Wijk 2 – liturgie 5 juli Dorpskerk 18.00u

D.V. zondag 5 juli luisteren we in de avonddienst naar: Romeinen 8 : 26.
Voorganger in deze eredienst is dominee A.J. Kunz uit Katwijk.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd wiens achternaam valt binnen de letters A t/m M.
De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

  1.   Introïtus: Psalm 43 : 3 en 4
  2.   Votum en groet
  3.   Zingen: Psalm 46 : 1 en 4
  4.   Geloofsbelijdenis
  5.   Zingen: Psalm 64 : 10
  6.   Gebed
  7.   Schriftlezing: Romeinen 8 : 18-39
  8.   Tekstlezing: Romeinen 8 : 26
  9.   Collecte
10.   Zingen: Psalm 66 : 4 en 5
11.   Verkondiging
12.   Zingen: Gezang 5 : 8 en 9  (GdH)
13.   Dankgebed
14.   Zingen: Psalm 56 : 2 en 6
15.   Zegen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 5 juli Dorpskerk 10.00u

D.V. zondag 5 juli is de voorganger in de morgendienst, wijkpredikant ds. H.J. Lam.

In deze doopdienst worden twee kinderen van de gemeente gedoopt.
De tekst komt uit Handelingen 10: “En Petrus beval dat zij gedoopt zouden worden” (vers 48).

Er zijn in deze doopdienst veel gasten en familieleden van de gezinnen die hun dochtertje laten dopen. Daarom worden er in deze dienst geen andere gemeenteleden toegelaten dan van de beide families.
De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De doopdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  147 : 1
PSALM  147 : 7
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM  146 : 5 en 8
PSALM    30 : 2
PSALM    89 : 8

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Ezechiël 4 : 10 – 14
N.T.:  Handelingen 10 : 39 – 48
Tekst: Handelingen 10 : 48a

AANVANGSTEKST: Markus 16 : 15
“Ga heen in de hele wereld, predik het evangelie aan alle schepselen.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 28 juni Dorpskerk 18.00u

D.V. zondag 28 juni luisteren we in de avonddienst naar Handelingen 4.
Voorganger in deze eredienst is dominee E.K. Foppen uit ‘s-Gravenhage.

Voor de kerkdienst geldt dat daarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.
De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

Psalm 103: 1 en 2

Psalm 111: 1 en 3

Psalm 115: 1 en 2

Psalm 113: 1 en 2

Psalm   89: 7

Psalm   98: 1 en 2

De Schriftlezing is Handelingen 4: 1-22

 

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 28 juni Dorpskerk 10.00u

D.V. zondag 28 juni is de voorganger in de morgendienst, wijkpredikant ds. H.J. Lam.

We willen stilstaan bij Handelingen 8:39: “Hij reisde zijn weg met blijdschap.”

Voor de kerkdienst geldt dat daarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.
De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  122 : 1
PSALM  122 : 3
PSALM  100 : 1 en 3
PSALM  119 : 83
PSALM    68 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 56 : 3 – 5
N.T.:  Handelingen 8 : 26 – 39
Tekst: Handelingen 8 : 39slot [vgl. SV]

AANVANGSTEKST: Jesaja 35 : 10m
“Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 21 juni Dorpskerk 18.00u

D.V. zondag 21 juni luisteren we in de avonddienst naar de tekst uit Handelingen 19 : 15.
Voorganger in deze eredienst is dominee A. Stijf uit Ede.

Voor de kerkdienst geldt dat daarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.
De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

Introïtus: Psalm 25: 1

Psalm 111: 1 en 2

Psalm 111: 6

Psalm  91: 1 en 3

Psalm  68: 1

Gezang 5: 8 en 9  (GdH)

Schriftlezing: Handelingen 19: 1 – 20

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 21 juni Dorpskerk 10.00u

D.V. zondag 21 juni is de voorganger in de morgendienst de wijkpredikant ds. H.J. Lam.

Deze zondag willen we stilstaan bij de raad van Gamaliël: “Ik zeg u: als het (werk van de discipelen) van God afkomstig is, kunt u dat niet breken” (Handelingen 5:39a).

Voor de kerkdienst geldt dat daarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.
De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM  101 : 1
PSALM  101 : 2 en 6
PSALM      2 : 1 en 6
PSALM  119 : 9
PSALM    73 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 44 : 28 – 45 : 2
N.T.:  Handelingen 5 : 34 – 42

AANVANGSTEKST: Psalm 74 : 12
“God is mijn Koning, van oudsher, Die verlossing brengt op aarde.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 14 juni Dorpskerk 10.00u

D.V. zondag 14 juni is de voorganger in de morgendienst onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De tekst van de preek is uit Handelingen 3 : 19. “Kom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere.

Voor de kerkdienst geldt dat daarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.
De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM  135 : 2
PSALM  135 : 8 en 12
PSALM    86 : 6
PSALM    84 : 3 en 6
PSALM    23 : 1
PSALM    97 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 15 : 26 – 27
N.T.:  Handelingen 3 : 17 – 21
Tekst: Handelingen 3 : 19

AANVANGSTEKST: Lukas 15 – 10
“Er is blijdschap bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 14 juni Dorpskerk 18.00u

D.V. zondag 14 juni is de voorganger in de avonddienst dominee W.J. Dekker uit Amersfoort.

Voor de kerkdienst geldt dat daarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.
De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

Zingen Psalm 84 : 1

Votum en groet

Zingen Psalm 105 : 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 89 : 4

​Gebed om de  opening van het Woord

Lezing uit de Bijbel: Exodus 18 : 1-12

​​Zingen Psalm 103 : 1 en 4

Verkondiging

Zingen Psalm 31 : 17

Dankgebed en voorbede

Zingen Psalm 86 : 5

Zegen

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 7 juni Dorpskerk 18.00u

D.V. zondagavond 7 juni behandelen we van onze catechismus Zondag  21; daarin gaat het ondermeer over de kerk en dat is altijd een spannend onderwerp, zeker in ons kerkelijke en kerkse dorp!
Voorganger is onze
 wijkpredikant ds. H.J. Lam.

Voor de kerkdienst geldt dat daarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.
De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken!

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM    65 : 1
PSALM    65 : 2 en 3
PSALM      9 : 11
PSALM  102 : 8 en 9
PSALM    74 : 2 en 18
PSALM    68 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 12 : 1 – 5
N.T.:  Efeze 4 : 1 – 6
Tekst: Heid.Cat. Zondag 21, vraag & antwoord 54

AANVANGSTEKST: Openbaring 21 : 2
“Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, als een bruid die voor haar man versierd is.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 7 juni Dorpskerk 10.00u

D.V. zondag 7 juni is de voorganger in de morgendienst onze oud-predikant dominee Ds. P.J. Droogers.

Voor de kerkdienst geldt dat daarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.
De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

Gezang 9 : 6 en 7  (Morgenzang)

Psalm 25 : 2 en 4

Psalm 119 : 3  (na de wetslezing)

Schriftlezingen: Jesaja 11 : 1 t/m 5 en  Openbaring 1 : 1 t/m 8

Psalm 33 : 1 en 3

Preek over Openbaring 1 : 4 en 5    “Heilige groeten”

Psalm 143 : 10

Psalm 89 : 1 en 7

Print Friendly, PDF & Email