Wijk 2 – liturgie 20 okt Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 20 OKTOBER IN DE BIESBOSCHKERK

In deze dienst op zondagavond gaat voor proponent C. Budding uit Elspeet.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 119: 88
Psalm 100: 1 en 2
geloofsbelijdenis
Psalm 103: 1
Gebed
Schriftlezing: Psalm 23
Psalm 23: 1, 2 en 3
Prediking: “Veilig bij de Herder” (Psalm 23:4)
Psalm 43: 4
Dankgebed
Psalm 68: 2
Zegenbede

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 20 okt Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 20 OKTOBER IN DE DORPSKERK

Op zondagmorgen in de doopdienst is de  tekst uit Daniël 6:11m: “Daniël had in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem.”
De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    74 : 2 en 12

PSALM    74 : 3, 7, 19 en 20
PSALM  139 : 1
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM  102 : 7, 9 en 12
PSALM    69 : 14
PSALM    68 : 16

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Daniël 6 : 1 – 12
N.T.:  1 Thessalonicenzen 5 : 16 – 25
Tekst: Daniël 6 : 11m

AANVANGSTEKST: Psalm 27 : 8
“U zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht, HEERE!”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 13 okt Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 13 OKTOBER IN DE DORPSKERK

In deze dienst op zondagavond gaat voor ds. J. Niesing uit Kesteren.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 61 : 1 en 3

Na votum en groet: Psalm 34 : 2

Na de geloofsbelijdenis: Psalm 119 : 17

Schriftlezing: 1 Samuël 21 : 10 – 15  en Psalm 56

Tekst: Psalm 56 : 4

Voor de preek zingen we: Psalm 56 : 2 en 4

Na de preek: Psalm 56 : 5 en 6

Slotzang: Psalm 106 : 24 en 26

Zegen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 13 okt Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 13 OKTOBER IN DE BIESBOSCHKERK

Zondagmorgen lezen we verder in de profetieën van Daniël. De tekst is uit Daniël 5: 25.
“Dit is het schrift dat werd geschreven: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin.”

De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

Na de dienst is er gelegenheid tot het drinken van koffie, thee of frisdrank in de hal van de kerk.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   49 : 1
PSALM   49 : 4 en 6
PSALM  147 : 10
PSALM   62 : 5, 6 en 8
PSALM   71 : 10 en 14
PSALM  118 : 10

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Daniël 5 : 1 – 6, 22 – 30
N.T.:  Openbaring 22 : 1 – 5
Tekst: Daniël 5 : 25

AANVANGSTEKST:
Job 31 : 6  “Laat God mij wegen in een zuivere weegschaal, dan zal Hij mijn oprechtheid weten.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 6 okt Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 6 OKTOBER IN DE DORPSKERK

In deze morgendienst op de (Israël)zondag gaat voor ds. J. Belder uit Harskamp.

ORDE VAN DIENST:

Introïtus: Psalm 105: 6 en 24

Votum en groet

Zingen: Psalm 147: 1 en 10

Wet

Zingen: Psalm 81: 10 en 11

Schriftlezing: Romeinen 9: 1-7; 10: 1-4 en 11: 1-8

Gebed

Zingen: Psalm 124: 1, 2, 3 en 4

Preek n.a.v. Romeinen 11: 1-2a

Zingen: Psalm 94: 8 en 12

Dankgebed

Slotzang: Psalm 102: 12

Zegen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 6 okt Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 6 OKTOBER IN DE BIESBOSCHKERK

Zondagavond is aan de beurt van behandeling Zondag 13, waarin twee titels van Christus worden uitgelegd: “Gods eniggeboren Zoon” en “onze Heere”.
De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    89 : 9 en 12

PSALM    89 : 13 en 15
PSALM    41 : 7
PSALM      2 : 4, 6 en 7
PSALM  107 : 1 en 16
PSALM    29 : 1 en 6

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 37 : 23 – 28
N.T.:  Mattheüs 16 : 13 – 17
Tekst: Heid.Cat. Zondag 13

AANVANGSTEKST:  1 Petrus 1 : 18a, 19a
“Weet dat u niet met vergankelijke dingen zoals zilver of goud bent vrijgekocht, maar met het kostbaar bloed van Christus.”

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 29 sep Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 29 SEPTEMBER IN DE DORPSKERK

Zondagavond is aan de beurt van behandeling Zondag 12 over de namen “Christus” en “christen”.
We combineren dit met het HGJB-thema “Kom, doe mee!” en het daarbij behorende Schriftgedeelte, Nehemia 2:11-20.
De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  122 : 1

PSALM  122 : 2 en 3
PSALM    32 : 1
PSALM  132 : 6, 7 en 8
PSALM  132 : 11 en 12
PSALM    72 : 10 en 11

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Nehemia 2 : 11 – 20
N.T.:  Markus 1 : 9 – 13
Tekst: Heid.Cat. Zondag 12

Preekbespreking na de dienst

Na de dienst is er een preekbespreking, voor jong en oud.
De avond wordt geleid door ds. Lam en wordt gehouden in De Bron.
Na de bespreking is er in de bovenzaal van De Bron een hapje en een drankje, verzorgd door de jeugd.
Allen hartelijk welkom!

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 29 sep Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 29 SEPTEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

In deze morgendienst gaat voor ds. S.A. Doolaard uit Serooskerke.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 84: 1 en 2   (voorzang)

Votum en groet

Aanvangstekst: Efeze 6: 10
..‘Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht’.

Psalm 84: 3

Wetslezing

Psalm 19: 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest en opening van het Woord

Schriftlezing: Fil. 4: 1-14

Collecten

Psalm 147: 3 en 6

Preekthema: ‘Kracht naar kruis’ n.a.v. Fil. 4: 13

Psalm 84: 4, 5 en 6

Dankgebed en voorbede

Psalm 33: 6 en 10  

Heenzending en zegen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 22 sep Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 22 SEPTEMBER IN DE BIESBOSCHKERK

Zondagavond 22 september behandelen we Zondag 11 van onze Heidelberger; daarin gaat het over de naam “Jezus”.
De dienst wordt geleid door onze eigen wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   54 : 1 en 2
PSALM   54 : 3 en 4
PSALM   71 : 17
PSALM   40 : 1 en 8
GEZANG  2 : 1 en 3   (LOFZANG VAN MARIA)
PSALM   75 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Zacharia 3 : 1 – 8
N.T.:  Mattheüs 1 : 18 – 25
Tekst: Heid.Cat. Zondag 11

 

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – liturgie 22 sep Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 22 SEPTEMBER IN DE DORPSKERK

In deze morgendienst gaat voor onze oud-pastoraal werker, ds. H. Roseboom uit Kesteren.

ORDE VAN DIENST:

 1. Afkondigingen
 2. Voorzang: Psalm 113: 3 en 4
 3. Stil gebed
 4. Votum en groet.
 5. Zingen: Psalm 84: 5
 6. Wet van de Heere
 7. Zingen: Psalm 25: 3
 8. Gebed
 9. Schriftlezing: 1 Samuël 16: 1-13
 10. Tekstlezing: 1 Samuël 16: 7b
 11. Collecte
 12. Zingen: Psalm 78: 34, 35 en 36
 13. Preek: God ziet anders dan wij
 14. Zingen: Psalm 89 :8 en 9
 15. Dankgebed en voorbede
 16. Zingen: Psalm 132: 11 en 12
 17. Zegen

 

Print Friendly, PDF & Email