Wijk 2 – Planten’groet’

In de wijkgemeente is vandaag (of uiterlijk morgen) namens de kerkenraad een plant bij u bezorgd. Een groet om u te laten merken ‘we missen elkaar’. Nu kan het zijn dat u, om wat voor reden dan ook, geen plant hebt ontvangen. Dat is vervelend. Bel in dat geval (vanaf maandag) met br. van Eekelen, tel. 504971 en u krijgt de plant alsnog thuis bezorgd.

Print Friendly, PDF & Email

W2 – Overlijdensbericht mevr. A. van der Stelt – Breur

Afgelopen vrijdag is op de leeftijd van 93 jaar, overleden Aaltje van der Stelt – Breur. Mevrouw Van der Stelt woonde in woonzorgcentrum Bannehof in Gorinchem.
Op donderdag 23 april zal in kleine familiekring de begrafenis plaatsvinden. De afscheidsdienst begint om twee uur en is via internet mee te luisteren via: www.avink.nl.

Meeleven kunt u schriftelijk doen via dit correspondentieadres:
Familie Van der Stelt, p/a Arie van Drielstraat 38, 4251 ZH Werkendam

Print Friendly, PDF & Email

Diensten wijkgemeente 2 op zondag 22 maart 2020 zonder gemeenteleden.

(Bericht bijgewerkt op 21 maart 2020 om 17.00 uur.)

De kerkenraad heeft vanavond besloten dat de kerkdiensten niet meer plaatsvinden in het bijzijn van gemeenteleden. Reacties uit de gemeente, de sluiting van zorginstellingen voor bezoekers en het feit dat het virus steeds meer mensen besmet, heeft de kerkenraad doen besluiten om bij de diensten geen gemeenteleden meer toe te laten. De kerkenraad betreurt deze beslissing maar ziet het als zijn verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus met deze maatregel tegen te gaan.

Slechts de predikant is met een deel van de kerkenraad aanwezig. De diensten worden zoals gebruikelijk uitgezonden.

De dienst van 10.00 uur wordt uitgezonden vanuit de Dorpskerk, voorganger is ds. H.J. Lam. De dienst van 18.00 uur wordt ook uitgezonden vanuit de Dorpskerk. Voorganger is ds. L.W. Den Boer uit Sliedrecht.

U wordt verzocht dit bericht bekend te maken aan gemeenteleden in uw omgeving  waarvan u weet dat zij geen internet hebben. 

De kerkenraad.

Print Friendly, PDF & Email

De clubs (Wijk 2) vervallen

Beste ouders/verzorgers,

Na het nieuwsbericht van de sluiting van de scholen volgen we, voor de clubs van de kinderen, ook de richtlijnen van het RIVM. Hiermee vervallen alle activiteiten van de clubs tot DV 6 april.

We bidden voor wijsheid en kracht voor alle instanties en onze overheid.

De clubleiding

Print Friendly, PDF & Email

Kerkdiensten Wijk 2 zondag 15 maart.

Maatregelen diensten wijkgemeente 2

Met het oog op de ontwikkelingen rond het Coronavirus heeft de kerkenraad over de kerkdiensten van DV zondag 15 maart het volgende besloten:

De kerkenraad vindt dat de kerkdiensten doorgang kunnen vinden, zij het in een afgeslankte vorm. Het ziet het als zijn taak om de gemeente in de gelegenheid te stellen de kerkdienst(en) te bezoeken en onder Gods Woord te komen. Daarbij acht de kerkenraad het ook als zijn verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de afgekondigde maatregelen van de burgerlijke- en kerkelijke overheid.

Op zondag 15 maart worden er drie kerkdiensten gehouden waar telkens 100 gemeenteleden worden toegelaten. Ds. De Groot gaat om 10.00 uur voor en ds. Lam om 16.30 uur en om 18.00 uur. Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om volgens een alfabet-indeling de dienst te bezoeken. Per dienst worden, zoals gezegd, 100 gemeenteleden toegelaten. Het getal van 100 wordt gezien als het maximum aantal bezoekers voor een bijeenkomst als deze.

Voor de ochtenddienst worden de gemeenteleden uitgenodigd met de achternaam die begint met de A en eindigt met de letter J. Voor de dienst die om 16.30 uur begint de gemeenteleden met de achternaam die begint met de K en eindigt met de letter R. En voor de dienst om 18.00 uur de gemeenteleden met de achternaam die begint met de S en eindigt met de letter Z. (Wellicht ten overvloede, als uw achternaam Van den Berg is, geldt voor u de letter B). Alle drie de diensten worden in de Biesboschkerk gehouden.

De kerkenraad ontraadt met nadruk gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid en verschijnselen als verkoudheid en griep de diensten te bezoeken. Dit in het belang van uzelf maar ook van de andere gemeenteleden die de diensten bezoeken. In de diensten is geen oppas voor de kinderen aanwezig! Komt u vooral niet naar de dienst waarvoor u niet voor bent uitgenodigd! Daarmee voorkomt u dat gemeenteleden moeten worden teruggestuurd omdat het aantal van 100 is bereikt. 

De kerkdiensten worden uitgezonden via internet. U kunt dus thuis de dienst meeluisteren. De kerkenraad vraagt uw begrip en medewerking voor deze maatregelen. Hij acht het ook als zijn taak om de door de overheid afgekondigde maatregelen op een verantwoorde wijze toe te passen in onze gemeente.

U wordt verzocht dit bericht bekend te maken in uw omgeving aan gemeenteleden waarvan u weet dat zij geen internet hebben.

Verder verzoeken wij u om niet te vroeg naar de dienst te komen en in de kerkzaal verspreid plaats te nemen. Heb er begrip voor als u wordt teruggestuurd, u kunt dan immers nog de dienst thuis meeluisteren. Houdt u de website van onze gemeente in de gaten. Genomen maatregelen kunnen immers snel veranderen.

De kerkenraad.

Print Friendly, PDF & Email

Weerklank/TweeKlank

Weet u/jij dat de uitgaven van Weerklank en TweeKlank ook op de website zijn te lezen!

Weerklank (nr. 493 – januari 2020) is van Wijk-1 en verschijnt elke veertien dagen.
zie webpagina: Wijk-1/Weerklank

Tweeklank (nr. 52 – januari 2020) is van Wijk-2 en verschijnt om de drie maanden.
zie webpagina: Wijk-2/TweeKlank

Beide uitgaven van harte aanbevolen!

Print Friendly, PDF & Email

Week van het Gebed

Vanaf vanavond is er weer de “Week van Gebed” iedereen wordt van harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn. We beginnen elke avond om half acht in een zaal van de Maranathakerk aan de Gedempte haven.

Print Friendly, PDF & Email

13/12: Herdertjestocht door het centrum van Werkendam

De PKN-kerken van Werkendam organiseren op vrijdag 13 december weer een herdertjestocht. Na het succes van twee jaar geleden en de kerstvossenjacht van vorig jaar, willen de kerken ook dit jaar opnieuw een ‘herdertjestocht’ organiseren. Deze keer door het centrum van Werkendam.

De herdertjestocht is een wandeling van ongeveer anderhalve kilometer door ons eigen dorp, langs verschillende plaatsen die ingericht zijn als decor van het Kerstverhaal. In dat decor worden delen van het Kerstverhaal gespeeld of verteld.

Ga op weg en volg de lichtjes; laat je naam opschrijven bij de Romeinse ambtenaren, drink wat in de gezellige herberg, zing mee met het engelenkoor en help de wijzen het Koningskind te vinden. Volg de ster en vind uiteindelijk de stal met Maria en Jozef. Ga jij ook mee op zoek?

De wandeling start tussen 18.00 en 19.15 bij de Dorpskerk (Kerkstraat 5). Iedereen is van harte welkom. De wandeling is ook zeer geschikt voor gezinnen met jongere kinderen. Aansluitend is er ook een ‘goede doelen markt’ op het Merweplein waar allerlei leuke en nuttige spulletjes te koop zijn o.a. voor het goede doel: Stichting Kinderen van de voedselbank.

Print Friendly, PDF & Email