Datum bevestiging en intrede ds. H.J. Lam (wijk 2)

De kerkenraad deelt u mee dat de datum van bevestiging en intrede van ds. H.J. Lam is vastgesteld op D.V. zondag 7 oktober 2018. De bevestigingsdienst zal worden geleid door ds. W.J. Dekker uit Amersfoort en begint om 10.00 uur. De intrededienst vindt plaats om 14.30 uur. Beide diensten zullen in de Dorpskerk worden gehouden.

Namens de kerkenraad,

D.C.J. de Vree

Print Friendly, PDF & Email

W2 | Voornemen beroep op ds. H.J. Lam (Barneveld)

Beroep op ds. H.J. Lam

Op 23 mei jl. heeft de wijkkerkenraad besloten een beroep te gaan uitbrengen op ds. H.J. Lam. De algemene kerkenraad heeft op diezelfde avond dat besluit bekrachtigd. Aan dit besluit was intensieve voorbereiding voorafgegaan. We hechten eraan de gemeente hierover te informeren, voor zover dat binnen de grenzen van de vertrouwelijkheid mogelijk is. Zoals reeds op de website vermeld, was ds. Lam predikant in Ridderkerk en is hij op eigen verzoek van deze gemeente losgemaakt. Het zal duidelijk zijn dat we daarover als kerkenraad enige informatie nodig hadden. De zorgvuldigheid vereist daarbij dat je deze informatie niet achter de rug van betrokkene om ophaalt, maar dit eerst met hemzelf bespreekt. Daarom heeft er eerst een uitgebreid gesprek met ds. Lam en zijn echtgenote plaatsgevonden. Daarna zijn er diverse gesprekken met andere betrokkenen geweest. Tot onze grote dankbaarheid was de uitkomst van deze gesprekken helder: er is géén belemmering om een beroep uit te brengen op ds. Lam. We hebben er het volste vertrouwen in dat, mocht ds. Lam het beroep aannemen, hij in onze gemeente in alle getrouwheid als leraar en herder zal mogen dienen. Onder Gods zegen zal hij de gemeente meer en meer vertrouwd mogen maken met Gods Woord. Tot verdieping, en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, tot eer van Zijn heilige Naam. Maar zover is het nog niet. Ds. Lam heeft heel duidelijk aangegeven dat hij alleen zal komen als de weg ook van Godswege geopend zal worden. Daarom is opnieuw het gebed nodig – van ons allen – of de Heere de weg wil wijzen. Laat het een krachtig gebed zijn, dat brengt veel tot stand volgens Jakobus (5:16).

Wat de agenda betreft: als er vanuit de gemeente geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde procedure, zal het beroep op zaterdag 2 juni ingaan. Ds. Lam preekt op zondagavond 10 juni ‘op beroep’. Op dinsdagavond 12 juni wordt de kennismakingsavond met de gemeente gehouden (19.30 uur, Biesboschkerk) en op uiterlijk zaterdag 23 juni zal ds. Lam zijn beslissing kenbaar maken. Alle data onder het voorbehoud van diezelfde Jakobus (4:15).

 

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 | Beroep uitgebracht op ds. J.A.C. Olie uit Genemuiden

Omdat er geen bezwaren tegen de gevolgde procedure zijn ingebracht, is het beroep op ds. Olie gisteren ingegaan.

Aanstaande zondagmorgen hoopt dominee Olie bij ons voor te gaan. Op donderdag 2 november is de kennismakingsavond voor de gemeente. Houdt u deze avond alvast vrij? De avond begint om halfacht en wordt gehouden in de Dorpskerk. Dominee Olie zal uiterlijk zaterdag 11 november zijn beslissing kenbaar maken.

Hiermee is een spannende tijd aangebroken voor dominee Olie en zijn gezin, voor ons als gemeente en voor de gemeente in Genemuiden, waarin we met elkaar de leiding van de Heere zoeken. Hierin is het gebed vanuit de gemeente onmisbaar.

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 | Voornemen beroep op ds. J.A.C. Olie uit Genemuiden

Over het beroepingswerk kunnen wij u het volgende berichten: de kerkenraad wil graag een beroep uitbrengen op ds. J.A.C. Olie uit Genemuiden. Ds. Olie is bereid om een beroep uit onze gemeente in overweging te nemen. Als er vanuit de gemeente geen wettige bezwaren worden ingediend tegen de gevolgde procedure zal het beroep aanstaande zaterdag 21 oktober ingaan. Ds. Olie zal dan zondagmorgen 29 oktober bij ons voorgaan en op donderdagavond 2 november zal de kennismaking met de gemeente zijn. Wij bevelen ds. Olie met zijn gezin in uw voorbede aan.

Print Friendly, PDF & Email

Ds. Russcher bedankt voor Werkendam

De kerkenraad deelt met teleurstelling mee dat ds. Russcher heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep. Ds. Russcher brengt het zelf als volgt onder woorden: “om een beroep te kunnen aannemen moet de weg naar de roepende gemeente opengaan. Ik zie terug op zeer goede ontmoetingen maar kan niet zeggen dat de weg naar Werkendam is opengegaan. Hoewel ik begrijp dat dit voor de gemeente van Werkendam teleurstellend is heb ik daarom toch moeten bedanken.”

 

Print Friendly, PDF & Email