W2 – Voortgang diensten vanaf 1 juni

Voortgang kerkdiensten
Vanaf 1 juni wordt het kerken toegestaan met maximaal 30 personen tijdens de kerkdienst aanwezig te zijn. Als kerkenraad hebben we nagedacht hoe we dit in gaan invullen. 30 personen is voor onze wijkgemeente (gelukkig) een kleine groep. Wie nodig je wel uit, wie niet? Waarom hij wel en ik niet! En hoe laat je gemeenteleden zich aanmelden? Via e-mail, telefonisch? En in welke volgorde dan? Kortom, meer vragen dan antwoorden. Het lijkt de kerkenraad daarom goed om de maand juni te gebruiken om te ervaren hoe we straks na 1 juli, wanneer 100 kerkgangers worden toegelaten, te werk kunnen gaan. Daarom heeft de kerkenraad besloten om in de maand juni alleen de gezinnen van de kerkenraadsleden toe te laten bij de kerkdiensten. Voor 1 juli krijgt u nader bericht over de invulling van de diensten. Wij rekenen op uw begrip voor deze ‘overgangsmaand’.

C.J. van Eekelen

BELANGRIJK: Online thuis collecteren

Tot enkele weken geleden konden de collectes gewoon tijdens de kerkdiensten gehouden worden. Helaas zijn de kerkdiensten op aanwijzing van de overheid voor een bepaalde tijd verboden. Hierdoor kan er niet meer op de gewone manier worden gecollecteerd. U bent al gevraagd om via de bankrekeningen geld over te maken of om thuis geld of collectemunten opzij te leggen en later alsnog in de collectezakken te doen. Het college van kerkrentmeesters heeft zich, in samenwerking met de diaconie, gebogen over het mogelijk maken van online collecteren, naast de huidige manier van contant geld of collectemunten tijdens de kerkdiensten. Deze mogelijkheid is er nu:

De techniek van GIVT stelt iedereen in staat om met een smartphone te geven. Als u thuis meeluistert via het internet (kerkdienst-gemist), via de kerktelefoon of via videoverbinding kunt u toch meedoen met de collectes. Ook op een ander, eigen gekozen moment kan er geld worden gegeven voor een bepaalde collecte.

  • Stap 1a: De gemeenteleden kunnen de app van Givt gratis downloaden in de APP Store of in Google Play. Daarvoor moet men zich wel eenmalig registreren maar de privacy is gegarandeerd. De betaling loopt via SlimPay en uw gegevens zijn anoniem en beschermd. Een donatie met Givt is door de kerk niet te herleiden tot een persoon. De kerk krijgt na elke zondag per collecte alleen een totaal bedrag op de rekening. Dus niet alle giften afzonderlijk.

Geven met Givt is gemakkelijk:

  • Stap 1b: Je activeert de app, voer een bedrag in voor collecte-1 en daarna met het ‘plusje’ een bedrag voor collecte-2 en daarna een bedrag voor collecte-3. (collecte1 = het diaconale doel, collecte2 = Instandhouding eredienst en collecte3 = onderhoud gebouwen/inventarissen).
  • Stap 2: toets de knop ‘volgende’.
  • Stap 3: kies voor de knop ‘lijst’.
  • Stap 4: kies eerst het ‘kerksymbooltje’ en daarna uit de lijst ‘Hervormde gem. Werkendam wijk1’ of ‘Hervormde gem. Werkendam wijk2.”
  • Stap 5: Als laatste de groene knop ‘geven’.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Givt: www.givtapp.net

Uiteraard blijft het mogelijk om uw bijdrage ook over te maken:
Rekeningnummer van de Diaconie: NL17RABO0368702278
Rekeningnummer van de Kerkvoogdij: NL37RABO0368701239

W2 – Overlijdensbericht mevr. A. van der Stelt – Breur

Afgelopen vrijdag is op de leeftijd van 93 jaar, overleden Aaltje van der Stelt – Breur. Mevrouw Van der Stelt woonde in woonzorgcentrum Bannehof in Gorinchem.
Op donderdag 23 april zal in kleine familiekring de begrafenis plaatsvinden. De afscheidsdienst begint om twee uur en is via internet mee te luisteren via: www.avink.nl.

Meeleven kunt u schriftelijk doen via dit correspondentieadres:
Familie Van der Stelt, p/a Arie van Drielstraat 38, 4251 ZH Werkendam

Week van het Gebed

Vanaf vanavond is er weer de “Week van Gebed” iedereen wordt van harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn. We beginnen elke avond om half acht in een zaal van de Maranathakerk aan de Gedempte haven.