Weerklank/TweeKlank

Wist u / jij dat de laatste uitgave van Weerklank en TweeKlank ook zijn te lezen op onze website?

Weerklank (nr. 480 – april) is een uitgave van Wijk-1 en verschijnt elke veertien dagen.
zie webpagina: Wijk-1/Weerklank

Tweeklank (nr. 49 – april) is een uitgave van Wijk-2 en verschijnt om de drie maanden.
zie webpagina: Wijk-2/TweeKlank

Beide uitgaven van harte aanbevolen!

Print Friendly, PDF & Email

Weerklank/TweeKlank

Weet u / jij dat de uitgaven van Weerklank en Tweeklank  ook op de website staan?

Weerklank is een uitgave van Wijk-1 en verschijnt elke veertien dagen.
zie webpagina: Wijk-1/Weerklank

TweeKlank is een uitgave van Wijk-2 en verschijnt om de drie maanden.
zie webpagina: Wijk-2/Tweeklank

 Van Weerklank en Tweeklank staan ook eerdere uitgaven op de website! Om nog eens terug te bladeren!

Beide uitgaven van harte aanbevolen!

Print Friendly, PDF & Email

Vrijwilligers bedankt!

Afgelopen maandag zijn Ds. Van der Neut, zijn vrouw en hun kinderen verhuisd naar Werkendam. In de voorliggende 3 weken is enorm veel werk verzet in de pastorie door professionele bedrijven, maar ook door vrijwilligers. Wij zijn erg blij met de grote groep aanmeldingen en de hulp bij het schoonmaken, tuinieren, verven, laminaat leggen, plint zetten, sloopwerkzaamheden, enzovoorts. Zonder deze hulp had het nooit gelukt! Daarom willen we iedereen die zich hiervoor heeft ingezet hartelijk bedanken! We zijn erg trots op het resultaat dat we met elkaar hebben bereikt!

BEDANKT!

 

Print Friendly, PDF & Email

Zendingscollecte Pinksteren 13-21 mei ’18

Geef verslaafden in Mexico nieuwe hoop.
Voorafgaand aan de pinkstercollecte van de Diaconie in de kerk worden in de week voor Pinksteren aan hen die daar voor open staan de bekende zendingsenvelopjes uitgereikt en weer opgehaald.

Mexico, het land van de taco’s en sombrero’s. Naast deze leuke karaktereigenschappen, tekenen drugs en geweld helaas ook het land. Velen komen al jong in aanraking met drugs. Op straat, via vrienden of om het harde leven te vergeten. Het leven wordt hierdoor niet makkelijker, in tegendeel.Om die reden heeft een kerk in Mexico Centro Shalom opgericht. Ze heeft haar armen uitgestrekt naar de mensen die overal tussen vallen. Centro Shalom is een uitzondering op de vele afkickcentra die het land rijk is. In tegenstelling tot andere centra, richt Centro Shalom zich niet alleen op het afkicken, maar ook op de persoon, de familie en God.Mensen die al jaren verslaafd zijn en meerdere malen geprobeerd hebben af te kicken, slagen daar bij Centro Shalom wel in. Naast het afkicken leren de verslaafden over hun verleden te praten, te vergeven en weer op een toekomst te hopen. Deze mensen zijn ook gezien door God en ook zij verdienen een tweede kans!

De GZB steunt Centro Shalom in Mexico. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geef aan de collecte of maak uw gift over op NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘Pinkstercollecte’.  Alvast dank voor uw bijdrage.

Zendingscommissie wijkgemeente 1

Print Friendly, PDF & Email

Informatie bevestigings- en intrededienst proponent G.R.G. van der Neut (wijk 1)

Met blijdschap en met grote dankbaarheid mochten we op woensdag 21 maart het bericht ontvangen dat proponent Van der Neut het beroep, dat door wijk 1 op hem was uitgebracht, heeft aangenomen. Hierdoor is er een einde gekomen aan de lange vacaturetijd. Medio juni hoopt hij met zijn gezin te verhuizen naar Werkendam. Op zondag 1 juli zal de bevestigings- en intrededienst worden gehouden. De bevestigingsdienst zal ’s morgens om 10.00 uur plaatsvinden en de intrededienst ’s middags om 14.30 uur. Proponent Van der Neut is dan officieel predikant hier in Werkendam. We hopen en bidden dat proponent Van der Neut onze gemeente tot zegen mag zijn en dat wij op een goede en vruchtbare wijze met elkaar mogen en kunnen samenwerken, tot opbouw van Gods Koninkrijk en tot zegen van de mensen om ons heen. Wilt u de komende tijd, die veel verandering voor hen zal teweegbrengen, biddend om het gezin Van der Neut heen staan?!

De kerkenraad wijkgemeente 1

Print Friendly, PDF & Email

Versterking gezocht voor ‘beamer team’

Al enige tijd zijn de TV-schermen in de Biesboschkerk in gebruik tijdens de dienst bij wijk 1, dit is erg prettig. Al veel mensen vertrouwen hierop en hebben geen liedboekjes of Bijbel meer bij zich. Het is dus erg belangrijk dat er wekelijks mensen zijn die dit verzorgen. Martin van Aken en Kees van der Stelt verzorgen wekelijks deze projectie op de schermen. Zij zoeken nog mensen die hen kunnen ondersteunen als zij zelf een keer niet kunnen. Zij zouden met jouw , of uw aanmelding erg geholpen zijn. Wil jij, of wilt u hen helpen? Stuur een e-mail met je gegevens naar Kees van der Stelt keesvdstelt@gmail.com.
Alvast hartelijk dank!

 

Print Friendly, PDF & Email

OPEN KOFFIEMORGEN ~ 28 maart ~

 OPEN KOFFIEMORGEN

Op woensdag 28 maart wordt in De Bron, Kerkstraat 3 in Werkendam, weer de jaarlijkse Open Koffiemorgen gehouden.

Spreekster is Margriet van der Kooi, het thema is ‘Als kinderen andere wegen gaan’. Dit is ook de titel van een boek dat Margriet schreef samen met dr. Wim ter Horst.

Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk en hun ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan. De jongeren van nu maken kennis met heel andere horizonten dan hun (groot)ouders. Er is een enorm aanbod aan gedachten, opvattingen, leefstijlen en muziekculturen. Dat geldt ook voor geloof en levensoriëntatie. De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld. Margriet gaat hier deze morgen dieper op in.

Boekhandel De Angelot is aanwezig met een boekentafel. De morgen wordt muzikaal omlijst door Marleen Paans-van Berchum op de harp en ook zal er samenzang zijn, die wordt begeleid door Cees Ippel op het orgel.

Komt u ook? 
We beginnen om 09.30 uur en eindigen om 11.30 uur. Om 9.00 uur staat de koffie al klaar. De toegang is gratis en er is oppas voor de kinderen aanwezig. Neem gezellig een vriendin of buurvrouw mee! U bent van harte uitgenodigd!

Print Friendly, PDF & Email