Kerstactie

Kerstactie.

Allen, die hebben meegewerkt, in wat voor vorm ook, aan de kerstactie van de diaconie, op donderdag 22 en vrijdag  23 december  j.l., worden hartelijk dankgezegd.

Tijdens de bezorging van de pakketten werden giften (totaal € 60,00) ontvangen/gegeven.
Ook daarvoor hartelijk dank.

 

Print Friendly, PDF & Email

Adoptiekinderen: informatie.

Adoptiekinderen: informatie.

De diaconie sponsort een kind (Antonio Eduardo Marraquin Tzaj) in Guatemala.
Van de partnerorganisatie van Woord en Daad, AMG Guatemala is er bericht ontvangen dat de verstuurde post naar Guatemala niet aankomt door problemen bij het Nationale Post Office in Guatemala.
Wellicht heeft u in de afgelopen weken post gestuurd aan het sponsorkind in Guatemala.
Fijn dat u in deze tijd ook aan het sponsorkind heeft gedacht.
Er is helaas geen informatie over wanneer deze post bezorgd gaat worden.

U wordt geadviseerd voorlopig geen post op te sturen naar het sponsorkind in Guatemala of naar het kantoor van Woord en Daad.
Van onze partnerorganisatie AMG Guatemala hebben wij het bericht ontvangen dat de verstuurde post naar Guatemala niet aankomt door problemen bij het Nationale Post Office in Guatemala.
Wij hebben helaas geen informatie over wanneer deze post bezorgd gaat worden.
Via de website van Woord en Daad zullen wij u nader informatie ontvangen op het moment dat er weer post verstuurd kan worden.

De diaconie sponsort Jhojan Andres Padilla Marimon in Colombia.
Daar werkt Woord en Daad samen met de lokale partnerorganisatie CDA, ‘Corporación Dios es Amor (God is liefde)’.
De organisatie voert een naamsverandering dit laatste kwartaal van 2016 geleidelijk door van CDA naar Conviventia.
Deze Latijnse naam betekent ‘samen leven en werken’.
De partner geeft aan dat de naamswijziging nodig is om nog meer verschil te kunnen maken in levens van Colombianen en kansen te benutten in de Colombiaanse samenleving.

Zie voor meer informatie over de adoptiekinderen enz. de website van de Hervormde Gemeente Werkendam.Algemeen>Diaconie>Adoptiekinderen (https://www.hervormdegemeentewerkendam.nl/adoptiekinderen)

Print Friendly, PDF & Email

Inzage jaarrekening 2015 en begroting 2017 van de diaconie.

Inzage jaarrekening 2015 en begroting 2017 van de diaconie.

De jaarrekening  2015 en de begroting 2017 van de diaconie liggen voor de gemeenteleden ter inzage van D.V. maandag 9 januari 2017 tot en met vrijdag 13 januari 2017 bij de penningmeester van de diaconie, dhr. M.C. (Marco) Lommers, Hoogstraat 77, 4251 CJ Werkendam, telefoonnummer 0183-509273 of mobiel: 06 22291951.
Graag vooraf (telefonisch) een afspraak maken.

Print Friendly, PDF & Email

Kerstpakkettenactie.

Kerstpakkettenactie.

Zoals u waarschijnlijk wel weet is er elk jaar een kerstpakkettenactie, georganiseerd door de Diaconie.
Elk lid van onze gemeente (wijk 1 en 2) van 75 jaar en ouder ontvangt vrijdagmorgen 23 december a.s. een kerstpakket, inclusief een dagboekje voor het komende jaar.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.
Het kan zijn, dat u zich wel in deze leeftijdsgroep bevindt, maar geen pakket ontvangt.
En u heeft ook niet eerder laten weten dat u geen pakket meer hoeft.
We zouden het dan fijn vinden wanneer u ons dit telefonisch wilt melden, graag diezelfde vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur op tel.nr. 06 41025706.
We kunnen dan kijken of er nog iets aan te doen is voor dit jaar en schrijven u in ieder geval in voor het komend jaar.
Op deze manier kunnen wij ons ledenbestand up to date houden.

Krijgt u wel een pakket, maar hoeft dit voor u niet, of heeft u andere wensen, dan kunt u dit laten weten door middel van de kaart, die bij elk pakket ingesloten is.

De Diaconie wenst u gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Print Friendly, PDF & Email

Oproep vrijwilligers voor de kerstactie van de diaconie.

Oproep vrijwilligers voor de kerstactie van de diaconie op vrijdag 23 december 2016:

Ook dit jaar vraagt de diaconie aan u of u komt helpen als vrijwilliger voor het rondbrengen van de kerstpakketten.
De diaconie kan dit niet alleen.
Als u mee doet, voor het eerst of opnieuw, wordt u vriendelijk verzocht op D.V. vrijdag 23 december 2016 vanaf 9.00 uur ‘s morgens aanwezig te zijn in één van de zalen onder in de Dorpskerk, waar vandaan de pakketten worden rondgebracht.
De diaconie dankt u bij voorbaat voor uw medewerking.

Print Friendly, PDF & Email

Voedselactie op Dankdag

Voedselactie op Dankdag.
De voedselactie, die gehouden werd in wijk 1 tijdens de Dankdag, was weer een succes.
De Diaconie en de Voedselbank Altena bedanken allen die hieraan meegeholpen hebben door het geven van (voedsel) producten en/of geld (totaal € 306,-).

Print Friendly, PDF & Email

Adoptie kinderen en – granny’s.

Adoptie kinderen en – granny’s.
De diaconie sponsort twee adoptiekinderen en drie granny’s.

Van de sponsorkinderen (via Woord en Daad) en de sponsorouderen, de granny’s (via Dorcas), krijgen wij regelmatig een schrijven/een brief, die we op de website zetten .
Maar ook andere informatie over de kinderen en de ouderen ontvangen we.
U kunt dat allemaal vinden via
https://www.hervormdegemeentewerkendam.nl/adoptiekinderen en
https://www.hervormdegemeentewerkendam.nl/adoptie-grannys .

Naar de adoptiekinderen kunt u ook een (kerst)kaart sturen via www.woordendaad.nl/sponsortool
vervolgens vult u in het scherm het registratienummer van het sponsorkind (32122840 of 62290136) en de postcode van de diaconie (4250DD) in.
Dan krijg je het scherm met de namen van de sponsorkinderen en kunt u verder.
Een kaart sturen is niet kosteloos!

Print Friendly, PDF & Email

Dankdag. Voedselactie voor de voedselbank Altena

Dankdag. Voedselactie voor de voedselbank Altena.

Na de zeer geslaagde acties de afgelopen keren op biddag en dankdag, wordt in wijk 1 op D.V. woensdag 2 november  a.s. tijdens de dankdag voor gewas en arbeid, weer de actie voor de voedselbank Altena gehouden.
De dankstonddienst wordt gehouden in de Biesboschkerk en begint om 19.30 uur.
Voor de dienst staan in de hal van de kerk enkele kratten, waarin u producten kunt deponeren.
Door de voedselbank wordt bij voorkeur om de volgende producten gevraagd: koffie, rijst, tandpasta, hagelslag, chocolade pasta,  suiker en kleine potjes/blikjes groente voor één persoons-huishoudens.
De voedselbank Altena deelt iedere week ongeveer 120 pakketten uit aan mensen, die om verschillende redenen in financiële problemen zijn gekomen.
Gezien de crisis/recessie enz. gaan er helaas meer mensen gebruik maken van de voedselbank.
Zonder deze pakketten zouden de mensen in gezondheidsproblemen komen.
De toetsing of mensen voor een pakket in aanmerking komen, gebeurt door Stichting Trema.
U kunt door levensmiddelen te schenken de Voedselbank tot steun zijn in hun werk.
Zie voor meer informatie de site www.voedselbankaltena.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Meeluisteren via internet/collecte luisteraar(s) thuis.

Meeluisteren via internet/collecte luisteraar(s) thuis.

Voor gemeenteleden, die niet meer in de kerk kunnen komen vanwege lichamelijke zorgen, stelt de diaconie een kerkradio beschikbaar.
Op deze manier kan men meeleven met de gemeente.
Naast de kerkradio is het gebruikelijk een collectebusje te plaatsen om ook financieel de gemeente te blijven steunen.
Het collectegeld, in het busje gedaan, wordt twee keer per jaar tijdens een bezoekje van een diaken opgehaald.

Door de kerktelefoonluisteraars wordt het halfjaarlijkse contact met de diaken zeer op prijs gesteld. Zo blijven we van elkaars wel en wee op de hoogte.

Nieuwe ontwikkelingen in de technologie op dit gebied houden we natuurlijk niet tegen. Het beluisteren van de kerkdienst via internet (www.kerkdienstgemist.nl) is voor steeds meer luisteraars thuis een goede oplossing.
Door de afname van kerkradioluisteraars en toename van internetluisteraars lopen de inkomsten van collectegelden voor de kerkrentmeesters en de diaconie terug.
Deze collectegelden zijn echter nodig om de uitzendingen enz. te kunnen bekostigen.

Aan de luisteraars via internet doet de diaconie een oproep om een collectebusje te mogen plaatsen.
Wij brengen u dan twee keer per jaar een bezoek en legen tegelijk het collectebusje.

Als u van deze optie gebruik wilt maken, kunt u bellen met een diaconielid.
U kunt het ook per e-mail doorgeven aan diaconie@hervormdegemeentewerkendam.nl

Helpt u mee de uitzendingen mogelijk te blijven maken?
Wij zien uit naar uw aanmelding/reactie.

Met vriendelijke groet,

College van diakenen.

Print Friendly, PDF & Email

Gratis budgetcursus “Rondkomen met Inkomen”.

Gratis budgetcursus “Rondkomen met inkomen”.
Trema Welzijn organiseert in samenwerking met Loket Altena en de Kredietbank West-Brabant opnieuw een de budgetcursus ‘Rondkomen met inkomen’.
Deze cursus start op dinsdagavond 18 oktober 2016.
Deelnemers kunnen zich vanaf nu aanmelden.

De cursus vindt wekelijks plaats bij Trema Welzijn in Nieuwendijk (Singel 16d) en bestaat uit zes bijeenkomsten. De cursus is gratis, evenals het cursusmateriaal dat wordt uitgereikt.
Deze cursus is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Werkendam en Woudrichem.
Het is wel belangrijk dat deelnemers mee willen doen in groepsverband en dat men de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Met de deelnemers zal begin oktober contact worden opgenomen om de aanmelding definitief te maken.
Indien de komende cursusdata niet uitkomen, dan kan de cursist zich alsnog aanmelden voor één van de cursussen die op een later moment worden aangeboden.

Meer weten of aanmelden?
Neem dan contact op met Marjolein Godefroy, maatschappelijk werker bij Trema Welzijn, 0183-408444 of
via Liesbeth Kieboom, klantmanager schuldhulpverlening van de Kredietbank West-Brabant, bereikbaar via telefoonnummer 076-5299441.

Mailen mag ook: marjolein.godefroy@trema.org of preventiekredietbank@breda.nl

Mocht u met vervoer zitten/geen vervoer hebben of het moeilijk vindt om (alleen) te gaan, neem dan contact met een diaconie lid op. Dan zal/kan een diaconie lid u rijden enz. enz.

Bron: Altena Nieuws, donderdag 21-07-2016.

Print Friendly, PDF & Email