Kerk open op zaterdagmorgen (pilot).

Wellicht herkent u het. Een kerk die open is binnenlopen. Zo maar even kijken, even zitten, even nadenken, een gebed uitspreken. En dat meestal in een vreemde plaats, bijv. tijdens vakantie. Soms spreekt iemand je aan, of ben je helemaal alleen. Hoe zou dat werken in onze gemeente? De leden van de evangelisatiecommissie gaan daarom op vier zaterdagmorgens (van 10.00 uur tot 12.00 uur) de Dorpskerk ‘open zetten’. Hopelijk lopen mensen die ‘bij geval’ de kerk passeren even binnen en kan er een gesprek worden gevoerd over geloof en kerk. Want dat is het doel, mensen die zo maar even de drempel over lopen aan te spreken in de hoop ze te kunnen wijzen op God en Zijn Zoon Jezus Christus! Er zal buiten een bord worden neergezet met ‘Kerk open’ en de organisten van onze gemeente bespelen het orgel zodat de orgelklanken de mensen nieuwsgierig maken en naar binnen lokken. De kerk is geopend op: 18 juli en 1, 15 en 29 augustus.

Wijk 2 – kerkdiensten vanaf juli

U hebt Kerkklanken ontvangen en wellicht gezocht naar een bericht over de kerkdiensten vanaf juli. In dit kerkblad staat hierover geen informatie. Op het moment dat de kopij moest worden ingeleverd waren er nog tal van onzekerheden, denk b.v. aan wel/niet zingen tijdens de dienst. Zelfs nu is daar nog geen uitsluitsel over. In de komende week wordt u via de website (en de afkondigingen voor de dienst) nader geïnformeerd.

Wijk 2: Liturgie Hemelvaart Pinksteren vrouwenvereniging ‘Ora et labora’.

In vervolg op de ‘digitale’ Paasviering van de vrouwenvereniging kunt u ook kijken en luisteren naar ‘Hemelvaart en Pinksteren’ . De vrouwenvereniging in Putten heeft de liturgie uitgevoerd en opgenomen. Deze uitvoering kunt u zien en beluisteren. Het thema is: “Zie Hij komt met de wolken”.

Klik hier en u komt op de pagina waar u de uitzending kunt starten.

 

Wijk 2 – Planten’groet’

In de wijkgemeente is vandaag (of uiterlijk morgen) namens de kerkenraad een plant bij u bezorgd. Een groet om u te laten merken ‘we missen elkaar’. Nu kan het zijn dat u, om wat voor reden dan ook, geen plant hebt ontvangen. Dat is vervelend. Bel in dat geval (vanaf maandag) met br. van Eekelen, tel. 504971 en u krijgt de plant alsnog thuis bezorgd.

Tuinplantenactie GZB

De zendingscommissie houdt ook dit jaar een tuinplantenactie. Bestel nu uw tuinplanten en steun daarmee het werk van de GZB. Lever uw bestellijst in voor 5 mei bij:

  • Gert Baas Eemkerck 25
  • Dick Lankhaar Vissersdijk 31
  • Corrie Visser Spijksweer 14
  • Isaac Lakerveld Vlet 55

De tuinplanten kunt u afhalen op zaterdag 9 mei, van 10.00 uur tot 12.00 uur in ‘de Bron’. Thuisbezorgen kan ook (2 euro bezorgkosten).

Digitaal bestellen? Klik op tuinplantenactie.

Meditatief moment. Een Boodschap uitgaande van de kerken!

Vanaf maandag 30 maart wordt er elke dag een meditatie uitgezonden van een van de Werkendamse predikanten. In een tijd als deze is er troost en bemoediging te vinden in Zijn Woord. Daaruit wordt gelezen en gemediteerd. De uitzending is te beluisteren via de kerktelefoon of via de website. De uitzending is op maandag t/m donderdag om 11.15 uur en op vrijdag om 16.00 uur. De uitzendingen vinden plaats vanuit de Dorpskerk.

Klik hier voor de uitzending.

Wijk 2 – Paasviering vrouwenvereniging ‘Ora et Labora’

De Paasviering van de vrouwenvereniging gaat, door alle maatregelen rond het Coronavirus niet door zoals we dat zijn gewend. Maar we hebben een alternatief gevonden. De vrouwenvereniging in Rijssen heeft de liturgie uitgewerkt en opgenomen. Deze uitvoering kunt u zien en luisteren. De uitzending duurt ongeveer 45 minuten. Op deze wijze mag het Paasevangelie toch worden verteld. Hij is opgestaan! Het thema is: “Door het duister naar het licht”.

Klik hier voor het starten van de uitzending, het laden van de uitzending kan even duren. (Let op: als de uitzending niet aan het begin start, verschuift u dan de balk onder het venster naar het begin).

 

Diensten wijkgemeente 2 op zondag 22 maart 2020 zonder gemeenteleden.

(Bericht bijgewerkt op 21 maart 2020 om 17.00 uur.)

De kerkenraad heeft vanavond besloten dat de kerkdiensten niet meer plaatsvinden in het bijzijn van gemeenteleden. Reacties uit de gemeente, de sluiting van zorginstellingen voor bezoekers en het feit dat het virus steeds meer mensen besmet, heeft de kerkenraad doen besluiten om bij de diensten geen gemeenteleden meer toe te laten. De kerkenraad betreurt deze beslissing maar ziet het als zijn verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus met deze maatregel tegen te gaan.

Slechts de predikant is met een deel van de kerkenraad aanwezig. De diensten worden zoals gebruikelijk uitgezonden.

De dienst van 10.00 uur wordt uitgezonden vanuit de Dorpskerk, voorganger is ds. H.J. Lam. De dienst van 18.00 uur wordt ook uitgezonden vanuit de Dorpskerk. Voorganger is ds. L.W. Den Boer uit Sliedrecht.

U wordt verzocht dit bericht bekend te maken aan gemeenteleden in uw omgeving  waarvan u weet dat zij geen internet hebben. 

De kerkenraad.

Kerkdiensten Wijk 2 zondag 15 maart.

Maatregelen diensten wijkgemeente 2

Met het oog op de ontwikkelingen rond het Coronavirus heeft de kerkenraad over de kerkdiensten van DV zondag 15 maart het volgende besloten:

De kerkenraad vindt dat de kerkdiensten doorgang kunnen vinden, zij het in een afgeslankte vorm. Het ziet het als zijn taak om de gemeente in de gelegenheid te stellen de kerkdienst(en) te bezoeken en onder Gods Woord te komen. Daarbij acht de kerkenraad het ook als zijn verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de afgekondigde maatregelen van de burgerlijke- en kerkelijke overheid.

Op zondag 15 maart worden er drie kerkdiensten gehouden waar telkens 100 gemeenteleden worden toegelaten. Ds. De Groot gaat om 10.00 uur voor en ds. Lam om 16.30 uur en om 18.00 uur. Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om volgens een alfabet-indeling de dienst te bezoeken. Per dienst worden, zoals gezegd, 100 gemeenteleden toegelaten. Het getal van 100 wordt gezien als het maximum aantal bezoekers voor een bijeenkomst als deze.

Voor de ochtenddienst worden de gemeenteleden uitgenodigd met de achternaam die begint met de A en eindigt met de letter J. Voor de dienst die om 16.30 uur begint de gemeenteleden met de achternaam die begint met de K en eindigt met de letter R. En voor de dienst om 18.00 uur de gemeenteleden met de achternaam die begint met de S en eindigt met de letter Z. (Wellicht ten overvloede, als uw achternaam Van den Berg is, geldt voor u de letter B). Alle drie de diensten worden in de Biesboschkerk gehouden.

De kerkenraad ontraadt met nadruk gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid en verschijnselen als verkoudheid en griep de diensten te bezoeken. Dit in het belang van uzelf maar ook van de andere gemeenteleden die de diensten bezoeken. In de diensten is geen oppas voor de kinderen aanwezig! Komt u vooral niet naar de dienst waarvoor u niet voor bent uitgenodigd! Daarmee voorkomt u dat gemeenteleden moeten worden teruggestuurd omdat het aantal van 100 is bereikt. 

De kerkdiensten worden uitgezonden via internet. U kunt dus thuis de dienst meeluisteren. De kerkenraad vraagt uw begrip en medewerking voor deze maatregelen. Hij acht het ook als zijn taak om de door de overheid afgekondigde maatregelen op een verantwoorde wijze toe te passen in onze gemeente.

U wordt verzocht dit bericht bekend te maken in uw omgeving aan gemeenteleden waarvan u weet dat zij geen internet hebben.

Verder verzoeken wij u om niet te vroeg naar de dienst te komen en in de kerkzaal verspreid plaats te nemen. Heb er begrip voor als u wordt teruggestuurd, u kunt dan immers nog de dienst thuis meeluisteren. Houdt u de website van onze gemeente in de gaten. Genomen maatregelen kunnen immers snel veranderen.

De kerkenraad.