Heropening zendingswinkel

Heropening zendingswinkel:

De zendingscommissie van wijk 2, wil u er graag op wijzen dat de zendingswinkel weer open hoopt te gaan vanaf zaterdag 30-05-2020. Dit uiteraard met inachtneming van de geldende voorschriften. Dus vanaf 30-05-2020 weer elke zaterdag hartelijk welkom, tussen 9.00 en 12.00, in de zendingswinkel aan de Calandstraat 7 te Werkendam. Ook kunt u dan weer kleine spullen komen inleveren. Grote delen, zoals meubels, kunnen op dit moment helaas nog niet worden ingeleverd i.v.m. ruimtegebrek.

Graag tot ziens in de zendingswinkel!

GZB-Pinkstercollecte (Wijk 2)

GZB-Pinkstercollecte (Wijk 2)

Op zondag 31 mei wordt de jaarlijkse Pinkstercollecte voor de GZB gehouden. In de week voor Pinksteren ontvangt u een foldertje van de GZB met informatie over deze collecte.

I.v.m. de coronasituatie zijn er dit jaar de volgende mogelijkheden om uw bijdrage te geven:

  1. Op 1e Pinksterdag is de 1e collecte de Pinkstercollecte (doneren via de GIVT-app).
  2. Uw bijdrage overmaken op rekening NL 68 RABO 0368 7070 83 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Werkendam o.v.v. ‘Pinkstercollecte’.
  3. De machtiging aan het informatiefoldertje opsturen naar de GZB.

We willen u vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van optie 1 of 2. Op deze manier komen de giften direct bij de zendingscommissie terecht en creëren wij budget om hiermee aan onze financiële verplichtingen richting de GZB te voldoen.

De zendingscommissie bedankt u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.

Zendingsbusjes uitgang kerken

Beste gemeenteleden,
 
Helaas kunnen we al geruime tijd de diensten niet meer bijwonen en de verwachting is dat het nog wel even kan duren voor dat dat weer wel kan. Daardoor kunt u de zending niet meer steunen middels het geven van een gift in de zendingsbusjes bij de de uitgang van de kerken.
 
Om de zending toch te steunen, willen wij u vragen uw gift(en) per bank over te maken. Dit kan op de volgende bankrekeningnummers: voor wijk 1 op NL39 RABO 0368 7573 66 en voor wijk 2 op NL68 RABO 0368 7070 83 (beiden t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Werkendam), onder vermelding van “zendingsbusjes”.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
 
De zendingscommissies van wijk 1 en wijk 2.

Paasviering voor thuis (voor de jonge kinderen in de gemeente)

Helaas heeft het Covid-19 virus een heel abrupt einde gemaakt aan het clubseizoen.

Hierdoor konden we ook geen Paasviering met de kinderen van de clubs houden. Geukkig mag het Paasevangelie wel door gaan! Want de HEERE heeft, door Goede Vrijdag en Pasen, alles volbracht!

Onder dit bericht: een viering voor de kinderen thuis. Ook zitten er twee kleurplaten bij! We zijn benieuwd hoe jullie die in gaan kleuren.

Gezegend Paasfeest gewenst!

En een hartelijke groet namens de clubleiding.

kleurplaat pasen Jezus leeft

kleurplaat pasen

De allergrootste Koning – Paasviering boekje

 

De clubs (Wijk 2) vervallen

Beste ouders/verzorgers,

Na het nieuwsbericht van de sluiting van de scholen volgen we, voor de clubs van de kinderen, ook de richtlijnen van het RIVM. Hiermee vervallen alle activiteiten van de clubs tot DV 6 april.

We bidden voor wijsheid en kracht voor alle instanties en onze overheid.

De clubleiding

Open je ogen, Project HGJB

Open je ogen!

Met een nieuw seizoen, volgt ook weer een nieuw HGJB-jaarthema. In het seizoen 2017-2018 willen we samen nadenken over het jaarthema Open je ogen, de kerk in Egypte. In het dagelijks leven heeft ‘zien’ vaak een passieve vorm aangenomen. Je ziet mensen, je ziet situaties, maar in hoeverre komen ze nog echt bij je binnen? Met dit jaarthema willen we iedereen motiveren om actief te gaan ‘zien’. Zien wordt dan een bewuste keuze. Een keuze waarbij je je ogen open moet doen!

Dit jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor dit project. Met het geld wat we ophalen voor de kerk in Egypte kunnen we medische zorg, kinderopvang, scholing, jeugdwerk en kerkgebouwen realiseren.

Heb je nog leuke ideeën en/of tips, stuur dan een e-mail naar marieke@devreeonline.nl of edith_duynhouwer@msn.com.