Voornemen tot beroep op dominee R.W. de Koeijer

De kerkenraad van wijkgemeente 2 heeft het voornemen een beroep uit te brengen op dominee R.W. de Koeijer uit Bilthoven. De Algemene Kerkenraad heeft hier mee ingestemd. De gemeente heeft tot en met woensdag 21 maart de gelegenheid om bezwaren in te dienen tegen de gevolgde procedure. Wanneer hier geen gebruik van wordt gemaakt, zal het beroep op maandag 26 maart ingaan. Op uiterlijk maandag 16 april zal dominee De Koeijer zijn beslissing kenbaar maken.

Op zondag 1 april, Eerste Paasdag, zal dominee De Koeijer in de avonddienst bij ons voorgaan. Op donderdag 5 april zal de kennismakingsavond met de gemeente zijn. Voor dominee De Koeijer breekt een periode aan waarin hij op zoek zal gaan naar Gods leiding in zijn leven. We hopen en bidden dat zijn weg naar Werkendam mag leiden.

Ds. Russcher bedankt voor Werkendam

De kerkenraad deelt met teleurstelling mee dat ds. Russcher heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep. Ds. Russcher brengt het zelf als volgt onder woorden: “om een beroep te kunnen aannemen moet de weg naar de roepende gemeente opengaan. Ik zie terug op zeer goede ontmoetingen maar kan niet zeggen dat de weg naar Werkendam is opengegaan. Hoewel ik begrijp dat dit voor de gemeente van Werkendam teleurstellend is heb ik daarom toch moeten bedanken.”