Biddag: Actie voor Voedselbank Altena

Voedselactie voor de voedselbank Altena op Biddag voor gewas en arbeid.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk op biddag en dankdag, wordt D.V. woensdag 11 maart tijdens de bidstond voor gewas en arbeid, weer de actie voor de voedselbank Altena gehouden. Voor de beide diensten staan in de hal van de kerk enkele kratten, waarin u producten kunt deponeren.

Door de voedselbank wordt bij voorkeur om de volgende producten gevraagd: koffie, rijst, tandpasta, hagelslag, chocoladepasta, suiker en kleine potjes/blikjes groente voor één persoons-huishoudens.

De voedselbank Altena deelt iedere week ongeveer 120 pakketten uit aan mensen, die om verschillende redenen in financiële problemen zijn gekomen. Doordat velen op de armoedegrens leven, gaan er helaas meer mensen gebruik maken van de voedselbank.  Zonder deze pakketten zouden de mensen in gezondheidsproblemen komen. De toetsing of mensen voor een pakket in aanmerking komen, gebeurt door Stichting Trema. U kunt door levensmiddelen te schenken de Voedselbank tot steun zijn in hun werk.

Zie voor meer informatie de site www.voedselbankaltena.nl.

NIEUWS/OPROEP van de beroepingscommissie wijk 1

Beroepingsnieuws

De kerkenraad van wijkgemeente 1 heeft een beroep uitgebracht op dominee W.F. van de Woestijne uit Strijen. Op donderdagavond 29 oktober a.s. zal om 19.30 uur een gemeenteavond plaatsvinden. Die avond zal er gelegenheid zijn om kennis te maken met ds. Van de Woestijne. In de avonddienst van 25 oktober a.s. zal dominee Van de Woestijne in onze wijkgemeente voorgaan. Verdere informatie over de locaties zullen in de zondagse afkondigingen worden vermeld. Er is aan wijk 2 gevraagd de dienst op 25 oktober te wisselen met de Dorpskerk, zodat wijk 1 de avonddienst ook in de Biesboschkerk zit.

We hopen dat onze gemeente betrokken zal zijn bij het beroepingswerk door aanwezig te zijn op de gemeenteavond en in de dienst op 25 oktober. Wilt u het beroepingswerk ook gedenken in uw gebeden, opdat onze gemeente en de beroepen dominee ook geleid mag worden in de keuze van dit beroep.

de beroepingscommissie

Meditatie: De kleintjes

De kleintjes 

Vorige week zondag was de eerste zondag in de lijdenstijd. De weken op weg naar Pasen. We denken na over het lijden en sterven van Jezus. Voor wie heeft Jezus geleden aan het kruis? Voor ons, mensen! Maar zeker ook heeft Jezus gedacht aan de kleinen, de zwakken, de gebukten, de zwakken in de samenleving. De zieken en zondaren die we zijn. Het lijkt wel alsof de God van Israël een zwak heeft voor de zwakken in  de samenleving. Ik denk trouwens dat dat niet lijkt, maar dat dat zo is! Deze God neemt het niet als de minsten van de mensen worden gemarteld en geslagen! En zeker niet als dat de zwakken en de kleinen zijn!

En zo staan we dan, op weg naar Pasen, weer voor de weken van bezinning. Hoe klein kunnen we worden voor de Allerhoogste God? Hoe klein moeten we worden? Ik denk dat we ons moeten realiseren dat God een lankmoedig God is, voor wie oprecht proberen op Zijn paden te wandelen. Dat God inderdaad niet meer denkt aan de zonden in het verleden begaan, als we daadwerkelijk berouw hebben. En dat God echt de God wil zijn die de zondaren onderwijst in Zijn rechte leer.

Mijn gedachten bleven haken bij de zinnen van het tweede couplet: “Here, maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend”. We hebben de Geest, de Heilige Geest, … Gods Geest echt nodig om Zijn Woord te kennen. We hebben echt Gods Geest nodig om in de  rechte leer van God te wandelen! Om het grote geheimenis van de Lijdenstijd te kunnen doorgronden!

Zo zijn we dan weer begonnen aan de Lijdenstijd. … Een tijd om te leven naar Pasen. Een tijd om (weer opnieuw) te ontdekken dat God een plan heeft met de wereld. En dat plan mogen wij gaan ontdekken! Door Gods verborgen omgang te vinden. Om als kleine kinderen Gods genade aan te nemen! Om als ‘kleintjes van de grote God’ door de 40 dagen naar Pasen te gaan. Dan kunnen we zingen:

Here, maak mij Uwe wegen
door Uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ Uw treden wendt;
leid mij in Uw rechte leer,
laat mij trouw Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

Henri Dekker

W-1: Paasviering HVD

De H.V.D. nodigt ouderen en alleenstaanden van harte uit voor de Passie en Paas- viering welke zal plaats vinden D.V. dinsdag 24 maart in de Bro , aanvang 15.30 uur . Door samenzang en meditatie willen we stilstaan bij het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus  en Zijn opstanding op de Paasmorgen. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een broodmaaltijd . Voor deelname en vervoer kunt u contact opnemen t/m zaterdag 7 maart met Truus Sterkenburg  tel. 503868 of met Geertje de Groot tel. 501325 .