Wijk 2 – liturgie 8 dec Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 8 DECEMBER IN DE DORPSKERK

Op de 2e Adventszondag luisteren we in deze avonddienst naar Zondag 16, waarin het net als in Zondag 15 gaat over Christus’ lijden, in het bijzonder over Zijn dood, begrafenis en nederdaling ter helle.

In deze eredienst gaat voor onze wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    9 : 1 en 2

PSALM    9 : 3, 4 en 11
PSALM  17 : 8
PSALM  69 : 2 en 3
PSALM  16 : 5 en 6
LOFZANG VAN SIMEON : 1  (GEZANG 4 : 1)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 49 : 11 – 16
N.T.:  Mattheüs 27 : 50 – 60
Tekst: Heid.Cat. Zondag 16, vr. & antw. 40-43

AANVANGSTEKST:  Ruth 1 : 16m, 17a
“Waar u zult heengaan, zal ik ook heengaan; waar u zult sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden.”

 

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 8 dec Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 8 DECEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

Op de 2e Adventszondag gaat in deze morgendienst voor onze oud-predikant: ds. W. Arkeraats.

ORDE VAN DIENST:

Psalm     103 : 4  (voorzang)

Lofzang van Zacharias : 1 en 2  (gezang 3)

Psalm     136 : 11 en 12

Psalm      81 : 1, 6 en 11

Psalm      52 : 7

Psalm    118 : 3, 7 en 8

Schriftlezing

Exodus 3 : 1 – 15

Tekst voor de prediking

Exodus 3 : 8

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 1 dec Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 1 DECEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

Op deze zondagavond gaat in de dienst voor ds. A.N. van der Wind uit Kerkwijk.
Tekst Jesaja 33: 17: Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in Zijn schoonheid. Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien.

ORDE VAN DIENST:

Psalm   24: 2 en 4  (voorzang)

Psalm   74: 1 en 10

Psalm 130: 4

Psalm   45: 1 en 2

Psalm   98: 1 en 4

Lofzang van Simeon: 1  (Gezang 4: 1)

Schriftlezing: Jesaja 33: 13-24  en  Lukas 2: 25-32

Tekst:  Jesaja 33: 17

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 1 dec Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 1 DECEMBER IN DE DORPSKERK

Op deze 1ste Adventszondag is de tekst van de preek Genesis 3 : 15; De moeder van alle beloften in de Bijbel: “Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.” 
In deze eredienst gaat voor onze wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    72 : 1 en 2

PSALM    72 : 8 en 10
PSALM    37 : 2
PSALM  140 : 1, 3, 4 en 7
GEBED DES HEEREN : 3 en 8   (Gezang 5)
LOFZANG VAN ZACHARIAS : 4 (Gezang 3)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 3 : 8 – 19
N.T.:  Romeinen 5 : 17 – 19
Tekst: Genesis 3 : 15

AANVANGSTEKST: Romeinen 16 : 20a
“De God van de vrede zal de satan weldra onder uw voeten verpletteren.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 24 nov Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 24 NOVEMBER IN DE DORPSKERK

Op deze zondagavond is aan de orde uit de catechismus Zondag 15.
Daarbij gaat het over Christus’ lijden en Zijn kruisiging onder Pontius Pilatus.
In deze eredienst gaat voor onze wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  138 : 1 en 2  (Voorzang)
PSALM  138 : 3 en 4
GEBED DES HEEREN : 6   (Gezang 5 : 6)
PSALM    22 : 1 en 7
PSALM    40 : 4
PSALM    85 : 1 en 4

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Deuteronomium 21 : 22 – 23
N.T.:  Hebr 9 : 11 – 15, 24 – 26
Tekst: Heid.Cat. Zondag 15

AANVANGSTEKST: Jesaja 53 : 5m
“De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 24 nov Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 24 NOVEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

Op deze zondagmorgen gaat in deze dienst voor onze oud-predikant ds. P.J. Droogers.
Jeremia 1 : 11, 12:
Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak.
Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 62 : 1   (voorzang)

Morgenzang : 1, 5, 6  (gezang 9)

Psalm 130 : 2 (na de wetslezing)

Schriftlezing:  Jeremia 1: 1 t/m 12  en  Johannes 3 : 16 t/m 21

Psalm 33 : 5, 6  

Preek over Jeremia 1 : 11, 12    “WAKEN…”

Psalm 93 : 1, 4

Psalm 121 : 1, 2, 3, 4

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 17 nov Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 17 NOVEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

In onze gemeente is in deze avonddienst de dankzegging voor de bediening van het Heilig Avondmaal.
De tekst voor de preek is uit Psalm 18:30: : “Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur.”
De eredienst wordt geleid door de wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    35 : 1 en 2

PSALM    35 : 4 en 9
PSALM  144 : 1
PSALM    18 : 9 en 10
PSALM    54 : 2 en 4
PSALM    68 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 18 : 28 – 39
N.T.:  Efeze 6 : 10 – 13
Tekst: Psalm 18 : 30

AANVANGSTEKST: Exodus 14 : 13a, 14
“Vrees niet, houd stand. De HEERE zal voor u strijden en u zult stil zijn.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 17 nov Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 17 NOVEMBER IN DE DORPSKERK

In onze gemeente wordt op deze morgen het Heilig Avondmaal bediend.
De tekst voor de preek is uit Psalm 18:17: “De Heere stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit grote wateren”
De eredienst wordt geleid door de wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    30 : 1 en 2

PSALM    30 : 3 en 8
PSALM  136 : 25
PSALM    69 : 6 en 14
PSALM    18 : 5
PSALM    25 : 10
PSALM  116 : 4 vv.
LOFZANG VAN SIMEON : 1  (GEZANG 4 : 1)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 18 : 14 – 20
N.T.:  Mattheüs 14 : 28 – 32
Tekst: Psalm 18 : 17

AANVANGSTEKST:  Psalm 144 : 7a,b
“Steek Uw handen uit van omhoog, bevrijd mij en ruk mij uit de woeste wateren.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 10 nov Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 10 NOVEMBER IN DE DORPSKERK

In deze dienst op zondagavond om 18.00 uur gaat voor ds. B. Jongeneel uit Lunteren.

ORDE VAN DIENST:

zingen                          Psalm     37: 6

stilgebed                                        

votum en groet                             

zingen                          Psalm   131: 1, 3 en 4                                

Geloofsbelijdenis

zingen                          Psalm    77: 8

gebed

schriftlezing                 2 Koningen 5: 1-19

collecte                                                    

zingen                          Psalm    86: 4 en 5

preek                                                                 

zingen                          Psalm    4: 3 en 4                      

dankgebed en voorbede                                

zingen                          Psalm    147: 6       

zegen  

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 10 nov Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 10 NOVEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

Zondagmorgen 10 november is er voorbereiding Heilig Avondmaal; tekst voor de preek is Psalm 18:2-3a: “Ik heb U hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder.”
In deze eredienst gaat voor onze wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    71 : 2 en 5

PSALM    71 : 6 en 17
PSALM    34 : 11
PSALM    18 : Vz., 1 en 2
PSALM  140 : 7 en 13
PSALM    73 : 12a en 13b

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 18 : 1 – 11
N.T.:  1 Johannes 4 : 15 – 19
Tekst: Psalm 18: 2 – 3a

AANVANGSTEKST: Deuteronomium 10 : 12
“Nu dan, wat eist de HEERE, uw God, anders van u dan Hem lief te hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel.”

Print Friendly, PDF & Email