W2 | Gratis exemplaren Waarheidsvriend bij uitgang kerk

Waarheidsvriend

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het verschijnt elke week, met uitzondering van de drie weken in de zomerperiode. De Waarheidsvriend geeft voorlichting inzake geestelijke en kerkelijke vragen, maar ook worden regelmatig maatschappelijke vragen behandeld.

In de uitgaven die op 17, 24 en 31 oktober en 7 november verschijnen, heeft dominee Lam de meditatie verzorgd met als uitgangspunt zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. De Gereformeerde Bond heeft van deze vier uitgaven voor onze gemeente gratis exemplaren ter beschikking gesteld om u (opnieuw) kennis te laten maken met het blad. De zondag na de genoemde verschijningsdata zullen er exemplaren op de tafel achterin de kerkgebouwen liggen om mee te nemen.

We hopen hiermee dat nieuwe abonnees zich zullen aanmelden.

Print Friendly, PDF & Email

Weerklank/TweeKlank

Weet u / jij dat de uitgaven van Weerklank en TweeKlank ook zijn te lezen op onze website?

Weerklank (nr. 488 – oktober) is van Wijk-1 en verschijnt elke veertien dagen.
zie webpagina: Wijk-1/Weerklank

Tweeklank (nr. 51 – oktober) is van Wijk-2 en verschijnt om de drie maanden.
zie webpagina: Wijk-2/TweeKlank

Beide uitgaven van harte aanbevolen!

Print Friendly, PDF & Email

W2 – Startdag winterseizoen 2019-2020

Kom doe mee!
Het nieuwe jaarthema van de HGJB is: Kom doe mee! Bij het startweekend van het nieuwe seizoen willen we samen als gemeente aan de slag met dit thema. We moedigen jong en oud aan om aanwezig te zijn bij de activiteiten tijdens het startweekend om zo na te denken over de vraag wat het betekent om bij de gemeente van God te horen. Dat is allereerst een kwestie van Gods keuze voor ons (het verbond). Het horen bij een gemeente waar God Zich aan verbindt is een groot voorrecht! Het geeft ons ook verantwoordelijkheid om aan de gemeente bij te dragen. Om letterlijk op te staan en mee te bouwen aan de gemeente van God. Dat heeft niets met ‘fanatisme’ te maken, maar alles met de liefde van God voor Zijn gemeente. Vanuit Gods verbond mogen we ons verbonden weten met elkaar en met de rest van de gemeente. We mogen elkaar dan ook liefdevol aanmoedigen om van toeschouwer, deelnemer te worden: Kom, doe mee!

Kom doe mee! (14 september)
Op zaterdag 14 september starten we om 14.30 uur met een spelletjesmiddag voor jong en oud. Eenieder is hiervoor uitgenodigd. Voor de kinderen en jongeren is er geen aparte startdag, zoals in voorgaande jaren. Zij worden tijdens deze gemeenteactiviteit samen met hun ouders verwacht.

Om ongeveer 17.00 uur presenteert de jeugdwerkgroep zijn groeidocument. Het afgelopen seizoen is deze groep begeleid door de HGJB om het jeugdwerk structuur en samenhang mee te geven. Hierover willen zij u informeren.

Aansluitend zal er een talentenveiling plaatsvinden. Het jaarthema ‘Kom, doe mee!’ heeft alles te maken met in beweging komen. We hopen dat u/jij enthousiast meedoet met deze talentenveiling. Wat is de bedoeling? Tijdens deze zomervakantie kunt u nadenken over welk talent u wilt aanbieden op deze talentenveiling. U kunt denken aan: ramen zemen, strijken, voorlezen, samen muziek maken, een schilderij maken, een middagje wandelen, een workshop breien geven, eten koken, oppassen, gras maaien, tuinonderhoud, auto wassen, high tea organiseren, een kopje koffie drinken en gezellig kletsen, logeerplek aanbieden, belastingaangifte doen, klusjes enz. Gebruik je fantasie. Ook kinderen mogen een ‘dienst/talent’ aanbieden. Is er iets wat jij leuk vindt om te doen of iets waar jij goed in bent, waar je een ander mee kunt helpen? Doe mee! In de zomer zal na afloop van de erediensten op zondag een talentenbriefje worden uitgedeeld waarop u uw talent kunt aanbieden, met eventueel daarvoor een minimum bedrag. In de hal van beide kerken staat een talentendoos waarin u uw talentenbriefjes kunt aanbieden.

Tijdens de talentenveiling mogen gemeenteleden bieden op uw talent. De hoogste bieder krijgt de talentenkaart, die hij/zij in overleg met u mag verzilveren. De opbrengst van deze talentenveiling zal zijn voor Hans en Gerrie Kasbergen die voor de GZB zijn uitgezonden naar Malawi.

Na deze activiteit start de BBQ. Deze wordt gehouden bij transportbedrijf Van den Heuvel, Schans 41B. Hiervoor kunt u zich opgeven bij Hennie Willemsen. Verdere informatie volgt later.

Print Friendly, PDF & Email

W2 – TweeKlank 50 (Jubileumnummer)

Van Tweeklank is een nieuwe uitgave verschenen. Nummer 50 is een jubileumnummer met 8 extra pagina’s waarin o.a. wordt teruggekeken naar het ontstaan van het wijkblad en hoe de mensen van het eerste uur dat ervaren hebben! 

Voor het lezen van deze en eerdere TweeKlank(en) zie webpagina: Wijk-2/TweeKlank

Print Friendly, PDF & Email

Evangelisatiecommissie op braderie vr. 21 juni 2019

Ook dit jaar zullen wij op de Braderie (vrijdag 21 juni) vertegenwoordigd zijn met een kraam namens de kerken. Er is weer koffie of thee met iets lekkers er bij, en er zijn allerlei leuke artikelen te koop. Ook kunnen de kinderen pony rijden. We hopen dat veel mensen onze kraam met een bezoekje vereren.  Misschien wilt u iets lekkers bakken voor bij de koffie? U kunt het afgeven bij de kraam, of contact opnemen. Of op een andere manier helpen, bij het uitdelen, of liever achter de schermen, bijvoorbeeld  opzetten of afbreken van de kraam, koffie zetten? Dan horen wij het ook graag van u. Wilt u bidden voor deze dag?

Hartelijke groet,
de Evangelisatie commissie

Gerrie van Voorthuijsen 0183-504426,  Maja de Ruiter (06-30285866),
Jaco Dalm (06-06-55155041) of Anneke van der Wiel (0183-505602).

Print Friendly, PDF & Email

Nacht van het gebed – 20 juni 2019

Nacht van Gebed in Werkendam 

Bid 21 op 22 juni voor vervolgde christenen in De Maranathakerk 

Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee!

 Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bid je mee voor je broers en zusters zoals Hea-Woo uit Noord-Korea, Nadhir uit Noord-Afrika en Mojtaba uit Iran?

Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 21 op 22 juni in De Maranathakerk; Gedempte Haven 1 te Werkendam De Nacht begint om 21.00 uur en duurt tot 5.00 uur. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, de Filipijnen, Noord-Afrika en Nigeria en bidden we voor vervolgde christenen.

Print Friendly, PDF & Email