Wijk 2 – TweeKlank verjaardagslijst mei, juni en juli

Het was de bedoeling om op zondag 5 april een nieuwe uitgave van de TweeKlank uit te delen. De redactie heeft de afgelopen weken weer haar best gedaan om een nieuwe, gevarieerde TweeKlank samen te stellen. Door de coronacrisis hebben we echter besloten om het blad nu niet te laten drukken. We willen wachten tot het moment dat we weer kerkdiensten kunnen houden en dat we dan een dikkere TweeKlank kunnen uitdelen.

Wel willen wij alvast de verjaardagslijst voor de maanden mei, juni en juli aan u doorgeven.
Ga hiervoor naar de TweeKlank pagina en open de link: Verjaardagen mei, juni en juli 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Vrijwillige Bijdrage 2020

Vrijwillige Bijdrage

Vrijdagavond 31 januari was de eerste telling van de Vrijwillige Bijdrage 2020. Deze telling gaf als resultaat een bedrag van € 226.000. Het college van kerkrentmeesters is dankbaar met deze opbrengst.

Het college van kerkrentmeesters vraagt aan de gemeenteleden bij wie de envelop met retourformulier – om welke reden dan ook – nog niet is opgehaald, of die de envelop nog niet hebben ingeleverd, of zij zo vriendelijk willen zijn die envelop in de collectezak te doen of af te geven aan de koster of een van de kerkrentmeesters.

Het college van kerkrentmeesters dankt u hartelijk voor uw medewerking en toezeggingen.

Een speciaal woord van dank aan allen die als vrijwilliger aan deze actie hebben meegewerkt.

Print Friendly, PDF & Email

Donderdag 16 mei: Gemeenteavond (Wijk 1)

Twee keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. De eerste van dit jaar staat gepland op D.V 16 mei 2019 in de Grote zaal onder de Dorpskerk, de aanvang is 19.30 uur.
Op deze avond wordt u bijgepraat wat er in de kerkenraad besproken wordt. Daarnaast is er een spreker uitgenodigd, dit keer is dit Cees Rentier van de organisatie Evangelie & Moslims. Op de website www.evangelie-moslims.nl kunt u nader kennismaken met deze organisatie.
Als laatste zal in kleine kringen worden gesproken over de aangereikte onderwerpen.
Ik wil jong en oud stimuleren op deze avond aanwezig te zijn, omdat we met elkaar gemeente zijn.

Niet ter ere van ons zelf, maar ter ere van Hem, die sprak: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen” (Joh. 5:15). Als kerkenraad zien wij uit naar uw komst!

Arie Versluis
Voorzitter

Print Friendly, PDF & Email

Opening Bovenzaal van De Bron en Vrijwilligersavond

Uitnodiging aan allen van de hervormde gemeente Werkendam (wijk 1en 2).

In de achterliggende maanden is de bovenzaal van De Bron stevig onder handen genomen. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is de ruimte in gebruik genomen. Het is een prachtige aanwinst geworden voor de gehele gemeente, daar zijn we er erg trots op! Daarom willen we de zaal feestelijk openen op donderdagavond 14 maart. De inloop is om 19.30 uur en de officiële opening is om 20.00 uur. Kom gezellig even kletsen met een hapje en een drankje, wees van harte welkom. Daarbij nodigen we iedereen uit die de bovenzaal graag wil komen bekijken. In het bijzonder zijn alle vrijwilligers van de hele gemeente (wijk1 en 2) welkom, zodat deze eens goed in het zonnetje gezet worden. Dus niet alleen vrijwilligers die mee hebben gewerkt aan de bovenzaal, maar allen die hun steentje op welke manier dan ook vrijwillig bijdragen in de gemeente.


Als u of jij mee wilt helpen aan de invulling van de avond (bijv. het maken van wat hapjes e.d.), mail dan even een berichtje aan Arjan van Gammeren: collegekrm@hervormdwerkendam.nl 


Het college van kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email

Geluid Biesboschkerk

Momenteel zijn we bezig het geluid van de Biesboshkerk te verbeteren. We zoeken naar een oplossing waardoor het geluid via internet en de kerkradio beter te verstaan is. Ook zoeken we verbetering voor het geluid in de kerkzaal wanneer de predikant en of de ouderling van dienst via de microfoons spreekt. We proberen daarbij wekelijks verschillende microfoons uit, stellen versterkers op een andere manier in en verdraaien daarbij speakers. We worden hierbij ondersteund door een professioneel bedrijf. Om het meest optimaal resultaat te behalen is een bepaalde testperiode nodig. We verwachten hiervoor het eerste kwartaal van 2019 nodig te hebben. We vragen uw begrip voor mogelijk ongemak hiervan. Vertrouwt u erop dat we zo snel mogelijk de beste oplossing zullen vinden.

Het College van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email

Actie Kerkbalans 2019

Inmiddels zijn er ruim twee weken gepasseerd na de eerste telling van de actie kerkbalans. De toezeggingen bedragen momenteel € 233.000,00. Dat is ongeveer 5% meer dan wat vorig jaar twee weken na de eerste telling aan toezeggingen ontvangen is. Gelukkig loopt dit aantal nog steeds op, want nog steeds zijn niet alle enveloppen binnen.
…….
Het is moeilijk in te schatten of het totaal aan toezeggingen van dit jaar, de totale inkomsten van de actie kerkbalans vorig jaar: 
€ 257.000,00 zal overtreffen. Maar met een vergelijkbaar resultaat is het college van kerkrentmeesters erg dankbaar. Wij danken u dan ook voor uw bijdrage.

Uw toezegging nog niet ingeleverd?
U kunt uw toezegging nog altijd inleveren. Bijvoorbeeld bij de uitgangscollecte in de eredienst, bij één van de kerkrentmeesters, of we komen het gewoon nog even bij u thuis ophalen. Stuur dan bij voorkeur een mailtje naar collegekrm@hervormdwerkendam.nl, of bel anders naar Arjan van Gammeren (0183) 500913.

Namens het college van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email