Wijk 1 – liturgie 20 sep Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 20 september in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Psalm 145: 1

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 145: 2

Gebed

Schriftlezingen: Psalm 16: 8-11 en Joh. 15: 9 – 17

Opwekking 51 – Dit is Mijn gebod

Preek. Thema: ‘Waarom Jezus volgen wél gelukkig maakt.’

Elb lied 242: 1, 3 – Zo vriendelijk en veilig als het licht

Geloofsbelijdenis

Gezang 304: 1, 3 – God is getrouw, Zijn plannen falen niet

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 463 – Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer

Zegen; beantwoord met gesproken amen.

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 20 sep Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 20 september in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt openbare belijdenis van het geloof afgelegd.

 

Psalm 16: 1, 3

Votum en groet

Psalm 16: 4

Gods wijsheid voor ons leven: Rom. 12: 9-21 (NBV)

Psalm 103: 4, 5

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kinderen naar kindernevendienst, groep 1-6

Schriftlezingen: Psalm 16 en Lukas 9: 18-25 (beide NBV)

Opwekking 630 – Vader U bent goed

Preek: ‘God voor ogen houden = Jezus volgen.’

Opwekking 174 – Juicht, want Jezus is Heer

Kinderen komen terug

Openbare geloofsbelijdenis

Psalm 134: 3 (oude berijming)

Persoonlijk woord

Opwekking 488 – Heer, ik kom tot U

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Opwekking 334 – Heer Uw licht en uw liefde schijnen

Zegen, beantwoord met gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 13 sep Biesboschkerk 10.00u

Opening winterwerk met jaarthema “In de voetsporen van Jezus.”

Liturgie voor de morgendienst, een gezinsdienst, van zondag 13 september in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door de gemeenteband o.l.v. Marcel van der Poel.

 

Elb lied 261

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 89: 1 en 7

Tien geboden

Opwekking 687

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment

Kinderlied: Opwekking kids 16

(kinderen t/m groep 3 naar kindernevendienst)

Eerste Schriftlezing: Matteüs 28: 16-20 (NBV), Uitzending van de leerlingen.

Tweede Schriftlezing: Handelingen 6:1-2 (NBV)

Derde Schriftlezing: Handelingen 11: 25-26 (NBV)

Gezang 234

Verkondiging

Gezang 47

Dankgebed en voorbeden.

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collecte, tijdens collecteren zingen we Opwekking 807

Elb lied 218

Zegen met beantwoording gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 13 sep Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 13 september in de Biesboschkerk met ds. S. Jumelet uit Zaltbommel.

 

Psalm  84: 1 en 2

Stil tot God

Votum en Groet

Aanvangstekst: 1 Johannes 3: 8b

Psalm  84:  5 en 6

Gebed om de Heilige Geest, om de opening van de Schrift

Schriftlezing 1: Jesaja 53: 1-5

Elb lied  189b: 1 en 2

Schriftlezing 2: Evangelie-Markus 1: 39-45

Elb lied  189b: 3 t/m 5

Uitleg en Verkondiging: Evangelie-Markus 1: 39-45. ‘Een melaatse (mens) komt tot Jezus.’

Psalm  73: 10

Gebed: Lofprijzing, dank, voorbeden, stil moment en Onze Vader

Collectemoment

Belijdenis van het geloof in God: Concilie Nicaeaconstantinopel

Gezang   446: 1 t/m 7

De zegen van God, met als antwoord gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 6 sep Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 6 september in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

 

Psalm 136:  1, 2, 12, 13

Votum en groet

Elb lied 434a: 1, 2 God zal met ons zijn

Wet: Exodus 20: 1 – 17; Mat. 22: 35 – 40 (HSV)

Psalm 119: 14, 15

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Mattheus 25: 14-21; Hebr. 12: 1 – 3 (NBG’51 beide)

Elb lied 356: 1, 2, 3 Van U wil ik zingen

Preek: Wedstrijd en feest.

Gezang 75: 2, 5 Gij zij het brood van God gegeven

We lezen het Avondmaalsformulier.

Gezang 75: 6, 11 O Christus, ons van God gegeven

Avondmaal

Gezang 75: 14 Gij zijt tot herder ons gegeven

Dankgebed en voorbeden, stilte, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 463 Met vreugde zal ik tot U zingen Heer (2x)

Zegen; gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 6 sep Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 6 september in de Biesboschkerk met ds. G. van der Linden uit Waalwijk.

 

Psalm 99: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Verootmoediging: Elb lied 302

Gebed

Lezing OT: Psalm 29

Elb lied 162: 1 en 9

Lezing NT: Mat. 14: 22 – 27

Gezang 466: 1 en 2

Verkondiging

Meditatief moment: https://www.youtube.com/watch?v=3tNClVqxP9Y

Gezang 474: 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Gezang 255: 1

Gebeden

Collecten

Psalm 150

Zegen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 30 aug Biesboschkerk 18.00u

Vanaf 1 juli is de ruimte ontstaan om weer met 100 personen in de kerkzaal aanwezig te mogen zijn. Op basis van ons ledenbestand is een driedeling van de gemeente gemaakt voor de ochtenddiensten. Voor de morgendienst op zondag 30 augustus worden uitgenodigd de leden met achternaam I t/m R. ’s Avonds is iedereen welkom.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

Wij vernemen dat het meekijken en -luisteren een groot draagvlak gekregen heeft. Het heeft ook mensen bereikt die voor de coronacrisis onze diensten niet bezochten. Als u in die categorie valt: van harte welkom in ons kerkgebouw op zondag!

 

Liturgie voor de avonddienst voor zondag 30 augustus in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Psalm 122: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 105: 1, 2

Gebed

Schriftlezingen: Spreuken 3: 1 – 12; Romeinen 12: 14 – 21; 1 Kor. 1: 25 – 31

Psalm 33: 2, 4

Preek

Elb lied 72: 1, 4, 5 Meester, tot wij zouden wij gaan?

Geloofsbelijdenis

Gezang 481: 1, 2 O grote God die liefde zijt

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 163 Zie ik sterren aan de hemel staan

Zegen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 30 aug Biesboschkerk 10.00u

Vanaf 1 juli is de ruimte ontstaan om weer met 100 personen in de kerkzaal aanwezig te mogen zijn. Op basis van ons ledenbestand is een driedeling van de gemeente gemaakt voor de ochtenddiensten. Voor de morgendienst op zondag 30 augustus worden uitgenodigd de leden met achternaam I t/m R. ’s Avonds is iedereen welkom.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

Wij vernemen dat het meekijken en -luisteren een groot draagvlak gekregen heeft. Het heeft ook mensen bereikt die voor de coronacrisis onze diensten niet bezochten. Als u in die categorie valt: van harte welkom in ons kerkgebouw op zondag!

 

Liturgie voor de morgendienst voor zondag 30 augustus in de Biesboschkerk met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem. In deze dienst is er voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal op 6 september.

 

Gezang 464: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 138: 1 en 2

Gebodslezing

Psalm 103: 4 en 5

Gebed

Schriftlezing: Esther 4: 1 – 14

Gezang 45: 3 en 6

Verkondiging

Elb lied 409: 1, 2 en 3

Lezing 1e deel van het formulier Heilig Avondmaal

Dankgebed

Aanbeveling collecte

Elb lied 289: 2 en 3

Zegen

Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 23 aug Biesboschkerk 18.00u

Vanaf 1 juli is de ruimte ontstaan om weer met 100 personen in de kerkzaal aanwezig te mogen zijn. Op basis van ons ledenbestand is een driedeling van de gemeente gemaakt voor de ochtenddiensten. Voor de morgendienst op zondag 23 augustus worden uitgenodigd de leden met achternaam A t/m H. ’s Avonds is iedereen welkom.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

Wij vernemen dat het meekijken en -luisteren een groot draagvlak gekregen heeft. Het heeft ook mensen bereikt die voor de coronacrisis onze diensten niet bezochten. Als u in die categorie valt: van harte welkom in ons kerkgebouw op zondag!

 

Liturgie voor de avonddienst voor zondag 23 augustus in de Biesboschkerk met proponent A.S. Brinkman uit Lunteren. Deze dienst heeft een pastoraal thema: ‘Dementie, de zorg om wat verloren is.’

 

Psalm 139: 1 & 2 “HEER, die mij ziet zoals ik ben”

Stil gebed, votum en groet

Psalm 139: 8 en 9 “Ik loof U die mijn Schepper zijt”

Introductie op het thema

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Lukas 15: 3 en 8-10 (HSV)

Gezang 50: 2 “Ik ben een schaapken, dat daar is”

Verkondiging

Antwoordlied: “Wanneer een mist herkenning laat vervagen” (op de melodie van ELB 246 “Ik bouw op U, mijn Schild en mijn verlosser”)

  1. Wanneer een mist herkenning laat vervagen,

            De blik verdoft, niet weet was is geweest,

            Spreek dan hoe liefde ons kan blijven dragen;

            Ons hart doet pijn van alles wat het vreest.

            Geef ons de kracht, o God, als wij U vragen

            Moed en geduld, en vrede die geneest.

 

  1. Zo veel breekt stuk, de krachten gaan verloren.

            De hand die steeds zo bezig was, valt stil.

            Laat toch wie oud zijn, in geloof voltooien

            Hun aardse taak, gehoorzaam aan uw wil.

            Verval doet pijn, maar schenk ons het vertrouwen

            Dat Gij ons draagt, uw eigen hand ons tilt.

 

  1. Dankzij uw Geest gaat goedheid niet verloren.

            In wat geweest is vangt uw toekomst aan.

            De blijdschap blijft, van hemels licht doordrongen;

            Wat waarde heeft wordt nooit teniet gedaan.

            Hoe is geleefd, maar ook hoe is geleden,

            Het blijft voor U voorbij de dood bestaan.

 

Apostolische Geloofsbelijdenis

Dankzegging en Onze Vader

Gezang 392: 2, 4 en 5 “Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt”

Zegenbede

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 23 aug Biesboschkerk 10.00u

Vanaf 1 juli is de ruimte ontstaan om weer met 100 personen in de kerkzaal aanwezig te mogen zijn. Op basis van ons ledenbestand is een driedeling van de gemeente gemaakt voor de ochtenddiensten. Voor de morgendienst op zondag 23 augustus worden uitgenodigd de leden met achternaam A t/m H. ’s Avonds is iedereen welkom.

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

Wij vernemen dat het meekijken en -luisteren een groot draagvlak gekregen heeft. Het heeft ook mensen bereikt die voor de coronacrisis onze diensten niet bezochten. Als u in die categorie valt: van harte welkom in ons kerkgebouw op zondag!

 

Liturgie voor de morgendienst voor zondag 23 augustus in de Biesboschkerk met ds. D.M. van der Wel uit Langbroek.

Psalm 111: 1 en 2                    

Votum en groet

Lied van verootmoediging Elb lied 302                                                                                         

Leefregel

Lied 213 Zingende Gezegend 213: 1 (melodie Psalm 84)                                     

     Dit huis, een herberg onderweg

     voor wie verdwaald in heg en steg

     geen rust, geen ruimte meer kon vinden,

     een toevluchtsoord in de woestijn

     voor wie met olie en met wijn

     pijnlijke wonden liet verbinden,

     dit huis, waarin men smarten deelt,

     weet hoe Gods liefde harten heelt.

 

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing 2 Petrus 3: 1 – 13 (NBV)                                  

Gezang 63: 1 en 2

Uitleg en verkondiging. Thema: Wat verwacht je van de toekomst?

Gezang 288: 1 en 8                                                  

Dienst van de gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader)

Inzamelingsmoment 

Gezang 300: 1 en 6                           

Zegen, beaamd door gesproken Amen

Print Friendly, PDF & Email