Wijk 1 – liturgie 9 aug Biesboschkerk 10.00u

Vanaf 1 juli is de ruimte ontstaan om weer met 100 personen in de kerkzaal aanwezig te mogen zijn. Op basis van ons ledenbestand is een driedeling van de gemeente gemaakt voor de ochtenddiensten. Voor de morgendienst op zondag 9 augustus worden uitgenodigd de leden met achternaam I t/m R. ’s Avonds is iedereen welkom.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

Wij vernemen dat het meekijken en -luisteren een groot draagvlak gekregen heeft. Het heeft ook mensen bereikt die voor de coronacrisis onze diensten niet bezochten. Als u in die categorie valt: van harte welkom in ons kerkgebouw op zondag!

 

Liturgie voor de morgendienst voor zondag 9 augustus in de Biesboschkerk met onze oud-predikant ds. T. Meijer uit Puttershoek.

 

Psalm 84: 1 en 2

Votum en Groet

Gezang 328: 1 en 3

Leefregel

Gezang 437: 1 en 2

Gebed

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: Openbaring 22: 12 – 21

Gezang 296

Prediking

Elb lied 351

Dienst der gebeden

Kinderen terug

Gezang 1

Zegen

Wijk 1 – liturgie 9 aug Biesboschkerk 18.00u

Vanaf 1 juli is de ruimte ontstaan om weer met 100 personen in de kerkzaal aanwezig te mogen zijn. Op basis van ons ledenbestand is een driedeling van de gemeente gemaakt voor de ochtenddiensten. Voor de morgendienst op zondag 9 augustus worden uitgenodigd de leden met achternaam I t/m R. ’s Avonds is iedereen welkom.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

Wij vernemen dat het meekijken en -luisteren een groot draagvlak gekregen heeft. Het heeft ook mensen bereikt die voor de coronacrisis onze diensten niet bezochten. Als u in die categorie valt: van harte welkom in ons kerkgebouw op zondag!

 

Liturgie voor de avonddienst voor zondag 9 augustus in de Biesboschkerk met ds. J. Tiggelaar uit Nieuwleusen.

Psalm 147: 1 en 7

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 146: 1 en 3

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing Mat. 14: 22-33 (NBV)

Gezang 326: 5

Verkondiging. Thema van de dienst: Lopen op het water… De vraag is niet: “Wie kan het?”, maar: ”Wie durf het?”

Gezang 326: 1 en 4

Geloofsbelijdenis

Elb lied 170 Groot is uw trouw o Heer: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Elb lied 356: 1,2,3 Van U wil ik zingen

Heenzenden en zegen

Amen

Wijk 1 – liturgie 2 aug Biesboschkerk 10.00u

Vanaf 1 juli is de ruimte ontstaan om weer met 100 personen in de kerkzaal aanwezig te mogen zijn. Op basis van ons ledenbestand is een driedeling van de gemeente gemaakt voor de ochtenddiensten. Voor de morgendienst op zondag 2 augustus worden uitgenodigd de leden met achternaam A t/m H. ’s Avonds is iedereen welkom.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

Wij vernemen dat het meekijken en -luisteren een groot draagvlak gekregen heeft. Het heeft ook mensen bereikt die voor de coronacrisis onze diensten niet bezochten. Als u in die categorie valt: van harte welkom in ons kerkgebouw op zondag!

 

Liturgie voor de morgendienst voor zondag 2 augustus in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 78: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Gods geboden: Exodus 20: 1 – 17

Elb lied 430 Een wijs man bouwde zijn huis op de rots

Gebed

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Matteüs 7: 24 – 8: 1

Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Preek. Thema: Bouwen op de rots of op zand?

Gezang 481: 1, 2 O grote God, die liefde zijt

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Kinderen komen terug in de dienst & collectemoment

Elb lied 463 Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer (2x)

Zegen; beantwoord met gezang 456: 3

Wijk 1 – liturgie 2 aug Biesboschkerk 18.00u

Vanaf 1 juli is de ruimte ontstaan om weer met 100 personen in de kerkzaal aanwezig te mogen zijn. Op basis van ons ledenbestand is een driedeling van de gemeente gemaakt voor de ochtenddiensten. Voor de morgendienst op zondag 2 augustus worden uitgenodigd de leden met achternaam A t/m H. ’s Avonds is iedereen welkom.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

Wij vernemen dat het meekijken en -luisteren een groot draagvlak gekregen heeft. Het heeft ook mensen bereikt die voor de coronacrisis onze diensten niet bezochten. Als u in die categorie valt: van harte welkom in ons kerkgebouw op zondag!

 

Liturgie voor de avonddienst voor zondag 2 augustus in de Biesboschkerk met ds. K.W. de Jong uit Woerden.

 

Psalm 71: 1 en 4

Stil gebed, onze hulp, christelijke groet

Elb lied 254

Geloofsbelijdenis (gelezen)

Gezang 95: 3 (Hem nu die in ons werkt …)

Exodus 1: 1-7 en 3: 13-14

Psalm 81: 8 en 9

Matteüs 6: 9 (tekstlezing)

Preek

Elb lied 343: 1, 3 en 4

Gebeden

Gezang 446: 1, 2 en 5 (O Jezus, hoe vertrouwd en goed)

Wijk 1 – liturgie 5 juli Biesboschkerk 10.00u

 

Liturgie voor de morgendienst van zondag 5 juli in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een gezinsdienst, waarin afscheid genomen wordt van groep 8-kinderen door de kindernevendienst. Het thema is ‘God, de sterren en jij’. Muzikale medewerking van de gemeenteband o.l.v. Marcel van der Poel.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn de dominee, een afvaardiging van de kerkenraad, de organist en het techniekteam aanwezig in de kerk. Deze morgen zijn de kinderen die afscheid nemen met hun families in de kerk. In de dienst zingt alleen de organist.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Opwekking 831 U houdt uw eigen wegen

Welkomstwoord en mededelingen

Opwekking 407 Hoe groot zijt Gij

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 136: 7, 8 en 9

Tien geboden in eenvoudige taal, gelezen door Eveline en Miriam van de Ree.

Opwekking 518 Heer, U doorgrondt en kent mij

Gebed

Kinderen van groep 1 – 3 gaan naar de kindernevendienst

Eerste Schriftlezing: Psalm 8: 1 t/m 10 (NBV) gelezen door Samuël Braun.

Tweede Schriftlezing: Johannes 14: 6-14, gelezen door Jesse van Hemert.

Elb lied 343 Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam

Verkondiging

Elb lied 476 Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Afscheid groep-8 kinderen van de kindernevendienst

Elb lied 444 Ik zegen jou in Jezus’ naam

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment met het lied gekozen door kinderen van groep 8, ‘You say’ van Lauren Daigle.

Elb lied 163 Zie ik sterren aan de hemel staan

Zegen; beantwoord met gesproken amen.

Wijk 1 – liturgie 5 juli Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 5 juli in de Biesboschkerk met ds. J. Riemersma uit Sliedrecht.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn de dominee, een afvaardiging van de kerkenraad, de organist, het techniekteam  en  maximaal 100 gemeenteleden aanwezig in de kerk. In de dienst zingt alleen de organist.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Psalm 65: 1, 2

Psalm 65: 5, 6

Schriftlezing: Genesis 27: 1 t/m 14 en 41 t/m 43

Psalm 33: 5

Elb lied 299: 1, 3

Gezang 461: 5, 6, 7

Gezang 440

Wijk 1 – liturgie 28 juni Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 28 juni in de Biesboschkerk met ds. C. Baggerman uit Krimpen aan den IJssel.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn de dominee, een afvaardiging van de kerkenraad, de organist en het techniekteam in de kerk. Daarnaast zijn maximaal 30 gemeenteleden aanwezig. In de dienst zingt alleen de organist.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Psalm 121

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 429: 1 en 3

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 40

Psalm 142: 1, 3 en 6

Prediking:  – Ik hoop dat u aan mij zult denken… zodat ik vrijkom… Gen. 40: 14

Gezang 448: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Psalm 72: 7

Dankgebed, voorbede

Collectemoment

Gezang 466

Zegen

Wijk 1 – liturgie 28 juni Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 28 juni in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn de dominee, een afvaardiging van de kerkenraad, de organist en het techniekteam in de kerk. Daarnaast zijn maximaal 30 gemeenteleden aanwezig. In de dienst zingt alleen de organist.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Psalm 89: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 285: 1, 3 Geef vrede, Heer, geef vrede

Gods geboden: Kol. 3: 1 – 17

Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Gebed

Schriftlezing: 2 Koningen 3: 1 – 20

Gezang 434: 1, 2, 4 Lof zij de Heer

Preek

Gezang 415: 1, 3 Komt nu met zang van zoete tonen

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 356: 1, 2, 3 Van U wil ik zingen

Zegen; beantwoord met gezang 456: 3

Wijk 1 – liturgie 21 juni Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 21 juni in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn de dominee, een afvaardiging van de kerkenraad, de organist en het techniekteam in de kerk. Daarnaast zijn maximaal 30 gemeenteleden aanwezig. In de dienst wordt niet gezongen.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Psalm 107: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 107: 19, 20

Gebed

Schriftlezingen Lev. 16: 11 – 13; 20 – 22; Romeinen 5: 1 – 11; Hebr. 9: 11 – 18

Elb lied 72: 1, 2, 5 Meester, tot wij zouden wij gaan?

Preek

Elb lied 178: 1, 2 Als ik maar weet, dat hier mijn weg

Geloofsbelijdenis

Gezang 259: 1, 2 Halleluja! Lof zij het Lam

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 163 Zie ik sterren aan de hemel staan

Zegen; beantwoord met gesproken amen.

Wijk 1 – liturgie 21 juni Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 21 juni in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn de dominee, een afvaardiging van de kerkenraad, de organist en het techniekteam in de kerk. Daarnaast zijn maximaal 30 gemeenteleden aanwezig. In de dienst wordt niet gezongen.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Psalm 103: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 49: 1, 4, 5, 14

Gods geboden: Rom. 12: 9 -21

Psalm 51: 1, 4

Gebed

Schriftlezingen: Rom. 5: 1 – 11; 2 Kor. 5: 17 – 21

Gezang 102: 3, 4 In Hem is al het zijnde

Preek

Elb lied 170: 1, 2 Groot is Uw trouw o Heer

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 501: 1, 2, 3 Vrede van God

Zegen; beantwoord met gezang 456: 3