Avondmaal: lezen tweede deel van het formulier

Gezang 242: 5, 6 Des Heren tafel brengt

Avondmaal

Gezang 242: 7 Wie ’s Heren Geest bezielt

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecte-moment

Elb lied 463 Met vreugde zal ik tot U zingen Heer

Zegen; gesproken amen

Wijk 1 – liturgie 3 mei Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 3 mei in de Biesboschkerk met ds. D.M. van der Wel uit Langbroek.

*N.B.

Naar aanleiding van de persberichten van de regering met de maatregelen omtrent het coronavirus heeft de kerkenraad van Wijk 1 het volgende besloten: De diensten af te gelasten voor kerkgangers en de diensten als volgt aan te passen; alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist gaan wel naar de kerk. De ouderling van dienst zal aangepaste afkondigingen doen. De dominee zal vervolgens voor dit klein comité de dienst houden. De organist speelt de liederen van de liturgie, zodat de gemeente de dienst thuis kan volgen en de liederen eventueel kan meezingen.

U kunt de ochtend- en avonddienst LIVE meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Psalm 91: 1

Votum en groet

Psalm 91: 3

Leefregel

Psalm 119: 21

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 6: 24 – 34

Gezang 465: 1 en 2, Van U zijn alle dingen

Uitleg en Verkondiging. Thema: Weest niet bezorgd

Elb lied 223: 1 Ga niet alleen door ‘t leven

Eerste deel formulier H.A.

Dankgebed en voorbeden

Gezang 427: 1 Beveel gerust uw wegen

Zegen

Gezang 411: 1 en 6 Wilhelmus