Wijk 2 – liturgie 24 mei Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 10.00 UUR IN DE DORPSKERK

D.V. zondag 24 mei is de voorganger in de morgendienst dominee A.J. Kunz uit Katwijk.

De kerkdienst wordt gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn.
De kerkdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

Voorzang: psalm 84 : 1
Votum en groet

Zingen: psalm 47 : 1 en 3
Wetslezing
Zingen: psalm 61 : 6 en 7
Gebed
Schriftlezing: Psalm 47 / Lukas 24 : 50-53
Tekstlezing: Psalm 47 : 6-7
Collecte
Zingen: psalm 24 : 4 en 5
Verkondiging
Zingen: psalm 93 : 1 en 4
Dankgebed
Zingen: psalm 47 : 2, 4 en 5
Zegen

Wijk 2 – liturgie Hemelvaartsdag Dorpskerk 09.30u

WIJK-2: EREDIENST OP HEMELVAARTSDAG OM 09.30 UUR  IN DE DORPSKERK

Hemelvaartsdag; het evangelie daarvan beluisteren we dit keer vanuit Markus 16:19: “De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God.”
Voorganger is onze
 wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De kerkdienst wordt gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn.
De kerkdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM    24 : 5
PSALM    24 : 2 en 4
PSALM  103 : 10
PSALM  110 : 1 en 2
PSALM    47 : 3
PSALM    68 : 9

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 110 : 1 – 7
N.T.:  Markus 16 : 15 – 20
Tekst: Markus 16 : 19

AANVANGSTEKST: Hebreeën 2 : 9a
“Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond.”

Wijk 2 – liturgie 17 mei Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 18.00 UUR IN DE DORPSKERK

D.V. zondagavond 17 mei behandelen we van onze catechismus de mooie, korte en krachtige zondag over de Heilige Geest: Zondag 20.
Voorganger is onze
 wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De kerkdienst wordt gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn.
De kerkdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM    25 : 2
PSALM    25 : 4 en 7
GEZANG 12 : 7  (AVONDZANG)
PSALM  104 : 14 en 15
PSALM  119 : 80
PSALM    97 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 51 : 9 – 15
N.T.:  Johannes 14 : 15 – 20, 25 – 26
Tekst: Heid.Cat. Zondag 20

AANVANGSTEKST: Johannes 15 : 26
“Wanneer de Trooster gekomen is, namelijk de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen.”

Wijk 2 – liturgie 17 mei Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 10.00 UUR IN DE DORPSKERK

D.V. zondag 17 mei is de voorganger in de morgendienst onze oud-predikant dominee L.W. den Boer uit Sliedrecht.

De kerkdienst wordt gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn.
De kerkdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

Psalm 46: 1   (Voorzang)

Psalm 31: 5 en 7

Psalm 25: 8

Psalm 30: 4 en 8

Psalm 68: 2

Schriftlezing: Johannes 16: 16-24; 29-33

Wijk 2 – liturgie 10 mei Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 18.00 UUR IN DE DORPSKERK

D.V. zondagavond 10 mei behandelen we een catechismusgedeelte: vraag en antwoord 52 uit Zondag 19, over Christus’ wederkomst. Voorganger is onze eigen wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De kerkdienst wordt gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn.
De kerkdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM   96 : 1  (Voorzang)
PSALM   96 : 6 en 9
PSALM   71 : 17
PSALM     9 : 4 en 8
GEBED DES HEEREN : 3  (Gezang 5)
PSALM   98 : 4

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Numeri 16 : 28 – 33
N.T.:  2 Petrus 3 : 1 – 10, 13
Tekst: Heid. Cat. Zondag 19, vr. & antw. 52

AANVANGSTEKST:
Titus 2 : 13
“Wij verwachten de zalige hoop en verschijning van onze Zaligmaker Jezus Christus.”

Wijk 2 – liturgie 10 mei Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 10.00 UUR IN DE DORPSKERK

D.V. zondag 10 mei luisteren we in de morgendienst naar de tekst uit 1 Korinthe 15 : 1-11.
Voorganger in deze eredienst is dominee A. van Zetten uit Bruchem.

De kerkdienst wordt gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn.
De kerkdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

Psalm 106 : 3  (Voorzang)
Psalm     9 : 1 en 11
Psalm 106 : 2
Schriftlezing 1 Kor. 15 : 1-11
Psalm   32 : 1
Psalm   31 : 17
Psalm   52 : 7

Wijk 2 – liturgie 3 mei Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 18.00 UUR IN DE DORPSKERK

D.V. zondag 3 mei luisteren we in de avonddienst naar 2 Timotheüs 3 : 1 t/m 17.
Voorganger in deze eredienst is dominee D.J.W. Kok uit Stolwijk.

De kerkdienst wordt gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn.
De kerkdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

– Psalm   85 : 3  (voorzang)
– Psalm   34 : 4 en 9
– Psalm   25 : 2
– Psalm   42 : 4 en 5
– Psalm   33 : 10 en 11
– Psalm 138 : 4
.
Schriftlezing: 2 Tim. 3 : 1-17

Wijk 2 – liturgie 3 mei Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 10.00 UUR IN DE DORPSKERK

D.V. zondagmorgen 3 mei luisteren we naar Openbaring 11 : 14 – 19.
In deze eredienst gaat voor onze eigen wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De kerkdienst wordt gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn.
De kerkdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:

Voor de dienst:

Wilt heden nu treden voor God, den Here,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot Zijns lieven Namens ere,
Die daar nu onze vijand slaat terneer.

Ter eren ons Heren wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.

*
PSALM  124 : 1 en 2
PSALM  124 : 3 en 4
PSALM    99 : 2
PSALM      2 : 1 en 3
PSALM  115 : 6 en 7
PSALM  118 : 7

* Na de zegen:

Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat men meent: hij zal
‘t schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val.

Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons ‘t Zijner eer
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is Uwe macht!

*
SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 2 : 1 – 12
N.T.:  Openbaring 11 : 14 – 19
Tekst: Openbaring 11 : 14 – 19

AANVANGSTEKST:  Psalm 85 : 2a, 4b
“U bent Uw land goed gezind geweest, HEERE, U hebt Uw brandende toorn afgewend.”