Wijk 1 – Doopdienst d.d. 4 oktober 2020

In de morgendienst die op 4 oktober a.s. plaatsvindt, zal aan een tweetal kinderen van onze wijkgemeente het Sacrament van de Heilige Doop worden bediend. In verband met de aanwezigheid van familie en vrienden van de doopouders, is het aantal resterende zitplaatsen minder dan gebruikelijk. Om die reden worden gemeenteleden die deze dienst willen bijwonen, verzocht zich hiervoor van tevoren aan te melden. Aanmelden kan tot en met zaterdag 3 oktober a.s. gebeuren via pastoraal ouderling Hans de Smit. Dit kan telefonisch via de nummers 0183-503945 en 06-30932011 of door het sturen van een email naar jodesmit@hotmail.com Als eindtijd is 18.00 uur gesteld. Degenen die zich hebben aangemeld en niets vernemen, kunnen “gewoon” naar de kerk komen. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan ontvangen degenen die niet aan een zitplaats kunnen worden geholpen hiervan tijdig bericht. De uitnodiging op basis van de achternaam is dus bij deze dienst niet van toepassing.

De Kerkenraad (wijkgemeente 1)

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – Kinderclubs weer van start

Deze week starten de kinderclubs van wijkgemeente 1 weer, hieronder een overzicht van de startdata van alle groepen:

Groep 3 en 4
Maandag 14 september (15.30 – 16.45 uur)

Groep 5 en 6
Maandag 14 september (18.45 – 20.00 uur)

Groep 7 en 8
Woensdag 16 september (18.45 – 20.00 uur)

Locatie: “De Bron”

Zit jij in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8 dan ben jij van harte welkom! Tot dan!!!

Hieronder een overzicht van alle data

Groep 3/4: Maandagmiddag van 15.30-16.45 uur (data: 14/9 | 28/9 | 12/10 | 26/10 | 9/11 | 23/11 | 7/12 | 14/12)
Groep 5/6: Maandagavond van 18.45-20.00 uur (data: 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 11/11 | 25/11 | 9/12 | 16/12)
Groep 7/8: Woensdagavond van 18.45-20.00 uur (data: 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 11/11 | 25/11 | 9/12 | 16/12)

Contactpersoon: Jozua Zeldenrust (06-10990314 / jozua@deogratias.eu)

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – Jongerenkring gaat van start

Er is een nieuwe groep voor jongeren opgestart: de jongerenkring! Om de week komen wij op zondagavond bij elkaar en geven we zelf invulling aan de avonden met een Bijbelstudie of iets soortgelijks. Daarnaast organiseren we eens in de zoveel tijd ook leuke activiteiten. Wij zijn een diverse groep jongeren tussen de 17 en 25 jaar oud. Iedereen die langs wil komen is van harte welkom!

De jongerenkring is om de week op zondagavond van 19:45-21:30 uur. We trappen het seizoen af op 20 september, boven in ‘De Bron’. Voor meer informatie: jongerenkringwijk1@gmail.com of app Annegida Koek (+31 6 21302420)

De data voor de rest van 2020 zijn hier te vinden: https://www.hervormdegemeentewerkendam.nl/jongeren-18

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – Belijdenisdienst 20 september

In de morgendienst die op 20 september a.s. plaatsvindt, zal door een aantal leden van onze wijkgemeente openbare belijdenis van het geloof worden afgelegd. In verband met de aanwezigheid van familie en vrienden van hen die belijdenis doen, is het aantal resterende zitplaatsen minder dan gebruikelijk. Om die reden worden gemeenteleden die deze dienst willen bijwonen, verzocht zich hiervoor van tevoren aan te melden.

Aanmelden kan tot en met zaterdag 19 september (18.00 uur) a.s. gebeuren via pastoraal ouderling Hans de Smit. Dit kan telefonisch via de nummers 0183-503945 en 06-30932011 of door het sturen van een email naar jodesmit@hotmail.com. Degenen die zich hebben aangemeld en niets vernemen, kunnen “gewoon” naar de kerk komen. Mocht het aantal aanmeldingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan ontvangen degenen die niet aan een zitplaats kunnen worden geholpen hiervan tijdig bericht.

De uitnodiging op basis van de achternaam is dus bij deze dienst niet van toepassing.

U kunt deze dienst zondagochtend uiteraard live meekijken via Youtube.

 

Print Friendly, PDF & Email

W1 – Voorgang diensten september/oktober

Tot onze grote vreugde zien wij dat nu de zomervakantie achter de rug is dat ook de kerkgang weer toeneemt, fijn om steeds meer gemeenteleden te ontmoeten (als is het nu nog op enige afstand).

Om alles ordelijk te laten verlopen is er, zoals u weet, een verdeling gemaakt op achternaam. Ook in september en oktober gaan wij hier mee door. Onderstaand het overzicht voor de komende twee maanden:

6 sept (ochtenddienst): S t/m Z
6 sept (avonddienst): Iedereen welkom
13 sept (ochtenddienst): A t/m H
13 sept (avonddienst):Iedereen welkom
20 sept (ochtenddienst): Gasten i.v.m. Belijdenisdienst
20 sept (avonddienst):Iedereen welkom
27 sept (ochtenddienst): I t/m R
27 sept (avonddienst): Iedereen welkom

4 okt (ochtenddienst): Doopdienst
4 okt (avonddienst):Iedereen welkom
11 okt (ochtenddienst): S t/m Z
11 okt (avonddienst):Iedereen welkom
18 okt (ochtenddienst): A t/m H
18 okt (avonddienst): Iedereen welkom
25 okt (ochtenddienst):  I t/m R
25 okt (avonddienst):Iedereen welkom

Tijdens de ochtenddiensten is zoals gebruikelijk oppas en kindernevendienst. Uiteraard zijn ook hier afspraken over gemaakt. Ouders die hun kinderen bij de oppasdienst brengen wordt gevraagd niet in het oppaslokaal te komen. Na afloop van de dienst kunnen de kinderen bij de nooddeur (buiten) worden opgehaald.

Voor de kindernevendienst geldt dat we kinderen bij binnenkomst vragen hun handen te desinfecteren. Ook vragen wij u om in de kerkzaal zo te gaan zitten dat uw kind(eren) geen andere gemeenteleden hoeven te passeren als ze naar de KND gaan. Zowel bij de oppas als de kindernevendienst wordt er extra schoongemaakt. 

Bij binnenkomst is het mogelijk om de collecte direct in de collectezakken te doen. Natuurlijk kunt u, uw collecten ook nog steeds via de GIVT-app over te maken. Meer informatie kunt u hier vinden: https://www.hervormdegemeentewerkendam.nl/geven 

Graag tot zondag!

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – Update kerkdiensten juli + augustus

Vanaf 1 juli is er de ruimte ontstaan om weer met 100 personen in de kerkzaal aanwezig te mogen zijn. Op basis van ons ledenbestand hebben wij destijds gemeend een vierdeling in het alfabet te moeten maken. Sinds dit moment hebben we 6 diensten gehad, waarvan 2 bijzondere diensten waren. We zien dat er tijdens de diensten nog plaats is voor meer personen, zeker in de avonddiensten.

Daarom hebben wij als kerkenraad besloten om de oorspronkelijk indeling te herzien.

We gaan over tot een driedeling van de gemeente voor de ochtenddiensten. De avonddiensten zijn vrij voor iedereen. Uiteraard kan het voorkomen dat een avonddienst een keer vol is, laat u zich daar niet door weerhouden. In de afgelopen periode is dit zelden het geval geweest.

Dit is de indeling:

26 juli 10u: leden met achternaam S t/m Z 26 juli 18u: iedereen is welkom
2 aug 10u: leden met achternaam A t/m H 2 aug 18u: iedereen is welkom
9 aug 10u: leden met achternaam I t/m R 9 aug 18u: iedereen is welkom
16 aug 10u: leden met achternaam S t/m Z 16 aug 18u: iedereen is welkom
23 aug 10u: leden met achternaam A t/m H 23 aug 18u: iedereen is welkom
30 aug 10u: leden met achternaam I t/m R 30 aug 18u: iedereen is welkom

Tijdens de ochtenddiensten is er ook weer oppas en kindernevendienst.

De reacties die wij de afgelopen diensten mocht vernemen zijn zeer positief. De blijdschap die er onder velen is na het bezoeken van de eredienst en het weer mogen zingen, is zeer groot. Laten we onze Vader loven en prijzen door in de dienst aanwezig te zijn en te zingen tot Zijn eer.

Wij zien uit naar een persoonlijke ontmoeting met u en jou!

De kerkenraad

Print Friendly, PDF & Email

13/12: Herdertjestocht door het centrum van Werkendam

De PKN-kerken van Werkendam organiseren op vrijdag 13 december weer een herdertjestocht. Na het succes van twee jaar geleden en de kerstvossenjacht van vorig jaar, willen de kerken ook dit jaar opnieuw een ‘herdertjestocht’ organiseren. Deze keer door het centrum van Werkendam.

De herdertjestocht is een wandeling van ongeveer anderhalve kilometer door ons eigen dorp, langs verschillende plaatsen die ingericht zijn als decor van het Kerstverhaal. In dat decor worden delen van het Kerstverhaal gespeeld of verteld.

Ga op weg en volg de lichtjes; laat je naam opschrijven bij de Romeinse ambtenaren, drink wat in de gezellige herberg, zing mee met het engelenkoor en help de wijzen het Koningskind te vinden. Volg de ster en vind uiteindelijk de stal met Maria en Jozef. Ga jij ook mee op zoek?

De wandeling start tussen 18.00 en 19.15 bij de Dorpskerk (Kerkstraat 5). Iedereen is van harte welkom. De wandeling is ook zeer geschikt voor gezinnen met jongere kinderen. Aansluitend is er ook een ‘goede doelen markt’ op het Merweplein waar allerlei leuke en nuttige spulletjes te koop zijn o.a. voor het goede doel: Stichting Kinderen van de voedselbank.

Print Friendly, PDF & Email

Evangelisatiecommissie op braderie vr. 21 juni 2019

Ook dit jaar zullen wij op de Braderie (vrijdag 21 juni) vertegenwoordigd zijn met een kraam namens de kerken. Er is weer koffie of thee met iets lekkers er bij, en er zijn allerlei leuke artikelen te koop. Ook kunnen de kinderen pony rijden. We hopen dat veel mensen onze kraam met een bezoekje vereren.  Misschien wilt u iets lekkers bakken voor bij de koffie? U kunt het afgeven bij de kraam, of contact opnemen. Of op een andere manier helpen, bij het uitdelen, of liever achter de schermen, bijvoorbeeld  opzetten of afbreken van de kraam, koffie zetten? Dan horen wij het ook graag van u. Wilt u bidden voor deze dag?

Hartelijke groet,
de Evangelisatie commissie

Gerrie van Voorthuijsen 0183-504426,  Maja de Ruiter (06-30285866),
Jaco Dalm (06-06-55155041) of Anneke van der Wiel (0183-505602).

Print Friendly, PDF & Email