Wijk 2 – liturgie 20 sep Dorpskerk 18.00u

D.V. zondag 20 september is in de avonddienst de schriftlezing uit: Efeze 3.
Voorganger is dominee J. Brouwer uit Veen.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam valt binnen de letters: A t/m J.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.

De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

 • welkom en afkondigingen
 • voorzang : Ps. 135 : 8 en 12
 • stil gebed
 • votum en groet
 • zingen : Ps. 89 : 1 en 20
 • geloofsbelijdenis
 • zingen : Ps. 25 : 7
 • gebed
 • Schriftlezing : Efeze 3
 • zingen : Ps. 106 : 3 en 26
 • prediking

  • kerntekst : v. 21
  • thema : Hem zij de heerlijkheid
  • aandachtspunten :
   • in de gemeente;
   • door Christus Jezus;
   • in alle geslachten;
   • tot in alle eeuwigheid;
   • amen.
 • zingen : Ps. 22 : 14 en 16
 • dankzegging en voorbede
 • zingen : Ps. 145 : 1 en 2
 • zegen

Wijk 2 – liturgie 20 sep Dorpskerk 10.00u

D.V. zondagmorgen 20 september staan we in de prediking stil bij Richteren 13:5, waar de geboorte van de richter Simson wordt aangekondigd. Voorganger is onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam valt binnen de letters: S t/m Z.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.

De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  138 : 3

PSALM  138 : 4
PSALM    31 : 15
PSALM  130 : 2 en 4
PSALM    64 : 10
PSALM    27 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Richteren 13 : 1 – 7
N.T.:  2 Corinthe 12 : 7 – 10
Tekst: Richteren 13 : 5

AANVANGSTEKST: Lukas 1 : 68
“Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en het verlossing gebracht.”

Wijk 2 – liturgie 13 sep Dorpskerk 18.00u

D.V. zondagavond 13 september is Zondag 23 uit de Heidelbergse Catechismus aan de orde.
Voorganger is onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam valt binnen de letters: K t/m R.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.

De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   71 : 10

PSALM   71 : 11 en 14
PSALM 101 : 1
PSALM   85 : 1 en 4
PSALM   32 : 1
PSALM   89 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Habakuk 3 : 1 – 2, 17 – 19
N.T.:  Romeinen 3 : 21 – 28
Tekst: Heid. Cat. Zondag 23, vr./a. 59, 60 en 61

AANVANGSTEKST: Handelingen 16 : 31m
“Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.”

Wijk 2 – liturgie 13 sep Dorpskerk 10.00u

D.V. zondag 13 september is in de morgendienst de schriftlezing uit Job 19.
Voorganger is dominee J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland. 

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam valt binnen de letters: A t/m J.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.

De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

– Voorzang: Psalm 43 : 1 en 5

– Psalm 42 : 1 en 2

– Psalm 119 : 30

Schriftlezing: Job 19

– Psalm 89 : 19

– Psalm 73 : 13

– Psalm 42 : 4 en 5

Tekst: Job 19 : 25a

 

Wijk 2 – liturgie 6 sep Dorpskerk 18.00u

D.V. zondag 6 september is in de avonddienst de voortzetting en dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Voor meer informatie over deze viering zie het bericht: WIJK 2 – Invulling viering Heilig Avondmaal
Voorganger in deze dienst is onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam valt binnen de letters: A t/m M.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.

De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    43 : 3
PSALM    43 : 4
PSALM  116 : 5
PSALM  116 : 10
PSALM      7 : 1 en 9
PSALM    72 : 11
PSALM    35 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 7 : 1 – 18
N.T.:  Openbaring 19 : 1 – 5
Tekst: Psalm 7 : 18

AANVANGSTEKST: Psalm 145 : 2
“Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.”

Wijk 2 – liturgie 6 sep Dorpskerk 10.00u

D.V. zondag 6 september is in de morgendienst de viering van het Heilig Avondmaal.
Voor meer informatie over deze viering zie het bericht: WIJK 2 – Invulling viering Heilig Avondmaal
Voorganger in deze dienst is onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam valt binnen de letters: N t/m Z.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.

De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    25 : 2

PSALM    25 : 10
PSALM    71 : 1
PSALM      6 : 3 en 4
PSALM      6 : 9
PSALM  116 : 1
PSALM  116 : 7
LOFZANG VAN SIMEON : 1  (Gezang 4 : 1)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 6 : 1 – 11
N.T.:  Efeze 1 : 5 – 8a
Tekst: Psalm 6 : 5a

AANVANGSTEKST: Jesaja 38 : 17
“U hebt mijn ziel liefelijk omhelsd, want U hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.”