Wijk 2 – liturgie 16 feb Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 16 FEBRUARI IN DE DORPSKERK

D.V. zondagavond wordt de dienst geleid door dominee M. Messemaker uit Nijkerk.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Bedezang voor de predikatie  (Gezang 8)

Votum en Groet

Psalm 86 vers 1 en 6

Geloofsbelijdenis

Psalm 111 vers 6

Gebed

Schriftlezing: Jona 2

Psalm 116 vers 1, 2 en 3

Woordverkondiging: Jona 2: 1a 

Psalm 42 vers 4 en 5

Dankgebed

Psalm 130 vers 3 en 4 

Zegen

Wijk 2 – liturgie 16 feb Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 16 FEBRUARI IN DE BIESBOSCHKERK

D.V. zondagmorgen is de tekst van de preek uit het Markus evangelie; we staan stil bij hoofdstuk 9:24, waar de vader van de “maanzieke” jongen tegen Jezus zegt: “Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.”

De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    73 : 12 en 13

PSALM    73 : 11 en 14
PSALM  103 : 2
PSALM    76 : 1, 2 en 6
PSALM    27 : 7
PSALM  118 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Klaagliederen 5 : 17 – 22
N.T.:  Markus 9 : 14 – 29
Tekst: Markus 9 : 24

AANVANGSTEKST: Psalm 56 : 4
“Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.”

Wijk 2 – liturgie 9 feb Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 9 FEBRUARI IN DE BIESBOSCHKERK

De avonddienst wordt geleid door dominee A.L. van Zwet uit Putten.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 73: 13  (Voorzang)

Psalm 23: 1 en 3

Psalm 36: 3

Psalm 92: 7 en 8

Psalm 52: 6 en 7

Avondzang: 1 en 7  (Gezang 12)

Schriftlezing: 2 Petrus 3: 8-18

Wijk 2 – liturgie 9 feb Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 9 FEBRUARI IN DE DORPSKERK

D.V. zondagmorgen is de tekst van de preek Markus 6:16; daar zegt koning Herodes, wanneer hij van Jezus’ wonderen hoort: “Dit is Johannes die ik onthoofd heb; hij is uit de doden opgewekt.”.
De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    63 : 1 en 2
PSALM    63 : 4 en 5
PSALM      9 : 4
PSALM  119 : 42 en 44
PSALM    72 : 7
PSALM    66 : 4 en 10

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  1 Koningen 21 : 13 – 15
N.T.:  Markus 6 : 14 – 29
Tekst: Markus 6 : 16

AANVANGSTEKST: Romeinen 8 : 17b
“Als wij delen in Christus’ lijden, is dat opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.”

Wijk 2 – liturgie 2 feb Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 2 FEBRUARI IN DE DORPSKERK

D.V. zondagavond behandelen we Zondag 18 uit de Heidelbergse Catechismus waar het gaat over Christus’ hemelvaart.
De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    99 : 1 en 4

PSALM    99 : 5 en 7
PSALM  115 : 6
PSALM    24 : 2, 3 en 4
PSALM    47 : 3 en 4
PSALM    68 : 9

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 32 : 30 – 32
N.T.:  Hebreeën 7 : 21 – 8 : 2
Tekst: Heid.Cat. Zondag 18

AANVANGSTEKST: 1 Johannes 2 : 1
“Mijn kinderen, als iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader: Jezus Christus, de Rechtvaardige.”

Wijk 2 – liturgie 2 feb Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 2 FEBRUARI IN DE BIESBOSCHKERK

De morgendienst wordt geleid door dominee J. Brouwer uit Veen.

ORDE VAN DIENST:

 • welkom en afkondigingen
 • voorzang : Psalm 150 : 1
 • stil gebed
 • votum en groet
 • zingen : Psalm 24 : 1, 2 en 5
 • geboden en beloften
 • zingen : Psalm 18 : 8 en 9
 • gebed
 • Schriftlezing : Matthéüs 5 : 1 – 16; 6 : 22 – 23
 • collecten
 • zingen : Psalm 19 : 5 en 6
 • prediking
  • tekst : zie Schriftlezing – i.h.b.v. 8
  • thema : God zien met een rein hart en een oprecht oog
 • zingen : Psalm 17 : 3, 7 en 8
 • dankzegging en voorbede
 • zingen : Psalm 68 : 1 en 2
 • zegen