Wijk 1: Kerkgang Biesboschkerk vanaf 7 juni

Vanaf zondag 7 juni mogen we weer beperkt bezoekers ontvangen in de Biesboschkerk. De kerkenraad zal naast de aanwezige mensen van de kerkenraad, de technische commissie, de dominee, organist en koster nog eens 20 mensen uitnodigen, zodat het totale aantal maximaal 30 personen telt. Dit is voor de maand juni het maximaal aantal dat toelaatbaar is in de kerk. De kerkenraad nodigt in eerste instantie alleenstaanden en ouderen uit voor deze diensten. Wanneer dit in de maand juni goed blijft gaan en er landelijke geen nieuwe uitbraken van het coronavirus worden geconstateerd mag vanaf 1 juli dit aantal verhoogd worden naar maximaal 100 mensen. Die selectie zal gebeuren op uitnodiging van alfabetische volgorde. U wordt daar later over geïnformeerd. Eén van de voorwaarden voor verruiming van het aantal bezoekers is dat de kerk een gebruiksplan opstelt. In dit plan wordt omschreven hoe om wordt gegaan met de voorgeschreven maatregelen. De belangrijkste punten hieruit zijn:

 • Er dient altijd 1,5 meter afstand te worden gehouden tussen niet gezinsleden
 • Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten, indien toch noodzakelijk maximaal 1 tegelijk
 • Ontvangst door een coördinator die er ook voor zorgt dat er niet teveel mensen naar binnen gaan
 • Vooraf geven van collecte in de 3 zakken (indien niet digitaal wordt overgemaakt)
 • Koster begeleidt kerkgangers naar plaats, tussen gezinnen steeds 3 plaatsen vrij
 • Er wordt niet gezongen in de kerk
 • Bij het verlaten van de kerk gaan de twee grote vakken aan de buitenzijde via de buitendeuren naar de fietsenparkeerplaatsen, de twee middenvakken gaan na elkaar via de hoofdingang naar buiten
 • Iedereen die naar buiten gaat, gaat direct naar huis en blijft niet napraten op de weg of stoep

Het complete plan is hier te raadplegen: Gebruiksplan Biesboschkerk.

 

Luiden kerkklokken woensdagen van 19.00 tot 19.15

Naar aanleiding van een oproep van de Raad van Kerken luiden wij de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Voor meer informatie: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/woensdag-kerkklokken-van-troost-en-hoop-en-een-dag-van-nationaal-gebed/

 

 

Kerkdiensten Wijk 1 afgelast, wel via kerktelefoon en livestream

Naar aanleiding van de persberichten van de regering, om bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te gelasten en berichtgeving vanuit de classis waarin kerkdiensten boven 100 personen verboden worden en diensten met minder dan 100 personen worden afgeraden heeft de kerkenraad van Wijk 1 het volgende besloten:

 • De diensten tot en met 31 maart af te gelasten voor kerkgangers.
 • De diensten als volgt aan te passen: alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist gaan wel naar de kerk.
  De ouderling van dienst kan de aangepaste afkondigingen doen.
  De dominee kan dan voor een klein comité de dienst houden. De organist kan de liederen van de liturgie gewoon spelen.

Op deze manier kan de gemeente de dienst thuis volgen en de liederen meezingen.
U kunt de dienst thuis meeluisteren via: www.kerkdienstgemist.nl

De kerkenraad van Wijk 1 vraagt uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregel.

Wijk 1 – liturgie 1 sep Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 1 september in de Biesboschkerk met ds. S. Jumelet uit Zaltbommel

* Psalm 90: 1 en 8 (Introïtuspsalm)
* Psalm 90: 3 en 6
* Gezang 225: 1 t/m 5
* Psalm 31: 12 en 15
* Lied 362: 1 t/m 5 (Evangelische Liedbundel)
* Gezang 466: 1 t/m 3
* Gezang 456: 3 (antwoord op de zegen Gods)

Schriftlezing: Prediker 3,1-15

Wijk 1 – liturgie 1 sep Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 1 september in de Dorpskerk met onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut.

Afkondigingen

Zingen: Psalm 113:1,2

Votum en groet

Zingen: Psalm 68:7

Gods geboden

Zingen: ELB 434a God zal met ons Zijn

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

(kinderen gaan naar kindernevendienst)

Lezen 1e deel van het avondmaalsformulier

Schriftlezing: Hand.17:15-28 (HSV)

Judith van Ekris vertelt kort over haar werk in Athene

Zingen: ELB 297 Hier in Uw heiligdom

Preek

Zingen: ELB 167:1,4,5 Wees mijn vooruitzicht

Dankgebed & voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 (De kinderen komen terug)

Collecten

Zingen: ELB 212 Heer wat een voorrecht

Zegen

 

W1 – 25/08 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 25 augustus in de Dorpskerk met ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland

Aanvangslied: ELB lied 150: 1 en 2 (Ruis, o Godsstroom…)
Aanvangstekst: Johannes 3: 8 (HSV)
Gezang 328: 1 en 2
Geloofsbelijdenis (uitgesproken)
Gezang 463: 1 en 5
Schriftlezing: Handelingen 2: 1- 4 (HSV)
                       : Thessalonicenzen 5: 15 t/m 24 (HSV)
Samenzang: Psalm 25: 2, 4 en 6
Gezang 249 (Wij leven van de wind…)
Slotlied: Psalm 103: 5 en 9

Het thema van de preek is: ‘Leven van de Wind’

W1 – 25/08 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 25 augustus in de Biesboschkerk met ds. D.M. van der Wel uit Langbroek

Afkondigingen

Intochtslied: Psalm 108: 1
Stil gebed

Votum en groet
Lied: Psalm 108: 2
Gebed van verootmoediging
Lied: ELB 302: 1 en 2

Genadeverkondiging
Lied: ELB 302: 3 en 4
Leefregel
Lied: ELB 422 Als je geen liefde hebt
Gebed om de opening van het Woord
Kinderen naar de KND

Schriftlezing 1: Lucas 10: 25 – 37
Lied: Gezang 328: 1
Schriftlezing 2: Mattheus 25: 31 – 40
Lied: Gezang 328: 2 en 3

Uitleg en verkondiging: Thema: Wie is mijn naaste ?
Lied: Gezang 305

Dienst der gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)
Kinderen komen terug
Inzameling van de gaven

Slotlied ( staande) Gezang 281

Zegen, beaamd door Gezang 456: 3

W1 – 18/08 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 18 augustus in de Biesboschkerk met drs. A.L. Kornaat uit Klundert.

Intochtslied: Psalm 27 vers 2 LvdK

Votum en Groet:

Verootmoediging: Psalm 38 ver 3 en 12 LvdK

Geloofsbelijdenis, antwoord: Psalm 115 vers 6 LvdK

Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing is uit het de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome hoofdstuk 8 vers 18 -30

Gemeente, het thema voor deze dienst is: Een hoopvolle toekomst.

Ter Voorbereiding op de verkondiging:  Psalm 9 vers 1, 4 en 5 LvdK

De verkondiging

Antwoord op de verkondiging met Gezang 454 vers 2 , 3 en 4 LvdK

Dienst der gebeden

Dienst der offeranden

Slotlied: Gezang 293 vers 1 en 4 LvdK

Zegen:

Amen Gezang 456 vers 3 LvdK

W1 – 18/08 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 18 augustus in de Dorpskerk met ds W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet.

Psalm  105  :  1 en 2

Evang. Liedbundel  lied 341  ( Heer God, U loven wij )

Psalm  139  :  14

Gezang  434  :  1, 2 en 5

Gezang  255  :  1 en 2

Evang.Liedbundel lied  132  ( U zij de glorie)

 

De Schriftlezing  is  : Psalm  103  :  1 t/m 5  en  17  t/m 22.

Thema  :  LOFPRIJZING   n.a.v.  Psalm  50  :  23 – Wie lof offert eert Mij en baant de weg, dat Ik hem Mijn heil doe zien.