Wijk 1 – Update kerkdiensten juli + augustus

Vanaf 1 juli is er de ruimte ontstaan om weer met 100 personen in de kerkzaal aanwezig te mogen zijn. Op basis van ons ledenbestand hebben wij destijds gemeend een vierdeling in het alfabet te moeten maken. Sinds dit moment hebben we 6 diensten gehad, waarvan 2 bijzondere diensten waren. We zien dat er tijdens de diensten nog plaats is voor meer personen, zeker in de avonddiensten.

Daarom hebben wij als kerkenraad besloten om de oorspronkelijk indeling te herzien.

We gaan over tot een driedeling van de gemeente voor de ochtenddiensten. De avonddiensten zijn vrij voor iedereen. Uiteraard kan het voorkomen dat een avonddienst een keer vol is, laat u zich daar niet door weerhouden. In de afgelopen periode is dit zelden het geval geweest.

Dit is de indeling:

26 juli 10u: leden met achternaam S t/m Z 26 juli 18u: iedereen is welkom
2 aug 10u: leden met achternaam A t/m H 2 aug 18u: iedereen is welkom
9 aug 10u: leden met achternaam I t/m R 9 aug 18u: iedereen is welkom
16 aug 10u: leden met achternaam S t/m Z 16 aug 18u: iedereen is welkom
23 aug 10u: leden met achternaam A t/m H 23 aug 18u: iedereen is welkom
30 aug 10u: leden met achternaam I t/m R 30 aug 18u: iedereen is welkom

Tijdens de ochtenddiensten is er ook weer oppas en kindernevendienst.

De reacties die wij de afgelopen diensten mocht vernemen zijn zeer positief. De blijdschap die er onder velen is na het bezoeken van de eredienst en het weer mogen zingen, is zeer groot. Laten we onze Vader loven en prijzen door in de dienst aanwezig te zijn en te zingen tot Zijn eer.

Wij zien uit naar een persoonlijke ontmoeting met u en jou!

De kerkenraad

School & Kerkdienst afgelast + advies

In overleg met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk en de schoolleiding van ’t Kompas en Het Baken is besloten om de ‘School & Kerkdienst’ van aankomende zondag 15 maart  verplaatsen naar een nog nader te bepalen moment verderop in dit jaar. Dit besluit heeft te maken met de adviezen van de GGD en het RIVM rondom het Coronavirus. De ‘School & Kerkdiensten’ worden zeer massaal bezocht en daarin schuilt een risico wat we in deze situatie willen vermijden.

De reguliere diensten van aanstaande zondagochtend en avond (alsmede de dienst op biddag, woensdag 11 maart) zullen wel doorgaan maar daarin vragen we iedereen om zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer u, of bijvoorbeeld uw kind, last heeft van verkoudheid, hoesten of koorts is het advies om de dienst vanuit huis te volgen via de kerktelefoon of het internet.

U kunt de dienst thuis meeluisteren via: www.kerkdienstgemist.nl

U kunt u zich voorstellen dat het ook voor ons als kerkraad een aparte situatie is, we vinden het fijn om elkaar op zondag te ontmoeten tijdens de kerkdienst. Tegelijkertijd willen we ook in alle ernst omgaan met de adviezen die wij vanuit de overheidsinstanties krijgen. Daarom wijzen we u, en dat is ook het advies van de landelijke PKN, op de richtlijnen van de GGD/RIVM.

Naast de al genomen maatregelen zoals het tijdelijk niet schudden van de handen en het collecteren bij de uitgang lijken verdergaande maatregelen voor dit moment niet nodig.

Wijk 1 – liturgie Jeugddienst 19 jan Biesboschkerk 18.00u.

Datum dienst: 19 januari 2020, 18:00 uur

Thema: (Under) Pressure

Voorganger: Arie van Es

Band: Concrete

1. Lied voor de dienst: opwekking 720 – God Maakt Vrij

2. Welkomstwoord

3. Intochtslied: opwekking 815 – Vul Dit Huis Met Uw Glorie

4. Clip Fresku + uitleg thema

5. Stilgebed

6. Aanvangswoord en groet

7. Samenzang: Our God – Chris Tomlin

8. Band: 2 liederen (Familie en Hij is Genoeg)

9. Gebed om opening van het woord

10. Schriftlezing

11. Samenzang: opwekking 830 – Vragen

12. Overdenking: Ben jij beïnvloedbaar??

13. Samenzang: You Say – Lauren Daigle

14. Geloofsbelijdenis

15. Samenzang: opwekking 589 – Ik Wil Juichen Voor U Mijn Heer

16. Dankgebed en voorbeden

17. Band: 2 liederen (Hosanna en Oceans)

18. Collecte

19. Samenzang: opwekking 794 – No Longer Slaves

20. Slotwoord

21. Zegen met slotzang

13/12: Herdertjestocht door het centrum van Werkendam

De PKN-kerken van Werkendam organiseren op vrijdag 13 december weer een herdertjestocht. Na het succes van twee jaar geleden en de kerstvossenjacht van vorig jaar, willen de kerken ook dit jaar opnieuw een ‘herdertjestocht’ organiseren. Deze keer door het centrum van Werkendam.

De herdertjestocht is een wandeling van ongeveer anderhalve kilometer door ons eigen dorp, langs verschillende plaatsen die ingericht zijn als decor van het Kerstverhaal. In dat decor worden delen van het Kerstverhaal gespeeld of verteld.

Ga op weg en volg de lichtjes; laat je naam opschrijven bij de Romeinse ambtenaren, drink wat in de gezellige herberg, zing mee met het engelenkoor en help de wijzen het Koningskind te vinden. Volg de ster en vind uiteindelijk de stal met Maria en Jozef. Ga jij ook mee op zoek?

De wandeling start tussen 18.00 en 19.15 bij de Dorpskerk (Kerkstraat 5). Iedereen is van harte welkom. De wandeling is ook zeer geschikt voor gezinnen met jongere kinderen. Aansluitend is er ook een ‘goede doelen markt’ op het Merweplein waar allerlei leuke en nuttige spulletjes te koop zijn o.a. voor het goede doel: Stichting Kinderen van de voedselbank.

GZB-Pinkstercollecte: Betreden op eigen risico, Pas Op!

Stelt u zich eens voor… u mag niet met andere christenen samenkomen. Niet in de kerk, niet op de Bijbelkring en ook niet thuis. Voor veel christenen in Centraal-Azië is dit realiteit. Evangelisatie is verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Ondanks alle weerstand komen er mensen tot geloof en is er veel belangstelling voor de Bijbelcursussen die op heel veel plekken in de regio worden gegeven voor geheime gelovigen.

Tijdens de pinkstercollecte wordt uw bijdrage gevraag voor deze Bijbelcursussen. Een cursus kost € 40 per deelnemer. Helpt u mee? Geef tijdens de pinkstercollecte (middels het bekende zendingszakje) of maak uw gift over naar NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘pinkstercollecte’.

Alvast heel hartelijk dank!

M.Vos (zendingscommissie w1)

Donderdag 16 mei: Gemeenteavond (Wijk 1)

Twee keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. De eerste van dit jaar staat gepland op D.V 16 mei 2019 in de Grote zaal onder de Dorpskerk, de aanvang is 19.30 uur.
Op deze avond wordt u bijgepraat wat er in de kerkenraad besproken wordt. Daarnaast is er een spreker uitgenodigd, dit keer is dit Cees Rentier van de organisatie Evangelie & Moslims. Op de website www.evangelie-moslims.nl kunt u nader kennismaken met deze organisatie.
Als laatste zal in kleine kringen worden gesproken over de aangereikte onderwerpen.
Ik wil jong en oud stimuleren op deze avond aanwezig te zijn, omdat we met elkaar gemeente zijn.

Niet ter ere van ons zelf, maar ter ere van Hem, die sprak: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen” (Joh. 5:15). Als kerkenraad zien wij uit naar uw komst!

Arie Versluis
Voorzitter

Jeugddienst: Ikke, ikke, ikke en de rest…

Zondag 12 mei is er om 18.00 uur een jeugddienst in de Biesboschkerk (Werkendam). Het thema van deze avond is: Ikke, ikke, ikke en de rest… Dominee Gerco Lock uit Uitwijk zal hier meer over vertellen en de Maranathaband zal de muzikale begeleiding verzorgen.

Waarschijnlijk ken je die gedachten wel: “ik heb het hier te druk voor, ik heb daar geen zin in, ik moet het leuk hebben kortom we denken allemaal zo snel aan onze eigen wensen. En voor je het weet: ikke, ikke, ikke en de rest…  En natuurlijk ben je geen egoïst, maar dan nog draait alles al snel om jou. Jij moet presteren. Jij moet goed in de groep liggen. Jij moet scoren. Hoe zit dat eigenlijk met God? Moet Hij zich maar aan jou aanpassen? Wie ben je in Gods ogen en wie is eigenlijk je naaste? Tijdens deze jeugddienst staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan centraal.

Iedereen is van harte welkom. De dienst zal om 18.00 uur beginnen in de Biesboschkerk (Richter 91, Werkendam)

Gemeenteavond (W1)

Dinsdag 27 november is er een gemeenteavond van Wijkgemeente 1

Locatie: Biesboschkerk
Aanvang: 20:00uur

Op de agenda staat o.a;

  • Gebruik Bijbelvertaling in de erediensten
  • Uitvoering (prioritering) beleidsplan (klik hier voor het beleidsplan)

Allen van harte uitgenodigd!

Kerkenraad Wijkgemeente 1

Zendingscollecte Pinksteren 13-21 mei ’18

Geef verslaafden in Mexico nieuwe hoop.
Voorafgaand aan de pinkstercollecte van de Diaconie in de kerk worden in de week voor Pinksteren aan hen die daar voor open staan de bekende zendingsenvelopjes uitgereikt en weer opgehaald.

Mexico, het land van de taco’s en sombrero’s. Naast deze leuke karaktereigenschappen, tekenen drugs en geweld helaas ook het land. Velen komen al jong in aanraking met drugs. Op straat, via vrienden of om het harde leven te vergeten. Het leven wordt hierdoor niet makkelijker, in tegendeel.Om die reden heeft een kerk in Mexico Centro Shalom opgericht. Ze heeft haar armen uitgestrekt naar de mensen die overal tussen vallen. Centro Shalom is een uitzondering op de vele afkickcentra die het land rijk is. In tegenstelling tot andere centra, richt Centro Shalom zich niet alleen op het afkicken, maar ook op de persoon, de familie en God.Mensen die al jaren verslaafd zijn en meerdere malen geprobeerd hebben af te kicken, slagen daar bij Centro Shalom wel in. Naast het afkicken leren de verslaafden over hun verleden te praten, te vergeven en weer op een toekomst te hopen. Deze mensen zijn ook gezien door God en ook zij verdienen een tweede kans!

De GZB steunt Centro Shalom in Mexico. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geef aan de collecte of maak uw gift over op NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘Pinkstercollecte’.  Alvast dank voor uw bijdrage.

Zendingscommissie wijkgemeente 1

Informatie bevestigings- en intrededienst proponent G.R.G. van der Neut (wijk 1)

Met blijdschap en met grote dankbaarheid mochten we op woensdag 21 maart het bericht ontvangen dat proponent Van der Neut het beroep, dat door wijk 1 op hem was uitgebracht, heeft aangenomen. Hierdoor is er een einde gekomen aan de lange vacaturetijd. Medio juni hoopt hij met zijn gezin te verhuizen naar Werkendam. Op zondag 1 juli zal de bevestigings- en intrededienst worden gehouden. De bevestigingsdienst zal ’s morgens om 10.00 uur plaatsvinden en de intrededienst ’s middags om 14.30 uur. Proponent Van der Neut is dan officieel predikant hier in Werkendam. We hopen en bidden dat proponent Van der Neut onze gemeente tot zegen mag zijn en dat wij op een goede en vruchtbare wijze met elkaar mogen en kunnen samenwerken, tot opbouw van Gods Koninkrijk en tot zegen van de mensen om ons heen. Wilt u de komende tijd, die veel verandering voor hen zal teweegbrengen, biddend om het gezin Van der Neut heen staan?!

De kerkenraad wijkgemeente 1