Wijk 1 – Kerkdiensten vanaf juli

We hebben allemaal kunnen vernemen dat het aantal kerkgangers per 1 juli omhoog mag naar 100. Dat is een prachtige vooruitgang, helaas nog niet het ultieme.

De maand juni hebben we kunnen proefdraaien met ons draaiboek van binnenkomst tot aan vertrek uit de kerkzaal aan het einde van de dienst. Voor het gehele protocol verwijs ik naar de website. Onze coördinatoren en koster zullen u hierop wijzen bij binnenkomst van het kerkgebouw. Zonder tegenbericht blijven wij de diensten in de Biesboschkerk houden.

Als kerkenraad hebben wij ons verdiept hoe dat we dit gaan doen. We willen het eenvoudig houden. We hebben er voor gekozen om met het alfabet te gaan werken en daar ons verwachtingspatroon van wie er allemaal komen gaat, in meegenomen. Op basis hiervan zijn we voor de maanden juli tot en met augustus tot onderstaande verdeling gekomen:

 • 05 juli 10.00 uur: gezinsdienst: groep 8 kinderen + familie
  05 juli 18.00 uur: gemeenteleden achternaam A t/m G
 • 12 juli 10.00 uur: leden met achternaam H t/m L
  12 juli 18.00 uur: leden met achternaam M t/m S
 • 19 juli 10.00 uur: doopdienst: doopgezinnen + familie
  19 juli 18.00 uur: leden met achternaam T t/m Z
 • 26 juli 10.00 uur: leden met achternaam A t/m G
  26 juli 18.00 uur: leden met achternaam H t/m L
 • 02 aug 10.00 uur: leden met achternaam M t/m S
  02 aug 18.00 uur: leden met achternaam T t/m Z
 • 09 aug 10.00 uur: leden met achternaam H t/m L
  09 aug 18.00 uur: leden met achternaam A t/m G
 • 16 aug 10.00 uur: leden met achternaam T t/m Z
  16 aug 18.00 uur: leden met achternaam M t/m S
 • 23 aug 10.00 uur: leden met achternaam A t/m G
  23 aug 18.00 uur: leden met achternaam H t/m L
 • 30 aug 10.00 uur: leden met achternaam M t/m S
  30 aug 18.00 uur: leden met achternaam T t/m Z

NB: Als u bijvoorbeeld Van den Heuvel heet, dan gaat het om de H van Heuvel, om te kijken voor welke dienst u bent uitgenodigd.”

De diensten van D.V. 5 en 19 juli wil ik eruit lichten, dit zijn speciale diensten waarin specifieke groep/mensen uitgenodigd zijn.

Ik kan mij goed voorstellen dat er mensen zijn die vaker in de diensten willen komen. De avonddiensten zijn in onze gemeente duidelijk minder bezocht en het zou dus heel goed kunnen dat er ruimte is voor u. Wees niet teleurgesteld als het al vol zit. Belangrijk is om de adviezen van de koster en coördinatoren op te volgen zij weten wat nodig is om de kerkzaal op een zo effectief mogelijke wijze in te delen.

Tot slot hoop ik u de komende maanden weer persoonlijk te ontmoeten. De kerk is een gemeenschap die zorgt voor verbinding van onze gemeente. Beeld en geluid zijn de afgelopen periode een prachtig hulpmiddel geweest en heeft waarschijnlijk ook gemeenteleden bereikt die nog niet de vrijmoedigheid hadden om in persoon naar de kerk te komen. Wellicht voelen zij zich nu voldoende verbonden om dit wel te gaan doen, van harte welkom. Waar twee of meer mensen vergaderd zijn daar is Hij aanwezig. Wij zien uit naar uw komst maar ook naar Zijn terugkomst. In Openbaring 22 staat: En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen Kom! En laat hij de dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.” Gezegende zondagen toegewenst.

Arie Versluis, voorzitter.

Print Friendly, PDF & Email

13/12: Herdertjestocht door het centrum van Werkendam

De PKN-kerken van Werkendam organiseren op vrijdag 13 december weer een herdertjestocht. Na het succes van twee jaar geleden en de kerstvossenjacht van vorig jaar, willen de kerken ook dit jaar opnieuw een ‘herdertjestocht’ organiseren. Deze keer door het centrum van Werkendam.

De herdertjestocht is een wandeling van ongeveer anderhalve kilometer door ons eigen dorp, langs verschillende plaatsen die ingericht zijn als decor van het Kerstverhaal. In dat decor worden delen van het Kerstverhaal gespeeld of verteld.

Ga op weg en volg de lichtjes; laat je naam opschrijven bij de Romeinse ambtenaren, drink wat in de gezellige herberg, zing mee met het engelenkoor en help de wijzen het Koningskind te vinden. Volg de ster en vind uiteindelijk de stal met Maria en Jozef. Ga jij ook mee op zoek?

De wandeling start tussen 18.00 en 19.15 bij de Dorpskerk (Kerkstraat 5). Iedereen is van harte welkom. De wandeling is ook zeer geschikt voor gezinnen met jongere kinderen. Aansluitend is er ook een ‘goede doelen markt’ op het Merweplein waar allerlei leuke en nuttige spulletjes te koop zijn o.a. voor het goede doel: Stichting Kinderen van de voedselbank.

Print Friendly, PDF & Email

Evangelisatiecommissie op braderie vr. 21 juni 2019

Ook dit jaar zullen wij op de Braderie (vrijdag 21 juni) vertegenwoordigd zijn met een kraam namens de kerken. Er is weer koffie of thee met iets lekkers er bij, en er zijn allerlei leuke artikelen te koop. Ook kunnen de kinderen pony rijden. We hopen dat veel mensen onze kraam met een bezoekje vereren.  Misschien wilt u iets lekkers bakken voor bij de koffie? U kunt het afgeven bij de kraam, of contact opnemen. Of op een andere manier helpen, bij het uitdelen, of liever achter de schermen, bijvoorbeeld  opzetten of afbreken van de kraam, koffie zetten? Dan horen wij het ook graag van u. Wilt u bidden voor deze dag?

Hartelijke groet,
de Evangelisatie commissie

Gerrie van Voorthuijsen 0183-504426,  Maja de Ruiter (06-30285866),
Jaco Dalm (06-06-55155041) of Anneke van der Wiel (0183-505602).

Print Friendly, PDF & Email

Nacht van het gebed – 20 juni 2019

Nacht van Gebed in Werkendam 

Bid 21 op 22 juni voor vervolgde christenen in De Maranathakerk 

Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee!

 Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bid je mee voor je broers en zusters zoals Hea-Woo uit Noord-Korea, Nadhir uit Noord-Afrika en Mojtaba uit Iran?

Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 21 op 22 juni in De Maranathakerk; Gedempte Haven 1 te Werkendam De Nacht begint om 21.00 uur en duurt tot 5.00 uur. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, de Filipijnen, Noord-Afrika en Nigeria en bidden we voor vervolgde christenen.

Print Friendly, PDF & Email

Weerklank/TweeKlank

Weet u / jij dat de uitgaven van Weerklank en Tweeklank  ook op de website staan?

Weerklank is een uitgave van Wijk-1 en verschijnt elke veertien dagen.
zie webpagina: Wijk-1/Weerklank

TweeKlank is een uitgave van Wijk-2 en verschijnt om de drie maanden.
zie webpagina: Wijk-2/Tweeklank

 Van Weerklank en Tweeklank staan ook eerdere uitgaven op de website! Om nog eens terug te bladeren!

Beide uitgaven van harte aanbevolen!

Print Friendly, PDF & Email

Vrijwilligers bedankt!

Afgelopen maandag zijn Ds. Van der Neut, zijn vrouw en hun kinderen verhuisd naar Werkendam. In de voorliggende 3 weken is enorm veel werk verzet in de pastorie door professionele bedrijven, maar ook door vrijwilligers. Wij zijn erg blij met de grote groep aanmeldingen en de hulp bij het schoonmaken, tuinieren, verven, laminaat leggen, plint zetten, sloopwerkzaamheden, enzovoorts. Zonder deze hulp had het nooit gelukt! Daarom willen we iedereen die zich hiervoor heeft ingezet hartelijk bedanken! We zijn erg trots op het resultaat dat we met elkaar hebben bereikt!

BEDANKT!

 

Print Friendly, PDF & Email

Zendingscollecte Pinksteren 13-21 mei ’18

Geef verslaafden in Mexico nieuwe hoop.
Voorafgaand aan de pinkstercollecte van de Diaconie in de kerk worden in de week voor Pinksteren aan hen die daar voor open staan de bekende zendingsenvelopjes uitgereikt en weer opgehaald.

Mexico, het land van de taco’s en sombrero’s. Naast deze leuke karaktereigenschappen, tekenen drugs en geweld helaas ook het land. Velen komen al jong in aanraking met drugs. Op straat, via vrienden of om het harde leven te vergeten. Het leven wordt hierdoor niet makkelijker, in tegendeel.Om die reden heeft een kerk in Mexico Centro Shalom opgericht. Ze heeft haar armen uitgestrekt naar de mensen die overal tussen vallen. Centro Shalom is een uitzondering op de vele afkickcentra die het land rijk is. In tegenstelling tot andere centra, richt Centro Shalom zich niet alleen op het afkicken, maar ook op de persoon, de familie en God.Mensen die al jaren verslaafd zijn en meerdere malen geprobeerd hebben af te kicken, slagen daar bij Centro Shalom wel in. Naast het afkicken leren de verslaafden over hun verleden te praten, te vergeven en weer op een toekomst te hopen. Deze mensen zijn ook gezien door God en ook zij verdienen een tweede kans!

De GZB steunt Centro Shalom in Mexico. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geef aan de collecte of maak uw gift over op NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘Pinkstercollecte’.  Alvast dank voor uw bijdrage.

Zendingscommissie wijkgemeente 1

Print Friendly, PDF & Email