Wijk 2 – liturgie 29 mrt Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 18.00 UUR IN DE DORPSKERK

Op zondag 29 maart worden er twee kerkdiensten gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn.

In de avonddienst gaat voor ds. G.F. Willemsen uit Veenendaal.

De kerkdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

ORDE VAN DIENST

Psalm  103 : 7 (voorzang)

Psalm.   77 : 4 en 7

Psalm  146 : 3

Psalm  147 : 2, 5 en 6

Psalm  123 : 1

Psalm    34 : 2 en 3

Schriftlezingen :

– Numeri 21 : 4 – 9

– 2 Koningen 18 : 1 – 5

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 29 mrt Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 10.00 UUR IN DE DORPSKERK

Op zondag 29 maart worden er twee kerkdiensten gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn.

In de morgendienst gaat voor dominee J.P. Nap uit Hoevelaken.
In de avonddienst gaat voor ds. G.F. Willemsen uit Veenendaal.

De kerkdiensten zijn te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

ORDE VAN DIENST

Psalm    91 : 1 en 3   -voorzang-

Psalm    22 : 1 en 4

Psalm    19 : 6

Psalm    90 : 5, 6 en 7

Psalm    86 : 3

Psalm  145 : 6 en 7

Schriftlezingen: Jesaja 52 : 13 t/m 53 : 5 en Mattheüs 8 : 14 – 17

Tekst : Jesaja 53 : 3 – 5
Thema : Christus geneest

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 22 mrt Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 18.00 UUR IN DE DORPSKERK

Op zondagavond 22 maart wordt de kerkdienst gehouden zonder de aanwezigheid van gemeenteleden.
Onze oud predikant ds. L.W. den Boer gaat voor in deze dienst, welke via de kerkradio te beluisteren is en via het internet als videouitzending wordt uitgezonden.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 65 : 1 en 2

Psalm 86 : 3 en 8

Psalm   2 : 7

Psalm 51 : 1 en 2

Psalm 85 : 1

Psalm 34 : 1 en 11

Schriftlezing : Matth. 27 : 11 – 26

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 22 mrt Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 10.00 UUR IN DE DORPSKERK

Op zondag 22 maart worden er twee kerkdiensten gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. In de morgendienst gaat voor onze eigen wijkpredikant ds. H.J. Lam. In de avonddienst gaat ds. L.W. Den Boer uit Sliedrecht voor.

De kerkdiensten worden uitgezonden via internet. (Video uitzending)

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   54 : 1
PSALM   54 : 2 en 4
TIEN GEBODEN : 9
PSALM   31 : 9, 10 en 11
PSALM  107 : 1 en 8
PSALM  124 : 3 en 4

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 12 : 21 – 24
N.T.:  Markus 15 : 6 – 15
Tekst: Markus 15 : 11m

AANVANGSTEKST: Jesaja 61 : 1m
“De HEERE heeft Mij gezonden om de gevangenen vrijheid uit te roepen.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 15 mrt Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 18.00 UUR IN DE BIESBOSCHKERK

Op zondag 15 maart worden er drie kerkdiensten gehouden waar telkens 100 gemeenteleden worden toegelaten.
Ds. De Groot gaat om 10.00 uur voor en ds. Lam om 16.30 uur en om 18.00 uur.
Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om volgens een alfabet-indeling de dienst te bezoeken.
Per dienst worden, zoals gezegd, 100 gemeenteleden toegelaten.
Het getal van 100 wordt gezien als het maximum aantal bezoekers voor een bijeenkomst als deze.

Voor de avonddienst om 18.00 uur worden de gemeenteleden uitgenodigd met de achternaam die begint met de S en eindigt met de letter Z.

De kerkenraad ontraadt met nadruk gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid en verschijnselen als verkoudheid en griep de diensten te bezoeken. Dit in het belang van uzelf maar ook van de andere gemeenteleden die de diensten bezoeken. In de diensten is geen oppas voor de kinderen aanwezig! Komt u vooral niet naar de dienst waarvoor u niet voor bent uitgenodigd! Daarmee voorkomt u dat gemeenteleden moeten worden teruggestuurd omdat het aantal van 100 is bereikt.

De kerkdiensten worden uitgezonden via internet. U kunt dus thuis de dienst meeluisteren. De kerkenraad vraagt uw begrip en medewerking voor deze maatregelen. Hij acht het ook als zijn taak om de door de overheid afgekondigde maatregelen op een verantwoorde wijze toe te passen in onze gemeente

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    30 : 1
PSALM    30 : 2 en 7
PSALM    16 : 5
PSALM    88 : 1 en 4
PSALM    22 : 7 en 16
PSALM  116 : 2 en 3

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Deuteronomium 32 : 21 – 24
N.T.:  Mattheüs 27 : 45 – 53
Tekst: Heid.Cat. Zondag 16, vr./antw. 44

AANVANGSTEKST: Openbaring 1 : 18
“En zie, Ik leef tot in alle eeuwigheid. En Ik heb de sleutels van de hel en van de dood.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 15 mrt Biesboschkerk 16.30u

WIJK-2: EREDIENST OM 16.30 UUR IN DE BIESBOSCHKERK

Op zondag 15 maart worden er drie kerkdiensten gehouden waar telkens 100 gemeenteleden worden toegelaten.
Ds. De Groot gaat om 10.00 uur voor en ds. Lam om 16.30 uur en om 18.00 uur.
Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om volgens een alfabet-indeling de dienst te bezoeken.
Per dienst worden, zoals gezegd, 100 gemeenteleden toegelaten.
Het getal van 100 wordt gezien als het maximum aantal bezoekers voor een bijeenkomst als deze.

Voor de middagdienst om 16.30 uur worden de gemeenteleden uitgenodigd met de achternaam die begint met de K en eindigt met de letter R.

De kerkenraad ontraadt met nadruk gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid en verschijnselen als verkoudheid en griep de diensten te bezoeken. Dit in het belang van uzelf maar ook van de andere gemeenteleden die de diensten bezoeken. In de diensten is geen oppas voor de kinderen aanwezig! Komt u vooral niet naar de dienst waarvoor u niet voor bent uitgenodigd! Daarmee voorkomt u dat gemeenteleden moeten worden teruggestuurd omdat het aantal van 100 is bereikt.

De kerkdiensten worden uitgezonden via internet. U kunt dus thuis de dienst meeluisteren. De kerkenraad vraagt uw begrip en medewerking voor deze maatregelen. Hij acht het ook als zijn taak om de door de overheid afgekondigde maatregelen op een verantwoorde wijze toe te passen in onze gemeente

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    30 : 1
PSALM    30 : 2 en 7
PSALM    16 : 5
PSALM    88 : 1 en 4
PSALM    22 : 7 en 16
PSALM  116 : 2 en 3

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Deuteronomium 32 : 21 – 24
N.T.:  Mattheüs 27 : 45 – 53
Tekst: Heid.Cat. Zondag 16, vr./antw. 44

AANVANGSTEKST: Openbaring 1 : 18
“En zie, Ik leef tot in alle eeuwigheid. En Ik heb de sleutels van de hel en van de dood.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 15 mrt Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 10.00 UUR IN DE BIESBOSCHKERK

Op zondag 15 maart worden er drie kerkdiensten gehouden waar telkens 100 gemeenteleden worden toegelaten.
Ds. De Groot gaat om 10.00 uur voor en ds. Lam om 16.30 uur en om 18.00 uur.
Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om volgens een alfabet-indeling de dienst te bezoeken.
Per dienst worden, zoals gezegd, 100 gemeenteleden toegelaten.
Het getal van 100 wordt gezien als het maximum aantal bezoekers voor een bijeenkomst als deze.

Voor de ochtenddienst worden de gemeenteleden uitgenodigd met de achternaam die begint met de A en eindigt met de letter J.

De kerkenraad ontraadt met nadruk gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid en verschijnselen als verkoudheid en griep de diensten te bezoeken. Dit in het belang van uzelf maar ook van de andere gemeenteleden die de diensten bezoeken. In de diensten is geen oppas voor de kinderen aanwezig! Komt u vooral niet naar de dienst waarvoor u niet voor bent uitgenodigd! Daarmee voorkomt u dat gemeenteleden moeten worden teruggestuurd omdat het aantal van 100 is bereikt.

De kerkdiensten worden uitgezonden via internet. U kunt dus thuis de dienst meeluisteren. De kerkenraad vraagt uw begrip en medewerking voor deze maatregelen. Hij acht het ook als zijn taak om de door de overheid afgekondigde maatregelen op een verantwoorde wijze toe te passen in onze gemeente

ORDE VAN DIENST:

Psalm    84: 1 en 5   -voorzang- 

Psalm    65: 2 en 3

Psalm    79: 4

Psalm  146: 3, 5 en 8

Psalm   87: 4 en 5

Psalm 145: 6 en 7

Schriftlezing: Johannes 18: 1 tm 14
Tekst: Johannes 18: 4 tm 9

 

 


.

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 11 mrt Biesboschkerk 19.30u

WIJK-2: EREDIENST OP WOENSDAG 11 MAART IN DE BIESBOSCHKERK

In de eredienst op biddag voor gewas en arbeid staan we stil bij Numeri 24:5, een profetie van Bileam: ”Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! uw woningen, Israël!”

De biddagdienst wordt geleid door onze wijkpredikant, dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    33 : 4 en 5  (VOORZANG)

PSALM    33 : 10 en 11
PSALM    26 : 8
GEZANG   5 : 4, 5 en 7  (GEBED DES HEEREN)
PSALM  105 : 22
PSALM  118 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Numeri 24 : 1 – 9
N.T.:  Openbaring 22 : 1 – 5
Tekst: Numeri 24 : 5

AANVANGSTEKST: Micha 4 : 4a
“Zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, en niemand zal ze schrik aanjagen.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 8 mrt Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 8 MAART IN DE BIESBOSCHKERK

D.V. zondagavond is de voorganger in de eredienst ds. J. Belder uit Harskamp.

ORDE VAN DIENST:

Introïtus: Psalm 124: 1 en 4

Votum en groet

Zingen: Psalm 3: 1 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 62: 5

Schriftlezing: Psalm 129 en Matth. 27: 11-26.

Gebed

Zingen: Psalm 129: 1, 2 en 3

Preektekst: Psalm 129: 1-3

Zingen: Psalm 46: 1 en 6

Dankgebed

Slotzang: Psalm 22: 14

Zegen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 8 mrt Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 8 MAART IN DE DORPSKERK

D.V. zondagmorgen 8 maart lezen we het lijdensevangelie in Markus 14 : 27-28: “En Jezus zei tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea.”

De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    80 : 1 en 2
PSALM    80 : 3 en 5
PSALM    38 : 18
PSALM    22 : 1 en 10
PSALM  119 : 88
PSALM    79 : 4 en 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Zacharia 13 : 7 – 9
N.T.:  Markus 14 : 26 – 32
Tekst: Markus 14 : 27 – 28

AANVANGSTEKST: Hebreeën 13 : 20
“De God van de vrede heeft de grote Herder der schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden teruggebracht.”

 

Print Friendly, PDF & Email