Wijk 1 – liturgie 17 nov Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 17 november in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt de viering van het heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

 

Psalm 98: 4

Votum en groet

Psalm 25: 2, 7

Geloofsbelijdenis van Nicea

Gezang 250: 1, 4 Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Gen. 1: 1-3; Mat. 3: 16-17; Ef. 4: 29-32 (HSV)

Gezang 250: 2, 3, 5 Waar Gij niet zijt, is het bestaan

Preek

Gezang 239: 1, 2, 6 Kom Schepper God, o Heil’ge Geest

Avondmaal; tijdens het avondmaal zingen we Gezang 358: 5, 6 Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood

Dankgebed en voorbeden, stilte, onze Vader

Collecten

Gezang 249: 1, 2, 3 Wij leven van de wind

Zegen

Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 17 nov Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 17 november in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het heilig Avondmaal gevierd.

 

Psalm 98: 2

Votum en groet

Psalm 98: 3

Gods geboden

Gezang 281: 1-3 Jezus zal heersen waar de zon

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

(kinderen naar kindernevendienst)

Schriftlezing: Rom. 8: 14-17 (HSV), tekst voor de preek: Rom. 8: 15

Gezang 239: 3-5 Kom Schepper God, o Heil’ge Geest

Preek

Elb lied 376: 1-3 Abba Vader

Avondmaal: lezen 2e deel van het formulier

Elb lied 290: 1-4 Het brood dat ons voor ogen staat

Avondmaal; tijdens het avondmaal zingen we Gezang 358: 1, 2, 3, 4 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Dankgebed en voorbeden, stilte, onze Vader

(kinderen komen terug)

Collecten

Elb lied 378: 1-3 Vader, ik aanbid U

Zegen

Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 10 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 10 november in de Biesboschkerk met ds. K. van Velzen uit Blaricum. In deze leerdienst geven het koor Gospel Unlimited uit Hardinxveld-Giessendam en Marcel van der Poel hun muzikale medewerking. Het thema van de dienst is: “In gesprek met een ongelovige.”

 

Psalm 121

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Zingen Opwekking 785 Fundament

Koor

Gebed opening van het woord

Eerste Schriftlezing: 1 Korintiërs 3: 10-16

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 7: 24-28

Zingen: Elb 8

Verkondiging

Zingen: Sela Wonderlijk

Geloofsbelijdenis

Zingen Opwekking 801 Het leven in mij

Dankgebed en voorbeden

Koor

Collecte

Zingen (staande): Elb 188 Stel mijn vertrouwen

Zegen

We beantwoorden de zegen met: Amen!

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 10 nov Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 10 november in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt voorbereid de viering van het heilig Avondmaal volgende week.

 

Psalm 19: 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 19: 3

Gods geboden

Elb lied 434a God zal met ons zijn

Gebed om de heilige Geest

(kinderen naar  de kindernevendienst)

Schriftlezing:  Exodus 1: 1-21, Rom. 2: 1-4 (HSV)

Voorbereiding Avondmaal: lezen 1e deel formulier

Elb lied 312 Jezus vol liefde

Preek

Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer (2x)

Gedenken van de heer B. Bastiaanse, zingen: gezang 14: 3

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, het Onze Vader

(kinderen komen terug in de dienst)

Collecten

Elb lied 242: 1, 2, 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Zegen, gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 6 nov Dorpskerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst op Dankdag, woensdag 6 november, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Psalm 65: 1

Votum en groet

Psalm 65: 4

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing:  Gen. 1: 9-13, 24-31 en Mat. 13: 31-32

Gezang 282

Preek

Psalm 65: 5, 6

Geloofsbelijdenis

Gezang 287: 1, 4

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten

Elb lied 163

Zegen, met aansluitend een gesproken amen.

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 3 nov Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 3 november in de Dorpskerk met ds. G. Wolters uit Almkerk.

 

Psalm 8: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst

Psalm 8: 3, 4

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de  Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 10: 25-37

Psalm 146: 3, 4, 5

Verkondiging

Elb lied 213

Geloofsbelijdenis

Gezang 257

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Gezang 473: 1, 4, 5, 10

Zegen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 3 nov Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 3 november in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Psalm 65: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 32: 1, 2

Gods geboden

Psalm 75: 1, 2

Gebed om de heilige Geest

(kinderen naar kindernevendienst)

Schriftlezing: 1 Joh. 2: 12-25 (HSV)

Psalm 32: 3, 4

Preek

ELB 245

Dankgebed en voorbeden

(kinderen komen terug)

Collecten

Elb lied 244b: 1, 2, 4a

Zegen

Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 27 okt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 27 oktober in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Psalm 84: 1, 2

Stil gebed

Votum & groet

Psalm 84: 6

Gods geboden

Elb lied 459 :1, 2 (Nederlands & Engels)

Gebed om de heilige Geest

(kinderen naar kindernevendienst)

Schriftlezing: Rom. 1: 1-7

Gezang 1

Preek

Gezang 330

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, het onze Vader

(kinderen komen terug)

Collecten

Elb lied 328 (2x)

Zegen, beantwoord met Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 27 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 27 oktober in de Biesboschkerk met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.

Stil gebed

Psalm 40: 3

Bemoediging en groet

Gezang 329: 1, 2 en 3

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 2: 1 – 7

Gezang 317: 1 en 2

Verkondiging

Gezang 483: 1, 2, 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Psalm 89: 3 en 8

Gebed

Collecte

Elb lied 406: 1, 2, 3 en 4

Zegen

Gezang 456: 3

 

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 20 okt Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 20 oktober in de Dorpskerk met ds. A. Groeneveld uit Lunteren.

Elb lied 166: 1-2-4

Stil Gebed

Votum en Groet

Psalm 33: 1 en 8

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Lukas 13: 1-9 (HSV)

Psalm 71: 2 en 5

Verkondiging. Thema: “GOD…. en het lijden…”

Orgelspel

Gezang 462: 1-3-4

Geloofsbelijdenis

Elb lied 275 : 1 en 4

Dankgebed-voorbede-stil gebed – gez.Onze Vader

Inzameling van de gaven

Gezang 466

Zegen/gezang 456:3

Print Friendly, PDF & Email