Wijk 1 – Kindernevendienst per 1 juli 2020

Vanaf de eerste zondagsmorgendienst in juli zal er weer kindernevendienst zijn. Kinderen die naar de kindernevendienst gaan moeten zoveel mogelijk plaatsnemen op de hoeken van een rij. Zo kunnen we voorkomen dat zij in een rij langs mensen van een ander huisgezin moeten gaan wanneer zij de kerkzaal verlaten en weer terugkomen. Als de kinderen in de kindernevendienstruimte aankomen, zal ook daar desinfectiemiddel staan om de handen ermee te desinfecteren.

Als de kindernevendienst afgelopen is, worden zij gehaald door de koster en dan mogen de kinderen weer naar hun eigen zitplaats gaan.

Algemeen:

Probeer zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet, ga met uw kind nog even thuis naar toilet, voordat u naar de kerk gaat.

Wijk 1 – Kinderoppas per 1 juli 2020

Vanaf de eerste zondag in juli zal er in de ochtenddiensten weer kinderoppas zijn. Er is daarvoor een protocol samengesteld zodat we veilig onze kinderen kunnen brengen en halen. De regels komen in grote lijnen overeen met de landelijke kinderdagverblijven.

De kinderen die naar de oppas gaan worden aan de deur in de hal afgegeven aan de leiding van de oppas .

De jassen en tassen van de kinderen gaan mee de oppaszaal in. Bij binnenkomst in de oppaszaal worden de kinderen gevraagd hun handen te desinfecteren met handgel.

Aan het einde van de dienst halen de ouders hun kinderen op aan de buitenkant van de oppaszaal, dus bij de nooddeur en niet bij de ingang naar de kerkhal. Houd telkens 1.5 meter afstand.

Wijk 1 – liturgie 12 juli Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 12 juli in de Biesboschkerk met ds. A.H. Groen uit Rijsoord.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn de dominee, een afvaardiging van de kerkenraad, de organist, het techniekteam  en  maximaal 100 gemeenteleden aanwezig in de kerk. In de dienst zingt alleen de organist.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

Ps 122: 1 en 3
Votum en groet
Ps 124: 1 en 4
Wetslezing
Gez 312: 1 en 3
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: II Kon 22: 1 t/m 11 NBG 1951
Ps 133
Preek II Kon 22: 1a
Evang. Liedb. 263: 1 en 4 Door de wereld gaat een woord. (de melodie van het joodse volkslied als in Toonhoogte 169 (ed 2009)
Dankgebed en voorbeden
Evang. Liedb 185: 1 en 4 (Leer mij uw weg).
Zegen

Wijk 1 – liturgie 12 juli Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 12 juli in de Biesboschkerk met ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn de dominee, een afvaardiging van de kerkenraad, de organist, het techniekteam  en  maximaal 100 gemeenteleden aanwezig in de kerk. In de dienst zingt alleen de organist.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

ER BLIJFT EEN GEHEIM

Preek over Openbaring 10: 4

aanvangslied                       Psalm   62: 1,5
na Gods gelofte & groet    Psalm   71: 2,11
gebed

Schriftlezing 1: Psalm 29
Schriftlezing 2: Openbaring 10: 1-4

voor preek                           Psalm   29: 5,6
na preek                               Gezang 444
na geloofsbelijdenis           ELB 351
gebeden
slotlied                                  Psalm 150: 1

Aankondiging dienst

Naar mijn overtuiging is de coronacrisis een teken van de eindtijd. Het heeft de hele mensheid in z’n greep gekregen.
Maar wat zegt dit over de komst van het Koninkrijk? Is deze crisistijd door God in gang gezet?
Er is veel verborgen en hoe dat komt, dat er zoveel verborgen blijft, daarover wil ik iets zeggen
op grond van Openbaring 10:4, over de donderslagen.

Wijk 1 – Aanmelden voor diensten in juni

Kerkdiensten op 14, 21 en 28 juni 2020

Na lange tijd is met ingang van de maand juni weer een beperkt aantal mensen welkom tijdens de erediensten. Uiteraard moeten daarbij de richtlijnen die de RIVM heeft gesteld, in acht worden genomen maar als kerkenraad zijn we blij met deze eerste stappen in de goede richting. Helaas is er in de maand juni nog geen kindernevendienst. Voor de diensten in juni is de richtlijn dat maximaal 30 mensen in de kerkzaal aanwezig mogen zijn. Als u op de zondagen 14, 21 en 28 juni a.s. graag een kerkdienst bij wilt wonen dan kunt u dat kenbaar maken bij pastoraal ouderling Hans de Smit, bij voorkeur via diens email onder jodesmit@hotmail.com . Telefonisch kan ook, via de nummers 0183-503945 of 06-30932011.  De deadline is zaterdag 16.00 uur. Als u zich aanmeldt voor een dienst dan wordt u geacht aanwezig te zijn, anders blokkeert u wellicht de kerkgang van een ander. Verneemt u na uw aanmelding niets dan bent u van harte welkom in de betreffende dienst. Mocht het toegestane aantal van 30 bereikt zijn dan wordt u dat door Hans tijdig gemeld en wordt samen met u gezocht naar een dienst waarbij u wel aanwezig kunt zijn. Vanaf juli mogen er maximaal 100 mensen in de kerkzaal aanwezig zijn. Per dienst wordt dan een deel van de leden van onze wijkgemeente uitgenodigd. Dit gebeurt in alfabetische volgorde. Later deze maand wordt u daar nader over geïnformeerd. 

Eén van de voorwaarden voor verruiming van het aantal bezoekers is dat de kerk een gebruiksplan opstelt. In dit plan wordt omschreven hoe om wordt gegaan met de voorgeschreven maatregelen. De belangrijkste punten hieruit zijn:

 • Er dient altijd 1,5 meter afstand te worden gehouden tussen niet gezinsleden
 • Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten, indien toch noodzakelijk maximaal 1 persoon tegelijk
 • Ontvangst door een coördinator die er ook voor zorgt dat er niet teveel mensen naar binnen gaan
 • Vooraf geven van collecte in de 3 zakken (indien niet digitaal wordt overgemaakt)
 • Koster begeleidt kerkgangers naar plaats, tussen gezinnen steeds 3 plaatsen vrij
 • Er wordt niet gezongen in de kerk
 • Bij het verlaten van de kerk gaan de twee grote vakken aan de buitenzijde via de buitendeuren naar de fietsenparkeerplaatsen, de twee middenvakken gaan na elkaar via de hoofdingang naar buiten
 • Iedereen die naar buiten gaat, gaat direct naar huis en blijft niet napraten op de weg of stoep

Het complete plan is hier te raadplegen: Gebruiksplan Biesboschkerk.

Wijk 1: Kerkgang Biesboschkerk vanaf 7 juni

Vanaf zondag 7 juni mogen we weer beperkt bezoekers ontvangen in de Biesboschkerk. De kerkenraad zal naast de aanwezige mensen van de kerkenraad, de technische commissie, de dominee, organist en koster nog eens 20 mensen uitnodigen, zodat het totale aantal maximaal 30 personen telt. Dit is voor de maand juni het maximaal aantal dat toelaatbaar is in de kerk. De kerkenraad nodigt in eerste instantie alleenstaanden en ouderen uit voor deze diensten. Wanneer dit in de maand juni goed blijft gaan en er landelijke geen nieuwe uitbraken van het Coronavirus worden geconstateerd mag vanaf 1 juli dit aantal verhoogd worden naar maximaal 100 mensen. Die selectie zal gebeuren op uitnodiging van alfabetische volgorde. U wordt daar later over geïnformeerd. Eén van de voorwaarden voor verruiming van het aantal bezoekers is dat de kerk een gebruiksplan opstelt. In dit plan wordt omschreven hoe om wordt gegaan met de voorgeschreven maatregelen. De belangrijkste punten hieruit zijn:

 • Er dient altijd 1,5 meter afstand te worden gehouden tussen niet gezinsleden
 • Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten, indien toch noodzakelijk maximaal 1 persoon tegelijk
 • Ontvangst door een coördinator die er ook voor zorgt dat er niet teveel mensen naar binnen gaan
 • Vooraf geven van collecte in de 3 zakken (indien niet digitaal wordt overgemaakt)
 • Koster begeleidt kerkgangers naar plaats, tussen gezinnen steeds 3 plaatsen vrij
 • Er wordt niet gezongen in de kerk
 • Bij het verlaten van de kerk gaan de twee grote vakken aan de buitenzijde via de buitendeuren naar de fietsenparkeerplaatsen, de twee middenvakken gaan na elkaar via de hoofdingang naar buiten
 • Iedereen die naar buiten gaat, gaat direct naar huis en blijft niet napraten op de weg of stoep

Het complete plan is hier te raadplegen: Gebruiksplan Biesboschkerk.

 

Luiden kerkklokken woensdagen van 19.00 tot 19.15

Naar aanleiding van een oproep van de Raad van Kerken luiden wij de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Voor meer informatie: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/woensdag-kerkklokken-van-troost-en-hoop-en-een-dag-van-nationaal-gebed/

 

 

Kerkdiensten Wijk 1 afgelast, wel via kerktelefoon en livestream

Naar aanleiding van de persberichten van de regering, om bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te gelasten en berichtgeving vanuit de classis waarin kerkdiensten boven 100 personen verboden worden en diensten met minder dan 100 personen worden afgeraden heeft de kerkenraad van Wijk 1 het volgende besloten:

 • De diensten tot en met 31 maart af te gelasten voor kerkgangers.
 • De diensten als volgt aan te passen: alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist gaan wel naar de kerk.
  De ouderling van dienst kan de aangepaste afkondigingen doen.
  De dominee kan dan voor een klein comité de dienst houden. De organist kan de liederen van de liturgie gewoon spelen.

Op deze manier kan de gemeente de dienst thuis volgen en de liederen meezingen.
U kunt de dienst thuis meeluisteren via: www.kerkdienstgemist.nl

De kerkenraad van Wijk 1 vraagt uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregel.

Wijk 1 – liturgie 1 sep Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 1 september in de Biesboschkerk met ds. S. Jumelet uit Zaltbommel

* Psalm 90: 1 en 8 (Introïtuspsalm)
* Psalm 90: 3 en 6
* Gezang 225: 1 t/m 5
* Psalm 31: 12 en 15
* Lied 362: 1 t/m 5 (Evangelische Liedbundel)
* Gezang 466: 1 t/m 3
* Gezang 456: 3 (antwoord op de zegen Gods)

Schriftlezing: Prediker 3,1-15

Wijk 1 – liturgie 1 sep Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 1 september in de Dorpskerk met onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut.

Afkondigingen

Zingen: Psalm 113:1,2

Votum en groet

Zingen: Psalm 68:7

Gods geboden

Zingen: ELB 434a God zal met ons Zijn

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

(kinderen gaan naar kindernevendienst)

Lezen 1e deel van het avondmaalsformulier

Schriftlezing: Hand.17:15-28 (HSV)

Judith van Ekris vertelt kort over haar werk in Athene

Zingen: ELB 297 Hier in Uw heiligdom

Preek

Zingen: ELB 167:1,4,5 Wees mijn vooruitzicht

Dankgebed & voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 (De kinderen komen terug)

Collecten

Zingen: ELB 212 Heer wat een voorrecht

Zegen