DPW wordt NaastElkaar

Naamsverandering
Steeds lopen we er tegenaan, dat de letters DPW niet worden begrepen en al helemaal niet de bedoeling en betekenis van deze werkgroep voor de gemeente. Daarom hebben we gedacht aan een betekenisvolle naam, waarvan de bedoeling duidelijker zal zijn. Het is geworden: NaastElkaar.

Wat doet NaastElkaar?
Het pastoraal/diaconale team NaastElkaar wil van betekenis zijn in onze gemeente; niet als doel, maar als middel. Wij zijn er vooral voor mensen, die (even) met moeite in hun persoonlijk leven te kampen hebben. Dat kan rouw en verlies zijn, maar ook depressie, verdriet en eenzaamheid. Deze werkgroep werd al meer dan 10 jaar geleden ingesteld ter ondersteuning van het werk van de predikant en de pastorale ouderlingen.

Het NaastElkaar-team bestaat uit getrainde gemeenteleden, die met die ander willen optrekken, om deze moeilijke periode te overbruggen. Dat kan (in overleg) een wekelijks, tweewekelijks of maandelijks bezoekje betekenen. Degene die bij u komt, heeft geheimhouding beloofd: buiten de predikant of uw wijkouderling weet niemand er vanaf.

Kan ik me zomaar aanmelden?
Heeft u behoefte aan iemand, die een tijdje met u oploopt? Dan kunt u zich aanmelden via het meldpunt: mevrouw Elsbeth Rijneveld, tel. 502290 (liefst tussen 17.00 en 18.00 uur), of via uw predikant of wijkouderling. In een eerste gesprek wordt in overleg besloten of NaastElkaar iets voor u zou kunnen betekenen en hoe.

Wie maken er deel uit van dit team?
NaastElkaar is een team, dat bestaat uit leden van beide wijkgemeentes en is bedoeld voor leden van beide wijkgemeentes.

Voor wijk 1:

  • Margot Braal (voorzitter)
  • Elsbeth Rijneveld (meldpunt)
  • Ingrid Ebbing (secretaris)
  • Caroline van Ooijen

Voor wijk 2

  • Diana van den Heuvel
  • Anita Verboom
  • Dirk Verboom
  • Piet Top

Wat we met elkaar delen is de liefde van Jezus Christus, die ons dringt om te zien naar onze naaste. En zelf ook die naaste te zijn. Laten we NaastElkaar staan in de opdracht van Christus elkaars lasten te dragen en zo het liefdesgebod te vervullen.

Aanmelden

  • direct via Elsbeth Rijneveld (tussen 17.00 en 18.00 uur):  tel. 502290
  • via de predikant of wijkouderling, of een ander gemeentelid.

 

Print Friendly, PDF & Email