Liturgie morgendienst 20 jan – wijk 1 – Biesboschkerk

Liturgie voor de morgendienst van zondag 20 januari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst zullen ambtsdragers bevestigd worden en zal van één ambtsdrager afscheid worden genomen.

 

Psalm 96: 1, 2

Bemoediging en Groet

Opwekking 638

Gods wijsheid voor ons leven: Romeinen 12: 9 – 21 (HSV)

Psalm 103: 4, 5

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing Efeze 6: 1 – 9 (HSV)

Elb lied 217 (2x)

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Preek

Elb lied 212

Afscheid en bevestigen ambtsdragers

-Voorstelling van de ambtsdragers

-Onderwijzing

-Gebed

-Gelofte en bevestiging ambtsdragers

-Bevestiging

-Toezingen opwekking 58: 1, 3 (2x)

Afscheid

-Toezingen opwekking 58: 2(2x)

Persoonlijk woord

Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collecte

Elb lied 382

Zegen, beantwoording gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email