Verschuiving catechisatielessen (W2)

Verschuiving catechisatie oudste groepen
In verband met de agenda van ds. Lam en het vergaderritme van de kerkenraad worden twee catechesegroepen verplaatst, vanaf week 44 (31 oktober):

  • De  jongste groep begint een kwartier eerder, dus nu van 18.45-19.30 uur.
  • De groep van 15 en 16 jaar gaat van de maandag (19.30-20.15 uur) naar de woensdag van 19.00-19.45 uur
  • De groep van 17 jaar en ouder gaat van de maandag (20.30-21.15 uur) naar de woensdag van 19.45-20.30 uur

De groepen komen samen in de Dorpskerk.

Oud-predikant (wijk-2) ds. G.C. Kunz overleden

Op zaterdag 21 juli is onze oud-predikant ds. G.C. Kunz overleden op de leeftijd van 76 jaar. Ds. Kunz heeft onze gemeente van 1973 tot 1978 gediend, in 2003 ging hij met emeritaat.

Woensdag 25 juli is er gelegenheid tot condoleren in de Pauluskerk, Nassauweg 1 te Dordrecht, van 19.30 tot 20.30 uur. Donderdagmorgen is om 10.30 uur de rouwdienst in de Pauluskerk en om 12.00 uur zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200. Na de begrafenis is er ook gelegenheid tot condoleren.

Datum bevestiging en intrede ds. H.J. Lam (wijk 2)

De kerkenraad deelt u mee dat de datum van bevestiging en intrede van ds. H.J. Lam is vastgesteld op D.V. zondag 7 oktober 2018. De bevestigingsdienst zal worden geleid door ds. W.J. Dekker uit Amersfoort en begint om 10.00 uur. De intrededienst vindt plaats om 14.30 uur. Beide diensten zullen in de Dorpskerk worden gehouden.

Namens de kerkenraad,

D.C.J. de Vree