Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020

De kerkenraad heeft zich beraden over de voortgang van de kerkdiensten nu de regels vanaf 1 juli zijn verruimd. De kerkenraad is dankbaar dat de kerkgang weer op gang kan komen. Helaas nog niet in de vorm die we gewend zijn. We hopen en bidden dat dit op een later moment weer mogelijk wordt. Voor de komende diensten willen we u graag via dit bericht informeren. Het was niet mogelijk u eerder te informeren. Informatie moest worden afgewacht.

De kerkenraad heeft het volgende besloten: zondag 5 juli wordt in de ochtenddienst het sacrament van de Heilige Doop bediend aan twee kinderen van de gemeente. Dit is de eerste zondag waarop meer gemeenteleden naar de kerk mogen komen. De kerkenraad wil ‘voorzichtig’ beginnen. Er kan ervaring worden opgedaan en als blijkt dat de onderlinge afstand groot genoeg is kunnen we het aantal kerkgangers uitbouwen.

Nu zult u begrijpen dat aanstaande zondagmorgen er veel gasten en familieleden van de gezinnen zijn die hun dochtertje laten dopen. Daarom worden er in deze dienst geen andere gemeenteleden toegelaten dan van de beide families.

U moet zich na binnenkomst registreren bij de kerkenraadsleden in de hal van de kerk. Deze gegevens worden alleen gebruikt als een contactonderzoek nodig blijkt te zijn na een besmetting. Wij verzoeken u het de kerkenraadsleden bij de ingang gemakkelijk te maken door een briefje met uw naam en adres(!) mee te nemen en aan hen af te geven. Nog beter is om u zich vooraf aan te melden via het formulier onderaan dit bericht (ook te vinden via het menu op de website: Wijk 2 – Aanmelden erediensten).

In de diensten gaan we vervolgens gemeenteleden uitnodigen volgens het alfabet. In de avonddienst van zondag 5 juli zijn dat de gemeenteleden wiens achternaam valt binnen de letters A t/m M. In de ochtenddienst van 12 juli de gemeenteleden wiens achternaam valt in de letters N t/m Z. De volgende week omgekeerd. Dit zal steeds vermeld worden bij de liturgie van de dienst die op de website wordt geplaatst.

De komende diensten van onze wijkgemeente zijn allemaal in de Dorpskerk. De reden daarvan is dat wijkgemeente 1 een ‘technisch team’ heeft om de apparatuur te bedienen in de Biesboschkerk en als anderen daar mee omgaan bestaat de mogelijkheid dat er storingen optreden. Later dit jaar zullen beide kerkenraden besluiten of, en zo ja hoe er wordt doorgegaan met de beelduitzendingen. Dat geldt ook voor het collecteren via de app ‘Givt’. De diensten zullen dan ook weer wisselend worden gehouden in de Dorpskerk en in de Biesboschkerk.

En dan over het zingen in de dienst. U hebt ongetwijfeld kennis genomen van wat er in de media over dit onderwerp is gezegd en geschreven. De kerkenraad heeft besloten dat er in de diensten gezongen wordt en verzoekt u vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen. Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’. De Dorpskerk is een middelgrote kerk wat betreft vloeroppervlakte, maar heeft een grote inhoud. Bij meting is gebleken dat de inhoud van de kerk minimaal 3.000 m3 is. En er is voldoende ventilatie.

Bij het bezoeken van de diensten dient u het volgende in acht te nemen:

 • Ga niet naar de kerkdienst als u gezondheidsklachten hebt. De kerkenraad stelt geen leeftijdsgrens.
 • U wordt in de hal ontvangen door twee kerkenraadsleden (ontvangstdienst) en u wordt verzocht hun aanwijzingen op te volgen.
 • Voor u de kerkzaal binnengaat wordt uw naam geregistreerd. Wij verzoeken u het de kerkenraadsleden bij de ingang gemakkelijk te maken door een briefje met uw naam mee te nemen en aan hen af te geven. Nog beter is om digitaal te registreren via het formulier onder aan dit bericht.
 • Het is verplicht uw handen te ontsmetten bij binnenkomst, (in de hal staat een statafel met een flacon desinfectiemiddel).
 • A.u.b. vóór komst naar de kerk eerst thuis nog naar het toilet gaan, (toiletgebruik alleen voor nood!)
 • Komt u alstublieft niet te vroeg, in ieder geval niet vroeger dan een halfuur van te voren.
 • Indien nodig zal de koster plaatsen toewijzen. Volg zijn aanwijzingen op!
 • Jassen niet aan de kapstok in de hal hangen, maar mee de kerkzaal in nemen.
 • Verzoek is 1,5 meter afstand te houden (geldt niet voor gezinsleden). Dat betekent in de kerkzaal 3 stoelen tussen niet-familieleden, maar ook buiten voor de kerk, in de hal van de kerk, op het plein en bij de fietsenstalling telkens deze afstand respecteren a.u.b.
 • Om de 1,5 meter in acht te kunnen nemen zijn sommige rijen en stoelen niet beschikbaar. Wij verzoeken u daarom niet vast te houden aan uw ‘eigen zitplaats’.
 • ‘Fysieke’ collecte (met munten of contant geld) is mogelijk, maar vooraf in de hal van de kerk bij binnenkomst.
 • U wordt verzocht uw eigen Bijbel mee te nemen. Bijbels van de kerk worden vanwege besmettingsrisico’s niet uitgeleend.
 • Na de dienst zal het verlaten van de kerk gedisciplineerd moeten verlopen. Hiervoor is de kerk in ‘blokken’ ingedeeld. Blijft u nog even zitten na het einde van de dienst. U wordt per blok verzocht de kerk te verlaten.
 • Ook dan geldt weer: blijf in de hal of op het plein niet napraten zodat er geen opstopping ontstaat en de 1,5 meter afstand gerespecteerd kan blijven.

We hopen zowel jong als oud weer in de diensten te ontmoeten!

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf 1 juni

Voortgang kerkdiensten
Vanaf 1 juni wordt het kerken toegestaan met maximaal 30 personen tijdens de kerkdienst aanwezig te zijn. Als kerkenraad hebben we nagedacht hoe we dit in gaan invullen. 30 personen is voor onze wijkgemeente (gelukkig) een kleine groep. Wie nodig je wel uit, wie niet? Waarom hij wel en ik niet! En hoe laat je gemeenteleden zich aanmelden? Via e-mail, telefonisch? En in welke volgorde dan? Kortom, meer vragen dan antwoorden. Het lijkt de kerkenraad daarom goed om de maand juni te gebruiken om te ervaren hoe we straks na 1 juli, wanneer 100 kerkgangers worden toegelaten, te werk kunnen gaan. Daarom heeft de kerkenraad besloten om in de maand juni alleen de gezinnen van de kerkenraadsleden toe te laten bij de kerkdiensten. Voor 1 juli krijgt u nader bericht over de invulling van de diensten. Wij rekenen op uw begrip voor deze ‘overgangsmaand’.

C.J. van Eekelen

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2: Liturgie Hemelvaart Pinksteren vrouwenvereniging ‘Ora et labora’.

In vervolg op de ‘digitale’ Paasviering van de vrouwenvereniging kunt u ook kijken en luisteren naar ‘Hemelvaart en Pinksteren’ . De vrouwenvereniging in Putten heeft de liturgie uitgevoerd en opgenomen. Deze uitvoering kunt u zien en beluisteren. Het thema is: “Zie Hij komt met de wolken”.

Klik hier en u komt op de pagina waar u de uitzending kunt starten.

 

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 2 – Planten’groet’

In de wijkgemeente is vandaag (of uiterlijk morgen) namens de kerkenraad een plant bij u bezorgd. Een groet om u te laten merken ‘we missen elkaar’. Nu kan het zijn dat u, om wat voor reden dan ook, geen plant hebt ontvangen. Dat is vervelend. Bel in dat geval (vanaf maandag) met br. van Eekelen, tel. 504971 en u krijgt de plant alsnog thuis bezorgd.

Print Friendly, PDF & Email

W2 – Overlijdensbericht mevr. A. van der Stelt – Breur

Afgelopen vrijdag is op de leeftijd van 93 jaar, overleden Aaltje van der Stelt – Breur. Mevrouw Van der Stelt woonde in woonzorgcentrum Bannehof in Gorinchem.
Op donderdag 23 april zal in kleine familiekring de begrafenis plaatsvinden. De afscheidsdienst begint om twee uur en is via internet mee te luisteren via: www.avink.nl.

Meeleven kunt u schriftelijk doen via dit correspondentieadres:
Familie Van der Stelt, p/a Arie van Drielstraat 38, 4251 ZH Werkendam

Print Friendly, PDF & Email

Diensten wijkgemeente 2 op zondag 22 maart 2020 zonder gemeenteleden.

(Bericht bijgewerkt op 21 maart 2020 om 17.00 uur.)

De kerkenraad heeft vanavond besloten dat de kerkdiensten niet meer plaatsvinden in het bijzijn van gemeenteleden. Reacties uit de gemeente, de sluiting van zorginstellingen voor bezoekers en het feit dat het virus steeds meer mensen besmet, heeft de kerkenraad doen besluiten om bij de diensten geen gemeenteleden meer toe te laten. De kerkenraad betreurt deze beslissing maar ziet het als zijn verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus met deze maatregel tegen te gaan.

Slechts de predikant is met een deel van de kerkenraad aanwezig. De diensten worden zoals gebruikelijk uitgezonden.

De dienst van 10.00 uur wordt uitgezonden vanuit de Dorpskerk, voorganger is ds. H.J. Lam. De dienst van 18.00 uur wordt ook uitgezonden vanuit de Dorpskerk. Voorganger is ds. L.W. Den Boer uit Sliedrecht.

U wordt verzocht dit bericht bekend te maken aan gemeenteleden in uw omgeving  waarvan u weet dat zij geen internet hebben. 

De kerkenraad.

Print Friendly, PDF & Email

De clubs (Wijk 2) vervallen

Beste ouders/verzorgers,

Na het nieuwsbericht van de sluiting van de scholen volgen we, voor de clubs van de kinderen, ook de richtlijnen van het RIVM. Hiermee vervallen alle activiteiten van de clubs tot DV 6 april.

We bidden voor wijsheid en kracht voor alle instanties en onze overheid.

De clubleiding

Print Friendly, PDF & Email