Wijk 1 – liturgie 15 sep Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 15 september in de Biesboschkerk met ds. T. Wegman uit Zeist.

 

Psalm 89: 1, 7 en 8

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 241: 1, 2 en 3

Gebed

Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1 t/m 20 en Romeinen 8: 31 t/m 39 (HSV)

Gezang 455: 1, 2 en 3

Verkondiging n.a.v. 1 Samuël 1: 17. Thema: ‘Toen hoorde God.’

Psalm 116: 1, 2 en 6

Apostolische Geloofsbelijdenis

Gezang 399: 1, 3 en 4

Slotgebed en dankzegging.

Collecte

Elb lied  374: 1, 2 en 3

Zegen, waarna gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 15 sep Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 15 september in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is de startdienst voor het winterseizoen in de vorm van een gezinsdienst met als thema: Een persoonlijke band met God. De gemeenteband o.l.v. van Marcel van der Poel en organist Aldert van Hoornaar verlenen muzikale medewerking.

 

Psalm 25: 4 en 7

Stil gebed

Votum en Groet

Opwekking 51

Tien geboden

Opwekking 807

Gebed bij de opening van het Woord

(kinderen t/m groep 3 naar kindernevendienst)

Eerste Schriftlezing: Johannes 15: 11-17 (NBV)

Tweede Schriftlezing: Psalm 25: 14 (NBV)

Elb lied 299

Verkondiging

Elb lied 371

Dankgebed en voorbeden

(kinderen komen terug uit de kindernevendienst)

Collecte tijdens collecteren zingen we Opwekking 794

Opwekking 167

Zegen met beantwoording: gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 8 sep Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 8 september in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

 

Psalm 84: 1

Votum en groet

Psalm 8: 1, 3

Wet

Psalm 1: 1, 2

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

(kinderen naar kindernevendienst)

Schriftlezingen: Exodus 24: 1-11 en Markus 14: 22-26 (HSV).

Gezang 178: 1, 2, 3

Preek. Tekst voor de preek: Markus 14: 24.

Gezang 178: 4, 5, 6

Lezen tweede deel avondmaalsformulier

Gezang 178: 7-10

Avondmaal; zingen: Elb lied 285: 1, 2, 3, 4

Dankgebed en voorbeden, stilte, onze Vader

(kinderen komen terug)

Collecten

Gezang 487: 1, 3

Zegen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 8 sep Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 8 september in de Dorpskerk met ds. J. de Goei uit Amersfoort. In deze dienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en er wordt dank voor gezegd.

 

Psalm 118: 1 en 10

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Aanvangstekst Johannes 15: 12: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.”

Gezang 169: 5 en 6

Voortzetting van de viering van het Heilig Avondmaal, lezing formulier: Viering van het heilig Avondmaal II.

Terwijl de tafel gereed gemaakt wordt: Gezang 358: 1, 2, 4 en 5

Viering van het Heilig Avondmaal:

Lezing: 1 Petrus 1: 13

Zingen: Psalm 103: 1

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: 1 Johannes 4: 7 – 12 en 1 Petrus 1: 13 – 25

Prediking. Tekst: 1 Petrus 1: 22-slot: “Heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart.”

Apostolische Geloofsbelijdenis: Elb lied 274A

Dankgebed en voorbede

Collecte

Elb lied 203

Zegen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 1 sep Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 1 september in de Biesboschkerk met ds. S. Jumelet uit Zaltbommel

* Psalm 90: 1 en 8 (Introïtuspsalm)
* Psalm 90: 3 en 6
* Gezang 225: 1 t/m 5
* Psalm 31: 12 en 15
* Lied 362: 1 t/m 5 (Evangelische Liedbundel)
* Gezang 466: 1 t/m 3
* Gezang 456: 3 (antwoord op de zegen Gods)

Schriftlezing: Prediker 3,1-15

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 1 sep Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 1 september in de Dorpskerk met onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut.

Afkondigingen

Zingen: Psalm 113:1,2

Votum en groet

Zingen: Psalm 68:7

Gods geboden

Zingen: ELB 434a God zal met ons Zijn

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

(kinderen gaan naar kindernevendienst)

Lezen 1e deel van het avondmaalsformulier

Schriftlezing: Hand.17:15-28 (HSV)

Judith van Ekris vertelt kort over haar werk in Athene

Zingen: ELB 297 Hier in Uw heiligdom

Preek

Zingen: ELB 167:1,4,5 Wees mijn vooruitzicht

Dankgebed & voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 (De kinderen komen terug)

Collecten

Zingen: ELB 212 Heer wat een voorrecht

Zegen

 

Print Friendly, PDF & Email

W1 – 25/08 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 25 augustus in de Dorpskerk met ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland

Aanvangslied: ELB lied 150: 1 en 2 (Ruis, o Godsstroom…)
Aanvangstekst: Johannes 3: 8 (HSV)
Gezang 328: 1 en 2
Geloofsbelijdenis (uitgesproken)
Gezang 463: 1 en 5
Schriftlezing: Handelingen 2: 1- 4 (HSV)
                       : Thessalonicenzen 5: 15 t/m 24 (HSV)
Samenzang: Psalm 25: 2, 4 en 6
Gezang 249 (Wij leven van de wind…)
Slotlied: Psalm 103: 5 en 9

Het thema van de preek is: ‘Leven van de Wind’

Print Friendly, PDF & Email

W1 – 25/08 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 25 augustus in de Biesboschkerk met ds. D.M. van der Wel uit Langbroek

Afkondigingen

Intochtslied: Psalm 108: 1
Stil gebed

Votum en groet
Lied: Psalm 108: 2
Gebed van verootmoediging
Lied: ELB 302: 1 en 2

Genadeverkondiging
Lied: ELB 302: 3 en 4
Leefregel
Lied: ELB 422 Als je geen liefde hebt
Gebed om de opening van het Woord
Kinderen naar de KND

Schriftlezing 1: Lucas 10: 25 – 37
Lied: Gezang 328: 1
Schriftlezing 2: Mattheus 25: 31 – 40
Lied: Gezang 328: 2 en 3

Uitleg en verkondiging: Thema: Wie is mijn naaste ?
Lied: Gezang 305

Dienst der gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)
Kinderen komen terug
Inzameling van de gaven

Slotlied ( staande) Gezang 281

Zegen, beaamd door Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

W1 – 18/08 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 18 augustus in de Biesboschkerk met drs. A.L. Kornaat uit Klundert.

Intochtslied: Psalm 27 vers 2 LvdK

Votum en Groet:

Verootmoediging: Psalm 38 ver 3 en 12 LvdK

Geloofsbelijdenis, antwoord: Psalm 115 vers 6 LvdK

Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing is uit het de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome hoofdstuk 8 vers 18 -30

Gemeente, het thema voor deze dienst is: Een hoopvolle toekomst.

Ter Voorbereiding op de verkondiging:  Psalm 9 vers 1, 4 en 5 LvdK

De verkondiging

Antwoord op de verkondiging met Gezang 454 vers 2 , 3 en 4 LvdK

Dienst der gebeden

Dienst der offeranden

Slotlied: Gezang 293 vers 1 en 4 LvdK

Zegen:

Amen Gezang 456 vers 3 LvdK

Print Friendly, PDF & Email

W1 – 18/08 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 18 augustus in de Dorpskerk met ds W.H.B. ten Voorde uit Nunspeet.

Psalm  105  :  1 en 2

Evang. Liedbundel  lied 341  ( Heer God, U loven wij )

Psalm  139  :  14

Gezang  434  :  1, 2 en 5

Gezang  255  :  1 en 2

Evang.Liedbundel lied  132  ( U zij de glorie)

 

De Schriftlezing  is  : Psalm  103  :  1 t/m 5  en  17  t/m 22.

Thema  :  LOFPRIJZING   n.a.v.  Psalm  50  :  23 – Wie lof offert eert Mij en baant de weg, dat Ik hem Mijn heil doe zien.

 

Print Friendly, PDF & Email