Wijk 1 – liturgie 29 mrt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 29 maart in de Biesboschkerk met ds. H.J. van Kapel uit Waspik.

*N.B.

Naar aanleiding van de persberichten van de regering met de maatregelen omtrent het coronavirus heeft de kerkenraad van Wijk 1 het volgende besloten: De diensten tot en met 6 april af te gelasten voor kerkgangers en de diensten als volgt aan te passen: alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist gaan wel naar de kerk. De ouderling van dienst zal aangepaste afkondigingen doen. De dominee zal vervolgens voor dit klein comité de dienst houden. De organist speelt de liederen van de liturgie zodat de gemeente de dienst thuis kan volgen en de liederen eventueel kan meezingen.

U kunt de ochtend en avonddienst LIVE meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en (als alles goed gaat) meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Psalm 122: 1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gezang 289: 1, 5 Morgenglans der eeuwigheid

Wetlezing Joh. 8: 12

Gezang 437: 1, 2 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Gebed

Schriftlezing Johannes 9 (HSV)

Psalm 119: 40 Uw woord is als een lamp, een helder licht

Preek

Psalm 146: 3 Heil, wien Jacobs God wil bijstaan

Geloofsbelijdenis

Psalm 146: 4 Aan wie hongert geeft Hij spijze

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Gezang 409: 1 Laat ons de Heer lofzingen

Zegen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 29 mrt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 29 maart in de Biesboschkerk met pastor P. Mostert uit Hendrik-Ido-Ambacht.

*N.B.

Naar aanleiding van de persberichten van de regering met de maatregelen omtrent het coronavirus heeft de kerkenraad van Wijk 1 het volgende besloten: De diensten tot en met 6 april af te gelasten voor kerkgangers en de diensten als volgt aan te passen: alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist gaan wel naar de kerk. De ouderling van dienst zal aangepaste afkondigingen doen. De dominee zal vervolgens voor dit klein comité de dienst houden. De organist speelt de liederen van de liturgie zodat de gemeente de dienst thuis kan volgen en de liederen eventueel kan meezingen.

U kunt de ochtend en avonddienst LIVE meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en (als alles goed gaat) meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Gezang 444 vers 1 en 3  Grote God…

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 84 vers 1 en 4 Hoe lieflijk…

Gebed

Lezing: Psalm 84

Psalm 84 vers 3 en 5  Welzalig die…

Verkondiging: ‘Een veilig plekje’

Psalm 84 vers 2 en 6  Het heil…

Geloofsbelijdenis en citeren Gezang 177 vers 1

Orgelspel: Gezang 177, Leer mij…

Gebed

Gezang 470 vers 1, 3 en 4, Wat vlied’…

Zegen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 22 mrt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 22 maart in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Het thema is: ‘Zes manieren om gelovig naar de coronacrisis te kijken.’

 

*N.B.

Naar aanleiding van de persberichten van de regering met de maatregelen omtrent het coronavirus, om bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te gelasten en berichtgeving vanuit de classis waarin kerkdiensten boven 100 personen verboden worden en diensten met minder dan 100 personen worden dringend afgeraden, heeft de kerkenraad van Wijk 1 het volgende besloten: De diensten tot en met 31 maart af te gelasten voor kerkgangers en de diensten als volgt aan te passen: alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist gaan wel naar de kerk. De ouderling van dienst zal aangepaste afkondigingen doen.

De dominee zal vervolgens voor dit klein comité de dienst houden. De organist speelt de liederen van de liturgie zodat de gemeente de dienst thuis kan volgen en de liederen eventueel kan meezingen.

U kunt de ochtend en avonddienst LIVE meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en (als alles goed gaat) meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Ook zal de leiding van de kindernevendienst de verhalen en verwerkingen die bij het Paasproject horen op weer op Facebook zetten!

 

 

Psalm 146: 1, 3

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Gebed

Gezang 442 Jezus, ga ons voor

Schriftlezing: Rom. 8: 18 – 23; Gal. 6: 1 – 10

Gezang 445: 3 Ruwe stormen mogen woeden

Preek: ‘Zes manieren om gelovig naar de coronacrisis te kijken.’

Geloofsbelijdenis

Gezang 466: 1, 3 Als God, mijn God, maar voor mij is

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Gezang 483: 1, 4 Gij die alle sterren houdt

Zegen en gesproken Amen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 22 mrt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 22 maart in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Het thema is: ‘Voorzichtig en vol vertrouwen.’

*N.B.

Naar aanleiding van de persberichten van de regering met de maatregelen omtrent het coronavirus, om bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te gelasten en berichtgeving vanuit de classis waarin kerkdiensten boven 100 personen verboden worden en diensten met minder dan 100 personen worden dringend afgeraden, heeft de kerkenraad van Wijk 1 het volgende besloten: De diensten tot en met 31 maart af te gelasten voor kerkgangers en de diensten als volgt aan te passen: alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist gaan wel naar de kerk. De ouderling van dienst zal aangepaste afkondigingen doen.

De dominee zal vervolgens voor dit klein comité de dienst houden. De organist speelt de liederen van de liturgie zodat de gemeente de dienst thuis kan volgen en de liederen eventueel kan meezingen.

U kunt de ochtend en avonddienst LIVE meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en (als alles goed gaat) meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

Ook zal de leiding van de kindernevendienst de verhalen en verwerkingen die bij het Paasproject horen op weer op Facebook zetten!

 

Psalm 68: 7

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Gebed

Gods geboden

Elb lied 434a; 1 en 2 – God zal met ons zijn

Schriftlezing: Leviticus 13: 1 – 8; Marcus 4: 35 – 41

Gezang 440: 1, 4 Ik heb de vaste grond gevonden

Preek: ‘Voorzichtig en vol vertrouwen.’

Gedenken van Corrie van Loon

Gezang 14: 3

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Zegen en gesproken amen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 15 mrt Dorpskerk 18.00

Liturgie voor de avonddienst van zondag 15 maart in de Dorpskerk met ds. J. Riemersma uit Sliedrecht.

*N.B.

Naar aanleiding van de persberichten van de regering met de maatregelen omtrent het coronavirus, om bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te gelasten en berichtgeving vanuit de classis waarin kerkdiensten boven 100 personen verboden worden en diensten met minder dan 100 personen worden dringend afgeraden, heeft de kerkenraad van Wijk 1 het volgende besloten:

De diensten tot en met 31 maart af te gelasten voor kerkgangers en de diensten als volgt aan te passen: alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist gaan wel naar de kerk. De ouderling van dienst zal een aangepaste afkondigingen doen.
De dominee zal vervolgens voor dit klein comité de dienst houden. De organist speelt de liederen van de liturgie zodat de gemeente de dienst thuis kan volgen en de liederen evt. kan meezingen.
U kunt de dienst dus thuis meeluisteren via:www.kerkdienstgemist.nl of de kerktelefoon.

De kerkenraad van Wijk 1 vraagt uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregel.

 

Psalm 95: 1, 3

Gezang 429: 1

Elb lied 114: 1, 4

Jesaja 53: 1-7

Lucas 10: 25-38

Psalm 72: 4

Psalm 86: 4

Gezang 257

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 15 mrt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 15 maart in de Dorpskerk met pastoraal medewerker H. Dekker uit Dussen.

*N.B.

Naar aanleiding van de persberichten van de regering met de maatregelen omtrent het coronavirus, om bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te gelasten en berichtgeving vanuit de classis waarin kerkdiensten boven 100 personen verboden worden en diensten met minder dan 100 personen worden dringend afgeraden, heeft de kerkenraad van Wijk 1 het volgende besloten:

De diensten tot en met 31 maart af te gelasten voor kerkgangers en de diensten als volgt aan te passen: alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist gaan wel naar de kerk. De ouderling van dienst zal een aangepaste afkondigingen doen.
De dominee zal vervolgens voor dit klein comité de dienst houden. De organist speelt de liederen van de liturgie zodat de gemeente de dienst thuis kan volgen en de liederen evt. kan meezingen.
U kunt de dienst dus thuis meeluisteren via:www.kerkdienstgemist.nl of de kerktelefoon.

De kerkenraad van Wijk 1 vraagt uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregel.

 

Psalm 25: 1 en 7

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Gebed

Leefregel / wet

Samenzang: Gezang 184: 4 en 5

Schriftlezing: 2 Kronieken 36: 14 – 23

Schriftlezing: Lucas 15: 11 – 32

Samenzang: Gezang 182: 1 en 4

Overdenking

Dankgebed, voorbede, stil gebed

Samenzang: Gezang 173: 1 en 4

Zegen en gesproken Amen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 11 mrt – Dorpskerk – 19.30u

Liturgie voor de avonddienst van woensdag 11 maart, Bidstond voor gewas en arbeid, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Psalm 145: 1, 5

Votum en groet

Psalm 127: 1, 2

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Prediker 2: 20 – 26; Fil. 4: 4 – 7

Gezang 287: 1, 2 Waartoe geploegd, als ‘t zaad

Preek

Gezang 287: 3, 4 Heer, als er dan geen zin

Geloofsbelijdenis

Gezang 488A: 1, 2, 3 Zolang er mensen zijn op aarde

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten

Elb lied 164: 1, 5 Wij ploegen en wij zaaien

Zegen; gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 8 mrt Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 8 maart in de Dorpskerk met ds. G. van der Linden uit Waalwijk.

 

Psalm 67: 1 en 2

Elb lied 308: 1, 2 en 4

Jesaja 43: 9 – 12

Elb lied 263: 1, 4 en 5 (melodie Isr. volkslied)

Schriftlezing: 1 Kor. 2: 1 – 5

Gezang 75: 7, 8 en 9

Psalm 145: 1 en 2

Gezang 255: 1, 2 en 3

Elb lied 270

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 8 mrt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 8 maart in de Biesboschkerk met ds. T. Meijer uit Puttershoek.

 

Psalm 89: 1 en 6

Votum en Groet

Psalm 89: 7

Verootmoediging en genadeverkondiging

Gezang 437: 1 en 2

Wet

Psalm 119: 37

Gebed

Kindermoment en lied: Elb lied 458

Schriftlezingen: Genesis 1: 26 – 31 & Markus 12: 13 – 17

Gezang 480: 1 en 2

Prediking

Elb lied 116

Dienst der gebeden

Collecte

Gezang 182: 1, 2 en 6

Zegen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 1 mrt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 1 maart in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Psalm 40: 2, 4

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 281 Jezus zal heersen waar de zon

Gods geboden

Psalm 40: 3, 7

Gebed om de heilige Geest

Kinderlied Elb 58 Zoekt eerst het Koninkrijk van God

Kindermoment: de kinderen mogen naar voren komen; gesprek met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Psalm 24; Mat.5: 1 – 12

Elb lied 341 Heer, God, U loven wij

Preek

Elb lied 396 Grijp toch de kansen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

De kinderen komen terug in de dienst

Collecten

Elb 328 Breng dank aan de Eeuwige

Zegen; gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email