Abonnement Kerkklanken

Abonnement Kerkklanken

Gemeenteleden die abonnee zijn van Kerkklanken ontvangen bij de uitgave op 3 april een acceptgiro voor betaling van het abonnement 2020. Wij vertrouwen erop dat u spoedig het abonnementsbedrag aan ons wilt voldoen. Abonnees die een incasso machtiging hebben afgegeven ontvangen geen acceptgiro, het bedrag wordt op 24 april afgeschreven van hun bankrekening. Bij voorbaat hartelijk dank.

Het college van Kerkrentmeesters

 

Print Friendly, PDF & Email

Verjaardagsfonds

Verjaardagsfonds

In verband met het coronavirus is er besloten om geen collectes aan de deur te doen. Dit betekent dat er per direct niemand meer bij u aan de deur komt voor het verjaardagsfonds.

Het legen van busjes is om dezelfde reden tot nader bericht uitgesteld.

Wij rekenen op uw begrip in deze moeilijke tijd. Laten we hopen dat we allemaal gezond mogen blijven en elkaar aan het einde van deze periode weer mogen ontmoeten.

Lukas 18 vers 1 zegt: “En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen”. Laten wij voor elkaar blijven bidden.

 

Print Friendly, PDF & Email

BELANGRIJK: Online thuis collecteren

Tot enkele weken geleden konden de collectes gewoon tijdens de kerkdiensten gehouden worden. Helaas zijn de kerkdiensten op aanwijzing van de overheid voor een bepaalde tijd verboden. Hierdoor kan er niet meer op de gewone manier worden gecollecteerd. U bent al gevraagd om via de bankrekeningen geld over te maken of om thuis geld of collectemunten opzij te leggen en later alsnog in de collectezakken te doen. Het college van kerkrentmeesters heeft zich, in samenwerking met de diaconie, gebogen over het mogelijk maken van online collecteren, naast de huidige manier van contant geld of collectemunten tijdens de kerkdiensten. Deze mogelijkheid is er nu:

De techniek van GIVT stelt iedereen in staat om met een smartphone te geven. Als u thuis meeluistert via het internet (kerkdienst-gemist), via de kerktelefoon of via videoverbinding kunt u toch meedoen met de collectes. Ook op een ander, eigen gekozen moment kan er geld worden gegeven voor een bepaalde collecte.

 • Stap 1a: De gemeenteleden kunnen de app van Givt gratis downloaden in de APP Store of in Google Play. Daarvoor moet men zich wel eenmalig registreren maar de privacy is gegarandeerd. De betaling loopt via SlimPay en uw gegevens zijn anoniem en beschermd. Een donatie met Givt is door de kerk niet te herleiden tot een persoon. De kerk krijgt na elke zondag per collecte alleen een totaal bedrag op de rekening. Dus niet alle giften afzonderlijk.

Geven met Givt is gemakkelijk:

 • Stap 1b: Je activeert de app, voer een bedrag in voor collecte-1 en daarna met het ‘plusje’ een bedrag voor collecte-2 en daarna een bedrag voor collecte-3. (collecte1 = het diaconale doel, collecte2 = Instandhouding eredienst en collecte3 = onderhoud gebouwen/inventarissen).
 • Stap 2: toets de knop ‘volgende’.
 • Stap 3: kies voor de knop ‘lijst’.
 • Stap 4: kies eerst het ‘kerksymbooltje’ en daarna uit de lijst ‘Hervormde gem. Werkendam wijk1’ of ‘Hervormde gem. Werkendam wijk2.”
 • Stap 5: Als laatste de groene knop ‘geven’.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Givt: www.givtapp.net

Uiteraard blijft het mogelijk om uw bijdrage ook over te maken:
Rekeningnummer van de Diaconie: NL17RABO0368702278
Rekeningnummer van de Kerkvoogdij: NL37RABO0368701239

Print Friendly, PDF & Email

Muntverkoop in de dorpskerk afgelast tot nader order

Vanwege het Coronavirus vervalt de ‘fysieke’ muntenverkoop op de eerste vrijdag van maand onder in de dorpskerk. (zo ook de aankomende keer van 4 april)  Wanneer er geen verbetering in de situatie komt, zal voorlopig geen fysieke muntverkoop plaats vinden.

U kunt de munten wel bestellen. Bij voorkeur doet u dit via deze website op de volgende pagina: www.hervormdegemeentewerkendam.nl/collectemunten. De munten worden dan thuis bezorgd. 

Mensen die geen beschikking hebben over internet mogen als uitzondering koster Teus Kooij bellen 06 19 92 60 33. Hij geeft het aantal dat u wenst, de kleur van de munten en uw adres door aan de muntenverdelers. De munten worden dan bij u thuis bezorgd.

Print Friendly, PDF & Email

Psalmboekjes voor gasten in de kerk

Psalmboekjes voor gasten in de kerk

In beide kerkgebouwen zijn bijbels, psalmboeken en liedbundels beschikbaar voor gasten die onze kerk bezoeken. Deze liggen altijd op de tafels bij de ingang. We vragen onze eigen gemeenteleden om los van incidenten geen structureel gebruik te maken van deze psalmboekjes, bijbels of liedbundels en deze zeker niet mee te nemen naar huis. Momenteel is een groot gedeelte weg en kunnen we niet alle gasten een bijbel, psalmboek, of liedbundel aanbieden en dat betreuren we. Indien u nog een bijbel, psalmboek of liedbundel van de kerk in uw bezig heeft, vragen we u die bij de eerstvolgende gelegenheid weer terug te leggen. 

Bedankt voor uw medewerking. 

Print Friendly, PDF & Email

Renovatie orgel Dorpskerk

Ons orgel in de Dorpskerk is gebouwd in 1953 als een vrij klein instrument, met de destijds voorhanden zijnde materialen van matige kwaliteit. In de jaren daarop is het geleidelijk uitgebreid met meerdere registers, totdat in 1972 uiteindelijk de triplex orgelkas werd vervangen door een eikenhouten exemplaar.

Om de klank goed te houden, is het orgel sindsdien jaarlijks gestemd. Toch zijn de vele onderdelen in een orgel aan slijtage onderhevig, zodat het na zo’n veertig jaar eens goed onderhanden moet worden genomen, zo ook in onze Dorpskerk. Tevens is het van groot belang dat, ook gezien de geringe kerkgalm, het orgel in ieder geval in een goede conditie is! De kerkrentmeesters hebben daartoe in samenwerking met de organist en orgelbouwer Van den Heuvel uit Dordrecht een renovatieplan opgesteld, dat dit jaar zal worden gerealiseerd en enkele maanden in beslag neemt. Het herstellen of vervangen van slecht pijpwerk, verbetering van de windvoorziening en het regeerwerk, en een algehele schoonmaak van het binnenwerk staan op het programma. Tijdens de werkzaamheden blijft het orgel, hoewel beperkt, gewoon bespeelbaar.

U begrijpt dat zo’n uitgebreide renovatie van het orgel – het vertegenwoordigt de materiële waarde van een luxe villa! – een kostbare zaak is. Specifiek voor de orgels is er een voorziening opgenomen in de balans waar het groot onderhoud uit kan worden bekostigd. Deze voorziening is voornamelijk opgebouwd door de opbrengsten uit het verjaardagsfonds.

We hopen dat het orgel na deze opknapbeurt in het najaar weer optimaal zal klinken en zo in de diensten mee kan werken tot het verkondigen van Gods lof.

Print Friendly, PDF & Email

Actie kerkbalans 2020

De actie kerkbalans 2020 is weer begonnen. Vanaf vrijdag 17 januari kunt de enveloppe gekregen hebben met de  vraag voor de vrijwillige bijdrage ‘Actie kerkbalans 2020’. Het was de bedoeling dat een groot deel per e-mail verstuurd zou worden, maar helaas blijkt daar ons administratiesysteem nog niet voor te zijn uitgerust. Daar werken we hard aan, we hopen dan ook volgend jaar wél veel mensen per e-mail aan te kunnen schrijven, zodat dat veel werk bespaart bij de actiekerkbalansbezorgers. We vragen u daarom of u (weer) uw e-mail adres op de kaart van de toezegging wilt invullen. Bij mensen die geen gebruik maken van e-mail, blijven we in de toekomst de enveloppen natuurlijk ook nog gewoon bezorgen. 
Uiterlijk donderdag 30 januari wordt uw toezegging weer opgehaald door de kerkbalansbezorgers. In de kerkklankeneditie van 20 december 2019 en op de website https://www.hervormdegemeentewerkendam.nl/archieven/category/krm-nieuws kunt u lezen wat we in de gemeente mede dankzij uw bijdrage hebben kunnen doen, en welke plannen er zijn voor in de toekomst. Voor onze Hervormde gemeente van Werkendam is deze actie de belangrijkste bron van inkomsten, daarom rekenen we net als afgelopen jaar op uw betrokkenheid en uw financiële steun. 
Wij wensen vanaf deze plaats de bezorgers veel succes!! De opgehaalde toezeggingen kunnen vrijdag 31 januari om 18:30u – 20.00u worden gebracht in de Bron. 
We hopen dat u de actie een warm hart toedraagt. Het college van kerkrentmeesters dankt u vast hartelijk voor uw steun. 
Print Friendly, PDF & Email

Actie kerkbalans ‘Geef voor je kerk’ 2020 in voorbereiding

Het College van Kerkrentmeesters is volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe actie kerkbalans die gehouden wordt van 18 januari tot 1 februari 2020 onder het Thema ‘Geef voor je Kerk’. Velen van u hebben hun betrokkenheid getoond in 2019. Dit bleek uit uw vrijwillige bijdrage, giften en de wekelijkse collecteopbrengst van het afgelopen jaar.  We zijn dankbaar dat veel gemeenteleden hun verantwoordelijkheid nemen en daarmee ook de noodzaak kennen van deze financiële bijdrage, zodat de continuïteit van onze Hervormde Gemeente in Werkendam gewaarborgd blijft. We zijn erg verheugd u te kunnen melden dat we met elkaar als gemeente onderstaande hebben kunnen bereiken in het afgelopen jaar, we zijn erg trots op zo’n levende gemeente. 
 
Mede dankzij uw bijdrage van 2019
 • hebben we de fietsparkeerplaatsen bij de Biesboschkerk kunnen realiseren met de aankoop van stenen en grondwerken en de inzet van vrijwilligers, 
 • hebben we het aantal uren voor medewerkers in loondienst kunnen handhaven,
 • is er een grote schilderbeurt geweest aan de Biesboschkerk,
 • kon er ‘groot-groen-onderhoud’ gepleegd worden bij de kerkgebouwen en pastorieën,
 • is er zojuist nieuwe duurzame (warme) led verlichting aangebracht in de dorpskerk,
 • hebben we, samen met de diaconie, nieuwe materialen voor de bovenzaal van de Bron kunnen kopen en die met behulp van vele vrijwilligers geplaatst. 

Investeringen die we met uw bijdragen hopen te kunnen doen in of vanaf 2020.                            

In 2020 zal vanuit het reservefonds groot onderhoud worden gepleegd aan het orgel in de dorpskerk. Daarnaast staat o.a. het herstructureren van de grond aan de wielzijde van de Dorpskerk, met het aanleggen van een nieuwe fietsparkeerplaats op het investeringsplan van 2020-2025. Tevens willen we in het jaar 2020 bekijken of we meer investeringen kunnen doen in het kader van duurzame energie.

Vrijwilligers gezocht.

Naast uw financiële bijdrage, stellen wij het op prijs, als u een gedeelte van uw tijd als vrijwilliger aan de kerk kunt geven. Zo is in 2018 bijvoorbeeld een groot gedeelte van de renovatie van beide pastorieën met veel vrijwilligers gebeurd en is er in 2019 dankzij vrijwilligers een nieuwe fietsparkeerplaats gekomen bij de Biesboschkerk. Daarnaast hebben jonge vrijwilligers de bovenzaal van de Bron verbouwd. Ook helpen vrijwilligers wekelijks mee met tellen van de collectes, schoonmaak van gebouwen en tuinonderhoud. Voortdurend zijn we op zoek naar vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden. Uw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken. Meldt u aan bij een van de kerkrentmeesters. Wij zijn heel blij met uw aanmelding!

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar van de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alvast alles over op de site van Belastingdienst en zoekt op: periodieke gift. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester: Hans Nieuwenhuyzen, kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl. Maak voor uw berekening gebruik van de schenkcalculator: https://kerkbalans.nl/schenkcalculator/
Print Friendly, PDF & Email

Tiende uitloting obligatielening 2005

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Tiende uitloting obligatielening 2005

Eind oktober 2019 heeft de tiende uitloting van de obligatielening 2005 plaatsgevonden.
Van de obligaties die verband houden met de door gemeenteleden verstrekte lening zijn de volgende nummers uitgeloot:

€       50,00   nr.: 8, 13

€     100,00   nr.: 212, 219, 222, 228, 251, 252, 258, 264, 276, 282, 290, 319, 324, 325, 332, 335, 339, 340

€     500,00   nr.: 412

€  1.000,00   nr.: 485

De totale waarde van genoemde uitgelote obligaties 2019 bedraagt: € 3.400,00. Het college van kerkrentmeesters verzoekt eenieder de uitgelote obligaties zo spoedig mogelijk te retourneren, met vermelding van uw naam en uw bankrekeningnummer. Daarna kan worden overgegaan tot terugbetaling van het geleende bedrag. De obligaties kunt u inleveren bij de penningmeester: H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27 of opsturen naar: Hervormde Gemeente, Postbus 75, 4250 DB Werkendam.

Mocht u tot schenking van een uitgelote obligatie willen overgaan, dan kunt u dit kenbaar maken door op de obligatie die u inlevert het woord ‘schenking’ te vermelden. Het college zal in dat geval een schenkingsbewijs afgeven.

Voor de verleende financiële steun zeggen wij u allen hartelijk dank.

Het college van kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email

Uw bestelling van collectemunten

Door een technische storing zijn alle gegevens van bestellingen vanaf dinsdag 29 oktober tot vrijdag 8 november verloren gegaan!
Dit betekent dat uw bestelling gedaan in deze periode door ons niet (meer) kan worden verwerkt en bezorgd.

Bij deze het verzoek om uw bestelling opnieuw te willen opgeven?

Bij voorbaat onze dank en een welgemeend excuus voor het niet kunnen bezorgen van de collectemunten.

College van Kerkrentmeesters

 

Print Friendly, PDF & Email