Wijk 2 – liturgie 26 jan Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 26 JANUARI IN DE BIESBOSCHKERK

In de nabetrachtingsdienst luisteren we naar Markus 5 vers 41 en 42a: “En Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talitha, koemi!
Dat is vertaald: Meisje, Ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep.”
De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    43 : 1 en 2

PSALM    43 : 3, 4 en 5
PSALM  102 : 16
PSALM    62 : 1, 4 en 5
PSALM    30 : 2 en 3
PSALM    21 : 4 en 5

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Daniël 12 : 1 – 3
N.T.:  Markus 5 : 35 – 43
Tekst: Markus 5 : 41 – 42a

AANVANGSTEKST: Efeze 5 : 14
“Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 26 jan Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 26 JANUARI IN DE DORPSKERK

Zondag 26 januari wordt in het midden van onze gemeente het avondmaal bediend.
’s Morgens is de tekst Markus 5 : 24a: “En Hij ging met hem mee.”
De
dienst wordt geleid door onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM     23 : 1  (Voorzang)

PSALM     23 : 2 en 3
GEBED DES HEEREN : 9  (Gezang 5 : 9)
PSALM    17 : 3 en 4
PSALM      3 : 3
PSALM  121 : 2 en 4
PSALM  116 : 1 vv.
LOFZANG VAN SIMEON : 1  (Gezang 4 :1)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 26 : 1 – 3
N.T.:  Markus 5 : 21 – 24
Tekst: Markus 5 : 24a

AANVANGSTEKST: Jesaja 41 : 10a
“Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 19 jan Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 19 JANUARI IN DE DORPSKERK

De avonddienst wordt geleid door dominee G. van Wijk uit Hedel.
Tekst voor de prediking: Markus 4 : 41b

ORDE VAN DIENST:

Psalm   65 : 1  -voorzang- 
Psalm   65 : 4 en 5
Psalm   89 : 5
Psalm 107 : 13 en 15
Psalm   93 : 2 en 3
Psalm   42 : 4 en 5

Schriftlezing: Markus 4 : 35-41

 

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 19 jan Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 19 JANUARI IN DE BIESBOSCHKERK

Zondagmorgen staan we in de voorbereidingsdienst voor de viering van het Heilig Avondmaal stil bij Markus 5:23: “De overste van de synagoge smeekte Jezus dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeek U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven.”
De ere
dienst wordt geleid door onze wijkpredikant, dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   84 : 1 en 2

PSALM   84 : 4 en 6
PSALM   81 : 11
PSALM   28 : 1, 2 en 5
PSALM 109 : 12 en 16
PSALM   25 : 3 en 4

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 22 : 9 – 13
N.T.:  Markus 5 : 21 – 29
Tekst: Markus 5 : 23

AANVANGSTEKST: Johannes 3 : 17
“God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om haar te veroordelen, maar om haar te behouden.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 12 jan Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 12 JANUARI IN DE BIESBOSCHKERK

In deze avonddienst is de voorganger onze oud pastoraal werker: proponent J.A. de Kruijf uit Oud-Alblas

ORDE VAN DIENST:

Psalm 123: 1   -voorzang- 

Psalm 36: 2

Psalm 97: 6 en 7

Psalm 65: 1, 2 en 3

Psalm 90: 9

Psalm 105: 24

Schriftlezing:  Johannes 1: 1 t/m 34 

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 12 jan Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 12 JANUARI IN DE DORPSKERK

Zondagmorgen nemen we in de eredienst, welke wordt geleid door dominnee H.J. Lam, afscheid van enkele ambtsbroeders en wordt een aantal (her)bevestigd.

De tekst van de preek komt uit Markus, het evangelie dat we tot en met Pasen willen lezen, en gaat over de vier vrienden die hun verlamde makker door het dak bij Jezus brachten (2: 3 en 5).

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  100 : 1 en 2

PSALM  100 : 3 en 4
PSALM   86  : 3
PSALM  133 : 1, 2 en 3
PSALM   32  : 1
PSALM  119 : 6 (kerkenraad); 25 (gew.; gemeente)
PSALM  135 : 1 en 11

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Numeri 4 : 24 – 28
N.T.:  Markus 2 : 1 – 12
Tekst: Markus 2 : 3 en 5

AANVANGSTEKST: Mattheüs 11 : 28
“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 5 jan Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 5 JANUARI IN DE DORPSKERK

Deze eredienst op de eerste zondag van het jaar 2020 wordt geleid door onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  103 : 1 en 2

PSALM  103 : 5 en 7
PSALM    34 : 9
PSALM  142 : 1, 5, 6 en 7
PSALM    51 : 4
PSALM    68 : 10

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 53 : 3 – 5
N.T.:  Markus 1 : 40 – 45
Tekst: Markus 1 : 40slot, 41slot

AANVANGSTEKST: Hebreeën 4 : 15a
“Wij hebben een Hogepriester Die medelijden met ons heeft in onze zwakheden.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 5 jan Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 5 JANUARI IN DE BIESBOSCHKERK

Deze eredienst op de eerste zondag van het jaar 2020 wordt geleid door dominee R.W. de Koeijer uit Waddinxveen.
De teksten voor de verkondiging zijn: Mattheüs 2: 23 en Mattheüs 4: 16-17 

ORDE VAN DIENST:

Schriftlezingen:  Mattheüs 2: 19-23 en Mattheüs 4: 12-17.

Psalm  84: 5 (voor de dienst)

Psalm  113: 3 en 4

Psalm 32: 3 en 6 (na Gods gebod)

Lofzang Zacharias: 4 en 5 (gezang 3, voor de preek)

Psalm  95: 3 en 4 (na de preek)

Psalm  22: 14 en 16

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 1 jan Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP WOENSDAG 1 JANUARI IN DE BIESBOSCHKERK

Op Nieuwjaarsmorgen lezen we verder in Genesis 8. De tekst voor de verkondiging is vers 11: “En zie, er was een afgebroken olijfblad in de snavel van de duif.”
In deze Nieuwjaarsdienst gaat voor onze eigen wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

Na afloop van de dienst is er in de hal van de kerk gelegenheid om elkaar een gezegend 2020 toe te wensen.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  121 : 1 en 2

PSALM  121 : 3 en 4
PSALM  125 : 1
PSALM   93 : 1, 2 en 3
PSALM   91 : 5 en 6
PSALM   42 : 3

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 8 : 1 – 12
N.T.:  2 Corinthe 7 : 4 – 7
Tekst: Genesis 8 : 11m

AANVANGSTEKST: Openbaring 21 : 5a
“En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 31 dec Dorpskerk 19.30u

WIJK-2: EREDIENST OP DINSDAG 31 DECEMBER IN DE DORPSKERK

In de oudejaarsavonddienst grijpen we terug op Genesis; tekst is 7:16b: “En de Heere sloot de deur achter hem toe.”

In de eredienst zullen de namen genoemd worden van gemeenteleden uit onze wijk die in 2019 zijn heengegaan. Het is goed om als familie, bekenden en gemeente nog een keer de namen te horen noemen van hen die onder ons hun plaats hebben ingenomen en hen op deze wijze te herdenken.

Vorganger is onze eigen wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  90 : 1 en 4

PSALM  90 : 6 en 9
PSALM  46 : 1
PSALM  84 : 3 (na herdenken overledenen)
PSALM  76 : 4, 5 en 6
PSALM  42 : 4 en 5
PSALM  66 : 1, 3a en 5b

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 7 : 11 – 24
N.T.:  Mattheüs 24 : 36 – 42
Tekst: Genesis 7 : 16slot

AANVANGSTEKST: Openbaring 3 : 7b
“Hij opent en niemand sluit, Hij sluit en niemand opent.”

Print Friendly, PDF & Email