Wijk 1 – liturgie 2 feb Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 2 februari in de Dorpskerk met proponent Bas van Dieren uit Amsterdam. Deze gezinsdienst zal door de band Concrete muzikaal begeleid worden. Het thema is: “Persoonlijk contact.”

 

Samenzang: Breng ons samen, Sela

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Opw. 488 – Heer ik kom tot U

Tien geboden in kindertaal

Samenzang: Opw. 518 – Heer u doorgrondt en kent mij

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen groep 1 t/m 3 mogen naar voren komen voor een kindermoment

Kinderlied: Ik wens jou, van Trinity

(kinderen groep1 t/m 3 naar kindernevendienst)

Eerste Schriftlezing:  Lukas 19: 1-10 (NBV)

Tweede schriftlezing: Numeri 6: 22-27  (NBV)

Samenzang: Open the eyes of my heart

Verkondiging

Samenzang: Opw. 715 – Wat hou ik van uw huis Heer

Dankgebed en voorbeden.

Kinderen groep 1 t/m 3 komen terug uit de kindernevendienst

De kinderen in de crèche mogen opgehaald worden, zodat zij ook de zegen meekrijgen.

Collecte

Tijdens collecteren zingen we Opw. 695 -Verberg mij nu

Slotlied: Opw. 174 – Juicht want Jezus is Heer

Zegen met daarna een gesproken Amen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 26 jan Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 26 januari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het heilig Avondmaal gevierd.

 

Zingen: Psalm 100: 1, 3

Votum & groet

Zingen: Elb 353 Prijs onze Heer

Herbevestiging Marianne Groeneveld als diaken

Gods geboden: Exodus 20 (HSV)

Zingen: Elb 163 (Bakenlied) Zie ik sterren aan de hemel staan

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Markus 10: 35 – 45; 12: 41 – 44 (HSV)

Zingen: Gezang 446: 1, 2, 4, 5, 7 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

(kinderen naar kindernevendienst)

Preek

Zingen: Gezang 473: 4, 8, 9 Neem mijn leven, laat het, Heer

Avondmaal: lezen 2e deel formulier

Zingen: Gezang 348: 5, 6, 7 Wij brengen U de druiven (terwijl de tafel wordt gereedgemaakt)

Tijdens avondmaal; zingen: Gezang 460 Loof de Koning heel mijn wezen

Dankgebed & voorbeden, stilte, onze Vader

(kinderen komen terug)

Collecten

Zingen: Psalm 100: 2, 4

Zegen; Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 26 jan Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 26 januari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt de viering van het heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

 

Psalm 139: 8, 9

Votum & groet

Psalm 139: 10, 11

Geloofsbelijdenis

Gezang 257 Halleluja, eeuwig dank en ere

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Ez. 1: 26 – 3: 4; Kol. 3: 12 – 17 (HSV)

Gezang 481: 1, 3 O grote God die liefde zijt (v.3 leg ons de woorden in de mond)

Preek

Gezang 82: 1 – 5 Terwijl wij Hem bewenen (terwijl de tafel wordt gereedgemaakt)

Avondmaal. Aan tafel zingen we: Gezang 361: 1, 2 De Heer zegt woorden van leven

Dankgebed & voorbeden, stilte, onze Vader

Collecten

Gezang 75: 2, 11 Gij zijt het brood van God gegeven

Zegen; Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 19 jan Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 19 januari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst zullen ambtsdragers bevestigd worden. Na de dienst is men welkom in De Bron voor koffie/thee en is er gelegenheid om de nieuwe ambtsdragers Gods zegen toe te wensen.

 

Psalm 96: 1, 3

Votum en groet

Psalm 96: 5, 7

Gods wijsheid voor ons leven: Rom. 12: 9-21

Psalm 84: 5, 6 (Baken-lied van de week)

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

(kinderen naar kindernevendienst)

Schriftlezingen: Jeremia 23: 1 – 6 en 1 Petrus 5: 1 – 4

Gezang 252: 1, 2 Wat zijn de goede vruchten

Lezen van het eerste deel van het avondmaalsformulier

Gezang 252: 4 Maar wie zich door de hemel

Preek

Elb lied 186a: 1, 2 Leid mij, Heer

Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers

Formulier

Gebed

Vragen en ja-woord

Psalm 134: 1, 3

Persoonlijk woord en dankwoord

Psalm 134: 2

Dankgebed & voorbeden, stil gebed, Onze Vader

(kinderen komen terug)

Collecten

Elb lied 170 Groot is uw trouw, o Heer

Zegen; gezang 456:3

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie Jeugddienst 19 jan Biesboschkerk 18.00u.

Datum dienst: 19 januari 2020, 18:00 uur

Thema: (Under) Pressure

Voorganger: Arie van Es

Band: Concrete

1. Lied voor de dienst: opwekking 720 – God Maakt Vrij

2. Welkomstwoord

3. Intochtslied: opwekking 815 – Vul Dit Huis Met Uw Glorie

4. Clip Fresku + uitleg thema

5. Stilgebed

6. Aanvangswoord en groet

7. Samenzang: Our God – Chris Tomlin

8. Band: 2 liederen (Familie en Hij is Genoeg)

9. Gebed om opening van het woord

10. Schriftlezing

11. Samenzang: opwekking 830 – Vragen

12. Overdenking: Ben jij beïnvloedbaar??

13. Samenzang: You Say – Lauren Daigle

14. Geloofsbelijdenis

15. Samenzang: opwekking 589 – Ik Wil Juichen Voor U Mijn Heer

16. Dankgebed en voorbeden

17. Band: 2 liederen (Hosanna en Oceans)

18. Collecte

19. Samenzang: opwekking 794 – No Longer Slaves

20. Slotwoord

21. Zegen met slotzang

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 12 jan Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 12 januari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Psalm 97: 1, 2

Votum en groet

Gezang 288: 1, 2 Eens komt de grote zomer

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Openbaring 20

Gezang 294: 1, 2, 4, 7 Laat komen, Heer Uw rijk

Preek: ‘Het duizendjarig vrederijk.’

Gezang 126: 1, 2 Verwacht de komst des Heren

Geloofsbelijdenis

Gezang 126: 3 Een hart dat wacht in ootmoed

Dankgebed & voorbeden, stil gebed, Onze Vader ***

Collecten

Elb lied 180 ‘k Ben een koninklijk kind

Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 12 jan Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 12 januari in de Biesboschkerk met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.

 

Psalm 132: 3 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gezang 167: 1 en 2

Gebodslezing

Psalm 51: 5

Gebed

Schriftlezing: Lucas 2: 22 – 39

Gezang 68: 1

Verkondiging

Gezang 444: 1, 2 en 3

Gebed

Collecte

Gezang 26: 3 en 4

Zegen

Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 5 jan Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 5 januari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Na de dienst wordt koffie gedronken in De Bron.

 

Psalm 72: 1, 2

Votum en groet

Psalm 72: 3, 4

Gods geboden

Elb lied 434a God zal met ons Zijn

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

(De kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Schriftlezingen: Jesaja 66: 18 – 24 en 2 Petrus 3 (HSV)

Psalm 72: 5, 6, 7

Preek

Gezang 296: 1, 2 Ik kom met haast, roept Jezus’ stem

Dankgebed & voorbeden, stil gebed, Onze Vader

(De kinderen komen terug)

Collecten

Elb lied 396 Grijp toch de kansen

Zegen; Gezang 456: 3

Nieuwjaarstoespraak Arie Versluis, voorzitter van de kerkenraad

Gezang 293: 1, 2

 

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 5 jan Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 5 januari in de Biesboschkerk met ds. J. de Goei uit Amersfoort.

 

Intochtslied: Psalm 67: 1 en 2

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst: Jesaja 52: 7  – Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: uw God is Koning.

Psalm 40: 4 en 7

Gebed

Schriftlezingen: Exodus 23: 20 – 23 en Marcus 1: 1 – 8

Gezang 46: 1, 3, 4 en 7

Prediking. Tekst: Marcus 1: 1 – Het begin van het Evangelie van Jezus Christus.

Gezang 409: 1, 2 en 5

Geloofsbelijdenis van Nicea

Gezang 444

Dankgebed en voorbede

Elb lied 236

Zegen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – liturgie 1 jan Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari 2020, in de Dorpskerk met ds. J. de Goei uit Amersfoort. (In deze dienst is geen kindernevendienst.)

 

Psalm 98: 1 en 2

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst: 2 Korinthe 13: 5: Onderzoek uzelf of u wel in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is?

Psalm 78: 1 en 2

Gebed

Geloofsbelijdenis: Elb lied 274A

Schriftlezingen: Jesaja 48: 1 – 11 en 1 Corinthe 1: 18 – 31

Elb lied 166

Prediking. Tekst: Jesaja 48: 6 – slot: Van nu af aan doe Ik u nieuwe dingen horen.

Gezang 461: 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbede

Collecte

Elb lied 176 Christus, U zij geprezen

Zegen

Print Friendly, PDF & Email